• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Ilk defa çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi (çevre görevlisi belgesi) alınması i̇şlemleri

21.11.2013 Tarih ve 28828 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kaldırılmıştır. Bu yönetmelik yerine 01.11.2022 Tarih ve 32000 Sayılı Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Yeni yayımlanan yönetmelik ile birlikte Çevre Görevlisi Belgesi ismi değişerek Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi olmuştur. Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesini ilk defa alacak olan Çevre Mühendisleri aşağıda yer alan işlemleri sırasıyla yapmaları gerekir:​

1-) Entegre Çevre Bilgi Sistemine kişinin T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacaktır. Daha sonra ana sayfada çıkan Yeterlik Uygulaması (Çevre görevlisi işlemleri) sekmesinden giriş yapılacaktır.

1598304550932.png2-) Yeterlik uygulaması (Çevre görevlisi işlemleri) sekmesine giriş yaptıktan sonra Uygulamaya Giriş Türü seçenekleri karşımıza çıkacaktır ve şahıs seçeneğini seçerek işlemlere devam edilecektir.​

1598304576033.png3-) Şahıs uygulamasını seçtikten sonra çıkan sayfada sol üst menüde yer alan Kişi Başvurusu-Çevre Görevlisi Başvurusu seçeneği seçilerek başvuru süreci başlatılır.​

1598304599385.png4-) Başvuru şekli çevre mühendisi seçilerek diploma belgesi ve vesikalık fotoğraf yüklenir. Gerekli belgeler yüklendikten sonra “Girmiş Olduğum Tüm Bilgileri Onaylıyorum” seçeneği işaretlenerek elektronik imza veya mobil imza ile işlemler tamamlanır ve değerlendirme sürecine girilir. Başvurular Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20 gün içerisinde değerlendirilir ve herhangi bir eksiklik bulunmaması halinde 4 yıl geçerli olmak üzere Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi verilir.​

Belge başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlar;

1-) Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında yeterlik belgesi alacaklardan eğitim ve sınav şartı aranmaz.

Yönetmeliğin 6. Maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıda yer almaktadır:

a) Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümü mezunlarına ve çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında lisansüstü eğitim almış olanlara, mezuniyet belgeleri ile başvuru yapmaları halinde verilir.

b) En az dört yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık veya mülga Çevre Bakanlığı veya mülga Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının; çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre izin ve lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerinde çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca en az beş yıl çalışmış olanlara, durumlarını belgelendirerek başvuru yapmaları halinde, çevre görevlisi olarak çalışabilmeleri için verilir.​


2-) İlk defa çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi başvurusu yapacak kişilerde, başvuru ücreti şartı aranmaz.

3-) Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi başvurusunun tamamlanabilmesi için elektronik veya mobil imza’dan birini kullanması gerekir.​

1598304712991.png


1598304718433.pngÇevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
 
iyi günler çevre görevli belgesini aldıktan sonra hemen firma bünyesinde çalışmaya başlanabiliyormu ?
iki ayrı lokasyonda şubesi olan bir firmada iki lokasyondada çalışılabilirmi ?
tesis bünyesinde yapılacak ise çevre yönetim birimi kurulması gerekirmi ?
 
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
dsinanjMerhaba,

Belgeyi aldıktan sonra danışmanlık/firma bünyesinde çalışabilirsiniz. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin el-2 kapsamına giren firmalarda çalışabilirsiniz. Merkez ve şubeleri bulunan firmalarda çevre yönetim birimi kurarak hepsine bakabilirsiniz. Çevre yönetim birimi kurulmadan sadece bir firmaya bakabilirsiniz.​
 
İyi Günler,
@Olgaç Sürmelihindi Hocam bir sorum olacaktı, ilk defa çevre yönetim belgesi alırken oda kaydı isteniyor mu sistemde?
 
ÇİLY Ek-1 ve Ek-2 de yer almayan tesisler personelin aylık 16 tesis kapsamında sayılıyor mu ?
 
Üst