İl idari sınırlarıyla havza sınırları örtüştürülmelidir

Mahmut Akif

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
11 Ara 2008
Mesajlar
49
Tepki puanı
86
Puanları
18
Şehir
İstanbul
Firma
Serbest
Merhaba,

Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de bugün yayımlandı. (
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.
)

Değişikliğin işlenmiş hâli, mevzuat bilgi sistemi sitesinde birkaç gün içinde yer alır. (
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.
)


İL İDARİ SINIRLARI ile HAVZA SINIRLARI örtüştürülmediği sürece planlama ile uygulamada bütüncül ve esaslı bir yönetim sağlanamaz.

HAVZA SINIRLARI, DOĞAL SINIRDIR.


Vaktiyle gerek tarihi gerekse siyasi nedenlerden dolayı pek çok yanlış yere il ve ilçe kurulmuş.

İl ve ilçelerin sayıları azaltılmalıdır. İlçelerin vatandaşa hitap eden hizmet çeşitliliği artırılmalıdır.

Artık e-devlet sistemi ile de vatandaşların kamu kurumlarına gitmesine gerek kalmadan bazı işlerini yapabiliyor olması güzel bir gelişmedir. Sistem, sürekli geliştirilmektedir. Örneğin nüfus kayıt örneği belgesi veya yerleşim yeri belgesinin ilçe merkezinden, adli sicil kaydı belgesinin il merkezinden ulaşmasını beklediğimiz günleri düşününce e-devlet daha iyi anlaşılabiliyor.

Kamuda genel anlamda tasarruf sağlanacaktır. Sadece personel yönetimini düşündüğümüzde dahi bazı memurluklar hariç olmak üzere en makul hâliyle kamuda iki çalışanın yaptığını, özel sektörde bir kişi rahatlıkla yapabilmektedir.

Yerel yönetimler, il ölçeğinde düzenlenmelidir. (Şu an her il, büyükşehir değil.) Özelikle de suyun ve atığın yönetimini düşündüğümüzde.

Toplu ulaşımlı hızlı sistemler geliştirilmelidir.

Devlet, bölgeye bir yatırım yapacak olur. Yatırımı kapmak için çapsız milliyetçilik (mikro milliyetçilik) yapılarak ilçeler birbirleriyle, iller de birbirleriyle kavga eder hâle gelebiliyor.

Oysaki havza temelli idari sınırlar oluşturulmuş olsa ve planlamalar bunlara göre yapılmış olsa şehircilikte daha başarılı oluruz.

Nerede tarım, sanayi, yerleşim vb.nin olacağı belirlenir ve gerçekten uygulanır. Bölgesel ve ülke genelindeki yatırımların değerlendirilmesi daha sağlıklı yapılır.

Çevre düzeni planları havza temelli yapılmalıdır.

Mekansal strateji planı oluşturulurken havza temelli il ve havza temelli çevre düzeni planlarına daha bütüncül bakılmış olur.

çevre düzeni planları.jpg


Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne (
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.
) göre;

Çevre düzeni planı: Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan planı ifade eder,

Mekânsal strateji planı: Ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini mekânsal düzeyde ilişkilendiren, bölge planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, hedef ve stratejileri ile ulaşım ilişkileri ve fiziksel eşiklerini de dikkate alarak değerlendiren, yer altı ve yer üstü kaynakların ekonomiye kazandırılmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım sistemi ile kentsel, sosyal ve teknik altyapının yönlendirilmesine dair mekânsal stratejileri belirleyen, sektörlere ilişkin mekânsal politika ve stratejiler arasında ilişkiyi kuran, 1/250.000, 1/500.000 veya daha üst ölçek haritalar üzerinde şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde yapılabilen, sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütün olan planı ifade eder.


Türkiye'de Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e (
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.
) göre 25 havza bulunmaktadır.

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.
adresinde akarsuları da gösteren detaylı haritalandırma yapılabilmektedir.

türkiye havzalar.jpg

1. MERİÇ ERGENE Havzası
2. MARMARA Havzası
3. SUSURLUK Havzası
4. KUZEY EGE Havzası
5. GEDİZ Havzası
6. KÜÇÜK MENDERES Havzası
7. BÜYÜK MENDERES Havzası
8. BATI AKDENİZ Havzası
9. ANTALYA Havzası
10. BURDUR Havzası
11. AKARÇAY Havzası
12. SAKARYA Havzası
13. BATI KARADENİZ Havzası
14. YEŞİLIRMAK Havzası
15. KIZILIRMAK Havzası
16. KONYA Havzası
17. DOĞU AKDENİZ Havzası
18. SEYHAN Havzası
19. ASİ Havzası
20. CEYHAN Havzası
21. FIRAT DİCLE Havzası
22. DOĞU KARADENİZ Havzası
23. ÇORUH Havzası
24. ARAS Havzası
25. VAN GÖLÜ Havzası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü sitesine
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.
ulaşılabilir.

İl idari sınırları ile havza sınırları örtüştürülmelidir konusuna bir girizgâh yapılmış oldu.

Katkılarınızı, eleştirilerinizi lütfen yazar mısınız?

Mahmut Akif Yılmaz
Çevre Mühendisi
 

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Ara 2008
Mesajlar
3,760
Tepki puanı
4,624
Puanları
338
Şehir
İstanbul
Firma
Saipem
Havza sınırlarının doğal sınır olduğu konusunda hem fikirim. Eski bir altyapıcı olarak bazen havza sınırlarının yetmediğinide söyleyebilirim. Zaman zaman tünel yada mikrotüneller ile bir havzanın su/atıksuyunu diğer havzaya aktararak uzaklaştırmak gerekebiliyor. Böyle durumlarıda düşünülerek il sınırlarının havza sınırları ile örtüştürülmesi sağlanmalıdır.

Bu durum özellikle altyapı ve havza planlaması açısından çok önemlidir. Politik olarak makro planlama yapılmıyorsa belediyeler altyapı sistemlerinin diğe belediye sınırlarına girmesinden kaçınmakta ve dolayısıyla maliyetler artmakta aynı zamanda etkili ççzümlr ortaya konulamamaktadır.
 

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Ara 2008
Mesajlar
3,760
Tepki puanı
4,624
Puanları
338
Şehir
İstanbul
Firma
Saipem
Havza temelli il sınırları için bir yaklaşım mevcut mu? Havzala düşünerek il sınırlarının tekrar çalışıldığı?
 
KS
M

Mahmut Akif

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
11 Ara 2008
Mesajlar
49
Tepki puanı
86
Puanları
18
Şehir
İstanbul
Firma
Serbest
Mevcut il merkezlerinin korunduğu şekilde bir değerlendirme yapılmış.

Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden akademisyenler Mercan Efe ile Burcu Sılaydın Aydın'ın İdari Sınırlara Dayalı Planlamanın Değiştirilebilirliği ve Havza Temelli İl Sınırları Önerisi adlı makalesi 2009 yılında Ege Coğrafya Dergisi'nde yayımlanmış. Dosya olarak yüklüyorum.

Havza sınırı, doğal sınırdır bakış açısıyla birlikte il merkezlerinin de değiştirilebileceği düşünülerek; coğrafi olarak görece küçük havzalarda, coğrafi, yönetsel ve suyun kullanım amacına göre merkezi, havzanın orta noktalarına gelmek üzere yeni tek bir oluşturulabilir. Yani iller birleştirilebilir.

Çapsız milliyetçilik (mikro milliyetçilik) söylemlerinin önüne geçmek için yeni il isminin, mevcut il isimlerinden farklı olması tercih edilmelidir.


Türkiye_Akarsu_Havza_İl_Sınırları.jpgAkarsu_Havzası_Temelli_Yeni_İl_Sınırları_Önerisi.jpg
 

Ekli dosyalar

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Ara 2008
Mesajlar
3,760
Tepki puanı
4,624
Puanları
338
Şehir
İstanbul
Firma
Saipem
Havza sınırları baz alınarak bir çok şehrin çatısı olabilecek idari bir yapılanma kurularak mevcut belediyeler buna da bağlanabilir.
 
KS
M

Mahmut Akif

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
11 Ara 2008
Mesajlar
49
Tepki puanı
86
Puanları
18
Şehir
İstanbul
Firma
Serbest
Akarsuyun başındaki yerleşim akarsuya atıksuyunu verir, aşağıdaki yerleşim de akarsuyu afiyetle içme suyu olarak kullanır.

Memba mansap arasındaki özümleme durumu farklı.

Akarsu, elbette tek elden yönetilmelidir.
 
Üst