Tarımsal Sulamada kullanılacak arıtılmış evsel atıksular ve izleme periyotları

Harun Harmansa

Kayıtlı Kullanıcı
Merhaba,
Evsel Nitelikli debisi yaklaşık 80m3/gün olan arıtma tesisinin deşarj suları için iç izleme periyotları ne olmalıdır?
Aşağıda detayları veriyorum:
- Tesisin GFB'si mevcut.
- Tesisten çıkan arıtılmış evsel atıksular DSİ'ye ait sulama kanalına deşarj edilmekte.
- Arıtılmış atıksuların DSİ kanalına deşarjı için 'Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' (R.G. 10.08.2*16-29797) Madde 4, Ek-5 Tablo 2'ye göre II. Sınıf su kalitesi standartlarının sağlanması koşulu yer almaktadır.

Bu bilgiler baz alındığında; arıtılmış atıksu tarımsal sulama kanalına deşarj edilecektir. Dolayısıyla sulama işleminde kullanılacaktır.
İç izlemede 2 aylık periyotlarda mı numune alınmalı yoksa 15 günlük periyotlarda mı?
15 günlük alınacağını duymuştum ama mevzuatlarda böyle bir madde ile karşılaşmadım.
Teşekkürler.
 
Üst