• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

NetCAD NetCAD Şebeke Modülü

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
WATER, İçme Suyu Şebeke Analiz ve Tasarım Uygulaması

Tanım
Netcad/WATER Modülü; cazibeli, terfili, hidroforlu, açık ve kapalı şebeke sistemlerinde ve hardy cross yöntemlerinde tam çözüm sağlayan içmesuyu projelendirme modülüdür.


http://www.netcad.com.tr/Images/FotoGaleri/150708023250Icmesu_ACK3.bmp

Teknik Özellikler

 • Netcad 5.0 GIS özellikleri ile tam uyumlu
 • Cazibeli/Terfili , Açık/Kapalı Şebeke ve Hardy Cross Sistem Çözümleri tek bir çatı altında.
Cazibeli ve Terfili Sistem Çözümleri

 • Üçgen model üzerinden otomatik profil alınabilmekte ve profil üzerinde uygun noktalara vantuz, tahliye, maslak, hat sonu ve ayrım noktası otomatik olarak yerleştirilebilmektedir.
 • Cazibeli sistemlerde, Hesap Plan Profili ve İsale Hattı Plan Profilini çizebilmektedir.
 • İsale Hattı Plan Profilinin alt kısmına plandan alınacak ve kullanıcı tanımlı boydaki haritalar otomatik yerleştirilmektedir.
 • Boru tipi ve ihtiyaç debisi değiştirilip, her noktadaki Piyezometre, işletme ve Statik basınç değerleri profilde gösterilebilmektedir.
 • Kriterlere uymayan yüksek ve alçak basınç değerleri kullanıcıya hatırlatılmaktadır.
 • Pompa, Hidrofor ve kazan hesaplarını yapabilmekte ve ilgili raporları üretebilmektedir.
 • Motopomp güç tayin raporu alınabilmektedir.
 • Süprasyon – Deprasyon Hesabı Raporu alınabilmektedir.
 • İçme su Projesi hazırlandıktan sonra, hat numaraları, Km işaretleri ve kazık numaraları plana üretilmektedir.
 • İsale Hattı ve Hesap Profili çizimi için hat numaraları gruplanmakta ve çizim bu gruplara göre yapılabilmektedir.
 • Hidroforlu sistemlerde kritik nokta program tarafından otomatik olarak bulunmaktadır.
Açık ve Kapalı Şebeke Çözümleri

 • Sayısallaştırılmış imar ve hali hazır planlarına göre; cadde ve sokaklardan, borular kademeleri ile esas, tali ve mevcutlar olarak çizilebilir.
 • Grafik ekranda hazırlanmış çizimler tek işlem ile koordinat ve kotlu olarak ağaç yapısına aktarılabilmektedir.
 • Kademe ve açıkta kalan boruların kontrolleri ve geometrik kontrol yapılabilmektedir.
 • Boru çapları ve şebeke debisi otomatik hesaplanmaktadır.
 • Şebeke hesap tablosu, Hesap Planı ve İnşaat Planı çizimlerini üretilebilmektedir.
 • Kullanıcı Hesap Plan Profilinin altına sadeleştirilmiş prensip şemasını uygun şekilde yerleştirebilmektedir.
 • Kapalı sistemlerde kör nokta yeri otomatik olarak belirlenebildiği gibi, kullanıcı tanımlı olarak da istenen yere yerleştirilebilmektedir.
 • Şebeke çözümlerinde, borudaki hız ve düğüm noktalarındaki basınç kontrolleri yapılmakta ve gerekli uyarılar kullanıcıya iletilmektedir.
 • Kullanılan boru çaplarına göre kazı/dolgu hesaplarının yapılabilir ve raporların hazırlanması, maximum kapalı göz alanını tanımlayabilmek mümkündür.
 • İstendiğinde mevcut yapı değiştirilebilmektedir. Mevcut yapıya yeni boru ve sanat yapısı eklenip tekrar çözüm mümkündür.
 • Nüfusa göre depo hacim hesabı yapılabilmektedir.
 • Boru cinsleri bir listeden seçilebilir ve kullanıcı kendi borularını tanımlayabilir.
 • Boru cinslerine göre otomatik yük kaybı hesabı yapılabilmektedir.
 • Boru icmali çıkartılabilmektedir.
 • Düğüm detay çizimleri ve armatürler çizimleri otomatik olarak üretilmektedir.
 • İstenilen numaradan başlayarak her noktaya sistematik bir şekilde numara verilebilir.
 • Kullanılacak armatürlerin ağırlık raporları alınabilmektedir.
Hardy Cross Çözümleri

 • Hardy cross modülü, her bir borudaki debiyi, her bir düğüm noktasındaki basıncı, depolarda bulunan su yüksekliğini ve kimyasal malzemelerin konsantrasyonunu takip edebilmektedir.
 • Hazen-Williams, Darcy- Weisbach ve Chezy-Manning formüllerini kullanarak; sürtünme sonucu oluşan şebekedeki yük kaybını hesaplanmasını içeren hidrolik analiz motoru
 • Hidrolik Simülasyon Modeli, rezervuar seviyelerinin, tank (depo) seviyelerinin ve nokta dizileri üzerindeki su taleplerinin sabit durumu için düğüm noktalarındaki yükleri ve bağlantı akışlarını hesaplayabilmektedir.
 • Boru çapları otomatik olarak hesaplanabilmektedir.
 • Boru çapı ve pürüzlülük değerleri, boru kütüphanesinden seçilen boru tiplerinden otomatik alınmakta, durum parametresi, boruların geçiş vanalarını içermesine ve vanaların sadece bir yönden akış yaptığına dair kontrolünün yapılmasını sağlamaktadır.
 • Enerji tüketimini ve pompanın değerini hesaplanmalı, her bir pompanın, verimlilik eğrisi ve enerji maliyet grafiği belirlenmektedir.
 • Su yükü ve su akış oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir pompa eğrisi, su seviye fonksiyonunda, depo hacminin nasıl değiştiğini ifade eden Hacim Eğrisi ve Yük Kaybı Eğrisi çizmektedir.
 • Zamana göre belirlediğimiz kriterler çerçevesinde, her bir düğüm noktası için ayrı ayrı talep seyri oluşturulabilmekte ve düğüm noktalarındaki talep değerlerinin zamana bağlı değişimi modellenebilmektedir. Şebekenin her bir zaman aralığındaki talep seyri aynı zamanda, grafik ekranda da görüntülenmekte, simüle edilebilmektedir.
 • Çözüme başlamadan önce hidrolik ayarlar, kalite ayarları, reaksiyon ayarları, süre ayarları ve enerji ayarlarını içeren, analiz ayarları yapılabilmektedir.
 • Ölçülen alan verileri ile simülasyon sonuçlarının karşılaştırılmasını sağlayan bir kalibrasyon dosyası oluşturulmaktadır.
 • Çizimde yer alacak her şebeke elemanı sayısallaştırma menüsüyle otomatik olarak çizilebilmektedir.
 • Çizime sayısallaştırma menüsüyle aktarılan her şebeke elemanın otomatik olarak GIS bağlantısı kurulmakta, öznitelik tabloları doldurulabilmekte ve veritabanında saklanabilmektedir.
 • Her bir şebeke elemanına otomatik olarak sınıf tanımlanmakta ve tablolardan yapılan sorgularla grafik ekranda görüntüye ulaşılmaktadır.
 • İçme suyu projesinde kullanılan obje tabanlı sınıfların görüntü özellikleri Referans Yöneticisi’nde yönetilmekte, bu menüde analiz işleminde bulunan görünüm ayarları, kullanıcı dışında daha önce tanımlı olan parametrelere göre ya da kullanıcı tanımlı Etiket ve Renklendirme işlemlerini yapmaktadır.
 • Yapılan analizler, her raporlama süre adımları için, değerlerin zamana göre ortalaması için, en düşük değerlere göre, en yüksek değerlere göre, en yüksek ve en düşük değerlerin farkına göre ayrı ayrı raporlanabilmektedir.
 • Programın raporlama sonuçları Word, Excel ve html ortamlarında alınabilmektedir.
 • Veritabanında tutulan her bir şebeke elemanı için sınıf üzerinden rapor alınabilmektedir.
 • Borular için; Boru Analiz Sonucu, Boru Bilgileri, Boru Hesap Tablosu, Borulardaki Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Borulardaki Hızın Zamana Bağlı Değişimi Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Düğüm Noktaları için: Düğüm Noktaları Bilgileri, Düğüm Noktaları Analiz Sonuçları, Düğüm Noktalarındaki Basıncın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Düğüm Noktalarındaki Toplam Yükün Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır,
 • Depolar için; Depo Bilgileri, Depo Analiz Sonuçları, Depolardaki Basıncın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Depolardaki Net Gelen Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Pompalar için; Pompa Bilgileri, Pompa Analiz Sonuçlar, Pompalardaki Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Pompalardaki Birim Yük Kaybının Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Vanalar için; Vana Bilgileri, Vana Analiz Sonuçları, Vanalardaki Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Vanalardaki Birim Yük Kaybının Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Vanalardaki Hızın Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Rezervuarlar için; Rezervuar Bilgileri, Rezervuar Analiz Sonuçları raporları alınmaktadır.

http://www.netcad.com.tr/Images/FotoGaleri/150708023305Icmesu_ACK4.bmp

Kullanıcı Kitlesi

 • Belediyeler
 • İl Özel idareleri
 • Kamu Kurumları
 • Üniversiteler
 • Mühendislik
 • Harita
 • İnşaat
http://www.netcad.com.tr/Images/FotoGaleri/150708023326Icmesu_ACK5.bmp
 
Fatih Bey,
ÇMO Adana Şubesi Kasım ayında NETCAD İÇMESUYU VE ATIKSU PROJELENDİRME UYGULAMALARI eğitimi vermiş. eğitim dökümanlarını bulmama yardım edebilirmisiniz?
 
Yıldız hanım merhaba,
Aklımda olsun denerim ama bulabileceğimi sanmıyorum açıkçası. Netcad in kendi eğitim kitapları var bunlardan temin etmeniz daha faydalı olacaktır..
 
eğitim bilgilerine edinebilirsek (şayet müdürümüz içeriğinin bize faydalı olduğunu düşünürse) ÇMO nun yeni eğitimine yaklaşık 10 kişi katılmayı düşünüyor. daha önce katılan arkadaş var ise mutlaka ellerinde CD ortamında döküman vardır. hatta aynı eğitim bu hafta Ankarada da verilecekti. yardımlarınız için şimdiden teşekkur ederim.
 
Arkadaşlar ncz formatında ki netcad dosyasını dwg. autocad formatına dönüştürmem gerekiyor bilen varsa yardımcı olabilir mi ?
 
Üst