İçten yanmalı motorlar (jeneratörler) için egzost çıkışı baca yüksekliği

İsmail Gürsoy

Kayıtlı Kullanıcı
Herkese merhabalar;

Tesiste Jeneratör odasında yer alan bir jeneratör için egsozt gazı çıkış borusunun bina yüksekliğinin 1 veya 1,5 metre yüksekliğine kadar uzatılması şartı var mıdır?

"ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ" 'ni incelediğimde şöyle bir ibare mevcut;

İçten yanmalı motorlar: İçten yanmalı motorlar aşağıda belirtilen ateşleme prensiplerine ve kullandıkları yakıtlara göre aşağıda belirtildiği şekilde sınıflandırılacak ve belirtilen sınır değerlere uyacaklardır. Tamamen acil durumlarda kullanılan, acil güç sistemleri (sürekli çalıştırılmayan, herhangi bir arıza durumunda veya elektrik kesintisinden dolayı işletmeye sokulan ve bu durumların ortadan kalkması ile işletmeden alınan ve yılda azami 500 saat’e kadar kullanılan) için aşağıdaki emisyon standartları uygulanmayacaktır. Bu tesislerin işletmecileri her yıl içindeki bu tür kullanımlara ilişkin bir raporu yetkili mercilere sunmak zorundadır.

Tabi burada muaf olunan durum sadece belirtilen sınır değerler midir? Yani baca yüksekliği hususunda net bir bilgi edinemedim. Jeneratör içinde baca yüksekliğinin, bina yüksekliğini geçmesi şartı aranır mı?

Bu konuda yardımlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla.

 
KS
İ

İsmail Gürsoy

Kayıtlı Kullanıcı
Selma Hanım bilgi için teşekkürler. Yine aynı durum Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde de geçiyor.

7) İçten yanmalı motorlar:

İçten yanmalı motorlar aşağıda belirtilen ateşleme prensiplerine ve kullandıkları yakıtlara göre aşağıda belirtildiği şekilde sınıflandırılacak ve belirtilen sınır değerlere uyacaklardır.

Tamamen acil durumlarda kullanılan, acil güç sistemleri (sürekli çalıştırılmayan, herhangi bir arıza durumunda veya elektrik kesintisinden dolayı işletmeye sokulan ve bu durumların ortadan kalkması ile işletmeden alınan ve yılda azami 500 saat’e kadar kullanılan) için aşağıdaki emisyon standartları uygulanmayacaktır. Bu tesislerin işletmecileri her yıl içindeki bu tür kullanımlara ilişkin bir raporu yetkili mercilere sunmak zorundadır.

Jeneratör içinde baca yüksekliğinin, bina yüksekliğini geçmesi şartı aranır mı? Bu konuda yardımlarınız için tekrardan teşekkür ederim.

Saygılarımla.
 

Tuğbaa

Kayıtlı Kullanıcı
Jeneratör kullanımı yıllık 500 saati geçerse ne yapmalıyız? Yönetmelikte bu konu ile ilgili bir bilgi bulamadım konu ile ilgili yardımlarınızı rica ederim.
 

Tuğbaa

Kayıtlı Kullanıcı
Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Akredite olmuş bir kuruluştan aldığım bilgiye göre emisyon ölçümü de yaptırılması gerekiyormuş.
 

Hüseyin Hanlı

Kayıtlı Kullanıcı
Tabiki emisyon kaynağınız varsa yapılması gerekiyor. Akredite olmuş laboratuvarı çağırın bir emisyon tespitini yapsınlar parametre başına fiyat biçiceklerdir. Yakıtın cinsini , prosesi yazarsanız yardımcı olayım parametreler konusunda
 

Hüseyin Hanlı

Kayıtlı Kullanıcı
il müdürlüğüne vermeye gerek yokki akradite laboratuvara verirsin rapora koyarlar. sonuçta o raporda il müdürlüğüne gidiyor denetlemelerde rapora bakılıyor
 

Muharrem

Kayıtlı Kullanıcı
SKHKKY, Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırlar başlıklı Ek-5 bölümü;

A) BİRİNCİ GRUP TESİSLER: Yakma Tesisleri

7) İçten yanmalı motorlar:
İçten yanmalı motorlar aşağıda belirtilen ateşleme prensiplerine ve kullandıkları yakıtlara göre aşağıda belirtildiği şekilde sınıflandırılacak ve belirtilen sınır değerlere uyacaklardır.
Tamamen acil durumlarda kullanılan, acil güç sistemleri (sürekli çalıştırılmayan, herhangi bir arıza durumunda veya elektrik kesintisinden dolayı işletmeye sokulan ve bu durumların ortadan kalkması ile işletmeden alınan ve yılda azami 500 saat’e kadar kullanılan) için aşağıdaki emisyon standartları uygulanmayacaktır. Bu tesislerin işletmecileri her yıl içindeki bu tür kullanımlara ilişkin bir raporu yetkili mercilere sunmak zorundadır.

Madde çok açık, muafiyetin hangi durumda ne için getirildiği belli.

Gelelim sorulara:

1- Yılda 500 Saat'ten az kullanılan bir jeneratörün bacası; SKHKKY Ek-4 'e uygun olmak zorunda mıdır ?

Cevap: Evet uygun olmak zorundadır. (bu konuda bir muafiyet yok maddede)

2- Yılda 500 Saat'ten çok kullanılan bir jeneratörün bacası; SKHKKY Ek-4 'e uygun olmak zorunda mıdır ?

Cevap: Evet uygun olmak zorundadır.

3- Yılda 500 Saat'ten az kullanılan bir jeneratör SKHKKY Ek-5'de belirtilen emisyon sınır değerlerini sağlamak zorunda mıdır ?

Cevap: Hayır. 500 saatten az kullanılanlar için muafiyet getirilmiştir.

4- Yılda 500 Saat'ten çok kullanılan bir jeneratör SKHKKY Ek-5'de belirtilen emisyon sınır değerlerini sağlamak zorunda mıdır ?

Cevap: Evet sağlamak zorundadır. (Bu nedenle diğer kaynaklar gibi emisyon ölçümü yapılır.)

5- Yılda 500 Saat'ten az kullanılan bir jeneratör 'de emisyon ölçümü yapılmıyorsa ne yapmak gerekir?

Cevap: Jeneratörün yıl içinde ne kadar kullanıldığı ile ilgili bildirimi İl Müdürlüğüne her yıl yapmak gerekiyor (zaten çoğunda kullanım saatini gösterir menü bulunmaktadır. bilgi buradan alınıp bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne bildirilir.)


Peki uygulamada jeneratör bacası baca durumu kontrol edilir mi? kullanım saati ile ilgili bilgi verilmedi diye ceza yazılır mı ? :uyku: Ben hiç karşılaşmadım.


 

nesliy

Kayıtlı Kullanıcı
il müdürlüğüne jeneratör çalışma saati bildirimi mi yapılması gerekiyor ?
ayrıca belirli bir tarihi var mı bunun da?
ben yönetmelikte rastlamadım ama
 

Şafak Yılmaz

Kayıtlı Kullanıcı
@nesliy
03.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin EK-5 Madde 3.7
beyan yükümlülüğü belirtilmiştir.
 

redkid

Kayıtlı Kullanıcı
jeneratörle ,ilgli olarak gfb alım aşamasında iş akım şemasına jeneratörle ilgili tahhütname eklenirse muaf olur. baca vb şartıda aranmaz
 

senemulker

Kayıtlı Kullanıcı
Biz bir şirket değiliz Center Apartman Yöneticiliği olarak geçmekteyiz. SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ’ nin ekine göre ‘Tamamen acil durumlarda kullanılan, acil güç sistemleri (sürekli çalıştırılmayan, herhangi bir arıza durumunda veya elektrik kesintisinden dolayı işletmeye sokulan ve bu durumların ortadan kalkması ile işletmeden alınan ve yılda azami 500 saate kadar kullanılan) için aşağıdaki emisyon standartları uygulanmayacaktır. Bu tesislerin işletmecileri her yıl içindeki bu tür kullanımlara ilişkin bir raporu yetkili mercilere sunmak zorundadır.’ Demektedir. Bizlerin jeneratörleride 500 saatin altında çalışmaktadır. Buna göre size bir takım sorularım olacaktır. Yetkili mercii dediği il çevre müdürlükleri mi? Biz bu kapsamın içine giriyor muyuz? Nace kodumuz 68.32.02’dir. 68.32.02 : Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi) olarak geçmektedir. Gene de bu yazıyı vermek zorunda mıyız? Ayrıca vereceğimiz yazının bir örneği var mıdır? Yardımlarınızı rica ederim.
 

esineray

Kayıtlı Kullanıcı
Merhabalar,

Tesisimde 2000 kw jeneratör montaj aşamasında şuan, tesis çalışmaya başladığında olası elektrik arızalarında 500 saati geçeceğini düşünürsek, yaptırılacak emisyon ölçümü için;

baca boyu , çapı, numune noktaları vb öncülleri şimdiden yaptırmalı mıyım?

yada jeneratörün emisyon ölçümü nasıl yapılır?
 

handeoo

Kayıtlı Kullanıcı
EPA Methodları var. Ayrıca TS_EN_13284-1TS_EN_13284-1 standardında da bulabilrisiniz
 
Önceki cevapları görüntüle…

esineray

Kayıtlı Kullanıcı
@handeoo hanım çok çok teşekkür ederim.

Peki Doğalgaz bacaları, Laboratuvarın Çeker Ocak havalandırma bacaları içinde ölçüm yaptırmalımıyız ?
 

handeoo

Kayıtlı Kullanıcı
@esineray EVet yaptırmalısınız, bkz yntmelik maddesi .

4) (Değişik:RG-20/12/2014-29211) Isıl gücü olmayan tesislerde asgari baca yüksekliği dağılımı engellemeyecek şekilde yerden 10 metre veya çatının en yüksek noktasından itibaren en az 1.5 m olmalıdır.

5) Üretim prosesi bacası olmayan, ortam tozsuzlaştırma/gazlaştırma ve malzeme geri kazanım amaçlı olarak iç ortam havasını toz tutma/gaz arıtma sisteminden filtre ederek atmosfere veren bacaların, dikey çıkışlı olmasına, bacanın ait olduğu bina yüksekliği ve atmosfere verilen emisyonların dağılım koşulları dikkate alınarak, yetkili mercii tarafından karar verilir. (stokholler, silolar, nakil hatları, pnömatik sevk sistemlerine ait bacalar ) Bu bacalarda Ek-4.b.4 uygulanmaz. Bu bacalar hakkında emisyon ölçüm raporunda ve Valilik tespit raporunda ayrıntılı bilgi verilmesi gerekmektedir.
 
Üst