Riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin ön kayıt başvuruları başlamıştır.

  • Konuyu başlatan deleted25658
  • Başlangıç tarihi
D

deleted25658

22438

SAYIN İLGİLİ;

Vakfımız 2001 yılında çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı ve destek sağlamak amacıyla sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuş, halen faaliyetlerini yürütmektedir.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Vakfımız ile birlikte 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca lisanslandırılmış olan kurum ve kuruluşlarda görev alan/alacak olan Başarı Belgesine sahip mühendislere ve Başarı Belgesi almak isteyen mühendislere yönelik olarak
‘Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara Yönelik Eğitim’in 2019 Mart ayı içerisinde düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bilindiği üzere,
6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrasında, “Lisanslı kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin katılacağı eğitim ve sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Eğitim programlarına katılıp başarı belgesi almayan inşaat mühendisleri riskli yapı tespitinde görev alamaz. Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda değişiklik olması durumunda, riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılacak olan eğitimlerden birine katılması zorunludur.” hükmü ve aynı maddenin sekizinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde, “Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda değişiklik olması durumunda, riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılacak olan eğitimlerden birine katılmaması durumunda eğitime katılıncaya kadar, Lisanslı kurum ve kuruluşlara elektronik yazılım sistemi üzerinden, yeni riskli yapı tespiti için yapı kaydı oluşturmaları ve işlem yapmaları izni verilmemektedir.” hükmü yer almakta olup, zikredilen hükümler uyarınca, Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda (RYTEİE) değişiklik yapılması durumunda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin Bakanlığımızca yapılacak olan eğitimlere katılması gerekmektedir. Riskli yapı tespitinde görev alan Başarı Belgesine sahip mühendislerce, Bakanlığımızca 6 ay içerisinde yapılacak olan eğitimlere katılım sağlanmaması durumunda, lisanslı kurum ve kuruluşlara ARAAD bilgi sistemi üzerinden işlem yapılmasına izin verilmeyecektir.
Bu bağlamda, 16.02.2019 tarih ve 30688 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin Ek-2’sinde yer alan RYTEİE’de değişiklik yapılmış olup, lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarda görev alan Başarı Belgesine sahip mühendislerin yapılacak Eğitime katılması gerekmektedir.
Ayrıca, söz konusu Eğitime, daha evvel Eğitim programına katılmış ancak sınavdan geçerli not alamadığı için Başarı Belgesi almaya hak kazanamayan mühendisler ve riskli yapı tespitinde görev almak isteyen mühendisler de katılım sağlayabileceklerdir.
Duyurusuna çıkmış olduğumuz bu kayıt ön kayıt niteliğindedir. Ön kayıt katılımına göre eğitimin yeri tarihi ücreti ve diğer bilgileri ön kayıt yapan katılımcılara mail yoluyla aynı zamanda internet sitemizde yayınlanarak bildirilecektir.
Ön kayıt işlemi için
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.
adresine giriş yapabilir, üye olduktan sonra ön kayıt formunu doldurabilirsiniz.

ÖN KAYIT SON BAŞVURU TARİHİ: 28 ŞUBAT 2019
 
Üst