Suda Çözünmüş Oksijen Deneyi

FERHAT ELÇİ

Haberci Grup Lideri
Haberci Grubu
Merhaba arkadaşlar sudaki çözünmüş oksijen deneyi hakkında yazmak istedim umarım faydalı olur . Doğal ve atıksulardaki çözünmüş oksijen miktarı suyun yapısındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağlıdır. Çözünmüş oksijenin analizi atıksu arıtımı proses kontrolünde ve su kirliliğinin tespitinde önemli bir parametredir. Membran elektrot metodu moleküler oksijenin membrana karşı difüzyon hızına dayanan bir yöntemdir.

Oksijen suda çok az çözünür. Oksijen miktarı sıcaklıkla değişir, sıcaklık arttıkça doyma için gerekli miktar azalır. Temiz yüzey suları çözünmüş oksijen bakımından doymuş olup hoş bir tatları vardır. Bu sulara organik atıkların karışması halinde çözünmüş oksijen hızla azalır.
Çözünmüş oksijenin doygunluk konsatrasyonu suyun sıcaklığı, suyun tuzluluğu ve açık hava basıncı parametreleri ile değişkenlik göstermektedir. 1 atm hava basıncı altında 25°C de %100 oksijen doygunluğu 8,26 mg/L’dir. Diğer sıcaklık ve tuzluluk değerlerine göre dağılım vereceğim tabloda verilmiştir.

Adsız1.png

Ölçümler laboratuvarda yapılacaksa numune alırken çok dikkatli olunmalıdır. Numunede çözünmüş oksijen, doygunluk değerlerinin altında olursa hava ile temas halinde yanlış sonuçlar görülür. Bununla birlikte numuneler taşırılarak doldurulmalıdır. Deniz suyu ölçümlerinde yüksek tuzluluğun neden olduğu etkiyi cihaz otomatik olarak düzeltmektedir. Ölçümler, tercihen sahada yapılmalıdır.

Öncelikle kalibrasyon işlemleri hassas ve düzgün yapılmalı

Garantili hassasiyet ve doğruluk elde etmek için üreticinin kalibrasyon prosedürünü tam olarak uygulayın. Genellikle, hava veya bilinen çözünmüş oksijen konsantrasyonunun (iyodometrik yöntemle belirlenen) bir numunenin yanısıra, sıfır çözünmüş oksijen olan bir numuneyle okunarak membran elektrotlarını kalibre edin. (çözünmüş oksijeni sıfıra getirmek için fazla sodyum sülfit, Na2SO3 ve az miktarda kobalt klorür, CoCl2 ekleyin.) Tercihen test edilen su numuneleri ile kalibre edin. Müdahale eden maddelerin şüphelenildiği yerlerde iyodometrik kalibrasyon yapmaktan kaçının. Aşağıda önerilen yöntemler gösterilmektedir:
1) Tatlı su-Müdahale eden maddelerin mevcut olmadığı kirlenmemiş numuneler için, test çözeltisi veya distile suda kalibre edin, hangisi daha uygun ise kullanın.
2) Tuzlu su - Doğrudan tuz konsantrasyonu 1000 mg / L'nin üzerinde olan deniz suyu veya suların numuneleri ile doğrudan kalibre edin.
3) Kirletici maddeler veya zararlı maddeler içeren tatlı su - Numune ile hatalı sonuçlar ortaya çıktığı için distile su ile kalibre edin.
4) Kirletici maddeler veya müdahale eden maddeler içeren tuzlu su - Numune ile aynı tuz içeriğini içeren temiz bir su numunesi ile kalibre edin. Numunedeki ile aynı özgül iletkenliği elde etmek için distile suya konsantre bir potasyum klorür (KCI) çözeltisi ekleyin.

ölçüm işlemi ;

* Cihaz 15 dk öncesinden açılır.
* Prob saf su ile temizlenir.
* Eğer kalibrasyon gerekiyorsa Çözünmüş Oksijen Kullanım ve Bakım Talimatına göre kalibrasyonu yapılır.
* Çözünmüş oksijen değeri sürekli değişken olduğu için anında ölçümü yapılır.
* Değer sabitlenince mg/l cinsinden çözünmüş oksijen değeri okunur.
* Okuma işlemi bittikten sonra probun ucu saf su ile yıkanır.
* Membran değiştirilirken, kirlilik bulaşması ve membranın altına hava kabarcıklarının girmesi önlenmelidir.
Kabul edilebilir sonuçları sağlamak için üreticinin önerdiği tüm önlemleri izleyin. Hassas elementlerin kontaminasyonunu önlemek için zarın değiştirilmesine ve zarın altındaki minik hava kabarcıklarının yakalanmasına dikkat ederek tepki oranının düşmesine ve yüksek kalıntı akıma neden olmasına dikkat edin. Kararsız tepkinin üstesinden gelmek için membran yüzeyinde yeterli miktarda numune akışı sağlayın.


kaynağım : SM 4500 O-G: Standard Methods for the Examination of Water&Wastewater, 22nd Edition. 4500-O G. Dissolved Oxygen, Membrane Electrode Method.
 
Üst