Tehlikeli atık taşıma

deryaünlü

Kayıtlı Kullanıcı
Arkadaşlar merhaba ; tehlikeli atık taşıma işi için k2 belgesi alındıktan sonra izlenmesi gereken yol nasıldır?
 

Serkan Çiçekay

Kayıtlı Kullanıcı
@deryaünlü

TEHLİKELİ ATIK /ATIK YAĞ TAŞIMA LİSANS BELGESİ İŞLEMLERİ
Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı: (Tehlikeli Atık, Tıbbi Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Akü İçin)
ehlikeli Atık, Tıbbi Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, ve Atık Akü taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler taşıma lisansı almak zorundadır. Bunun için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK-18’inde bulunan bilgi ve belgelerle ilgili Valiliğe başvurarak firma ve araç için lisans alınması gerekmektedir. (Buradaki bilgi ve belgeler diğer Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgeler ile aynıdır.)
Bu lisanslar 3 yıl geçerlidir. Her araca ayrı lisans belgesi düzenlenir. Araca lisans belgesi düzenlenirken aynı zamanda firma lisansı da düzenlenir.
Lisans ücreti olarak
Firma Lisans ücreti : sorunuz TL (Bu ücret bir defa alınır. Her ilave araç için alınmaz.)
Araç başı Lisans ücreti : sorunuz TL.
Buradaki belgelerin ve aracın donanımının tamamlanmasını müteakip hazırlanan evraklar Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) bir üst yazı ile sunulur.
Not: Aynı araçla tehlikeli atık, atık yağ ve atık akü gibi birden fazla türden atığın taşınabilmesi için o yönetmeliklere göre de lisans alınması gerekmektedir. Örneğin tehlikeli atık taşıma lisanslı bir araç ile atık yağ taşınabilmesi için "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"ne göre de aynı araca lisans belgesi düzenlenmesi ve aracın her iki yönetmeliğin istediği özellikleri de sağlaması gerekir. (Aracın kırmızı renkli olması, üzerinde "Tehlikeli Atık ve Atık Yağ Taşıma Aracı" yazısının bulunması gibi.)
ARAÇ İLE İLGİLİ BELGELER
1) Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası,
2) Aracın tipi,
3) Plaka numarası ve şasi numarası,
4) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası,
5) Taşınacak atıkların Bu Yönetmeliğin EK 7 sine göre Kodları,
6) Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü,
7) Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği,
8) Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,
9) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,
10) Atık taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi.
FİRMA ve ŞÖFÖR İLE İLGİLİ BELGELER
1) Firmanın adı, adresi, telefon numarası,
2) Firma sahibinin / sahiplerinin adı adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası,
3) Tehlikeli atık taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,
4) Lisans alacak araçların plakaları,
5) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen Sürücü Eğitim Sertifikası(ADR Belgesi),
6) Taşınacak atıkların Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası,
7) Sigorta,
8) Ulaştırmanın yetki belgesi,
*Araç firmaya ait değilse, araç sahibi ve ilgili firma arasında imzalanmış nakliye (Kiralama) sözleşmesinin aslının ya da noterden tasdikli fotokopisinin başvuru belgeleri arasında bulunması gerekmektedir.
 

Aydın Demirel

Kayıtlı Kullanıcı
Serkan bey, tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Atıkların karayolunda taşınmasına ilişkin tebliğ e göre olacak sanırım
 

Melike YILDIZ KURTAR

Kayıtlı Kullanıcı
@deryaünlü İlk olarak, tehlikeli atık taşıyacak araçlar için TSE Uygunluk Belgesi almanız gerekiyor ardından da firma için ve her araç için ayrı ayrı lisans başvurusu yapılmalı. Başvuru için gerekli form ve eklere "Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ" den ulaşabilirsiniz.
 

amine

Kayıtlı Kullanıcı
arkadaşlar merhaba tehlikeli atık taşıma araçlarında bulundurulması gereken levha veya etiketler ile ilgili yardımcı olur musunuz.
 

okyanus35

Kayıtlı Kullanıcı
Merhabalar tehlikeli atık taşıma aracı kira sözleşmesi bulunmasına rağmen çevre il müdürlüğü eksiklik yazmış k belgesi ve mali sorumluluk sigortası kiralayan şirket üzerine olmalı diye daha önce yapmış olduğumuz başvurularda kiraladığımız kişilerin üzerine k belgesi ve mali sorumluluk ları vardı kabul ediliyor Du şimdi neden eksiklik yazıldı ya da normal şartlarda da satış devir işlemi mi yapılmalı böyle durumlarda
 

Oğuzhan Keskin

Kahramanmaraş İl Temsilcisi
Etkinlik Grubu
Merhabalar tehlikeli atık taşıma aracı kira sözleşmesi bulunmasına rağmen çevre il müdürlüğü eksiklik yazmış k belgesi ve mali sorumluluk sigortası kiralayan şirket üzerine olmalı diye daha önce yapmış olduğumuz başvurularda kiraladığımız kişilerin üzerine k belgesi ve mali sorumluluk ları vardı kabul ediliyor Du şimdi neden eksiklik yazıldı ya da normal şartlarda da satış devir işlemi mi yapılmalı böyle durumlarda
okyanus35Merhaba,

Atık taşıma aracı ile ne, neden sözleşmeniz var? Müdürlük ne için hangi başvuruya eksiklik yazmış? Siz sözleşme yaptınız da araç sahibi lisans yenileme başvurusunda mı bulundu? Yoksa siz başka bir lisans başvurusunda bulundunuz da müdürlük buna mı eksiklik yazmış? "Normal şartlarda da satış devir işlemi mi yapılmalı böyle durumlarda" dediğiniz normal şartlar nedir?

Burda tam olarak mevzu ne anlayamadım..
 
Önceki cevapları görüntüle…

Oğuzhan Keskin

Kahramanmaraş İl Temsilcisi
Etkinlik Grubu
Evet biraz çorbaya dönmüş konu 😂 atık taşıma lisansı için istenen belgeler kısmında firmaya ait olmayan araç için araç sahibi ile yapılan kira sözleşmesi ibaresini mutlaka biliyorsunuzdur bu birinci kısımdı ; Tehlikeli atık taşıma yazdığıma göre eksikliğin araç evrakları ile ilgili olduğu konusunda da hem fikirizdir umarım, sormaya çalıştığım özet kısım ise tehlikeli atık taşıma da kira sözleşmesi bulunan (yukarıda açıkladığım konu kafanız karışmaz umarım tekrar) araçlar da aracı kiraladığımız kişinin kendi üzerine yaptırdığı k belgesi ve mali sorumluluk sigortası neden geçerli olmuyor ve bu eksiklik olarak yazılıyor, bu sefer anlaşılmış olması dileğiyle 😂
okyanus35Konu anlaşıldı, konunun cevabına gelecek olursak
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.
'inde sigorta konusu açıklanmış ben yinede aşağıya yazıyorum.


Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri

MADDE 9 –
(1) Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlığın çevrimiçi uygulamalarının yer aldığı sisteme kayıt olmak.
b) İl müdürlüklerinden atık taşıma firma ve araç lisansı almak.
c) Bakanlıktan yeterlik almış bir ATSS ile çalışmak, taşıma faaliyetleri için MoTAT sistemini kullanmak.
ç) UATF’nin ilgili bölümünü bu Tebliğ ek-5/B’de yer alan esaslar doğrultusunda doldurmak, onaylamak, uyuşmazlık durumunda atık üreticisi ile bulundukları ilin il müdürlüğüne durumu bildirmek.
d) Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak.
e) Başvuru sırasında sunulan evraklarda değişiklik/yenileme olması ve/veya evrakların geçerlilik süresinin dolması durumunda 15 gün içerisinde lisansın alındığı il müdürlüğüne bilgi/belge sunmak.

İlgili madde direk taşıyan firma yükümlülüğü olduğundan atığı taşıyacak firma sigortayı kesin yaptırması gerekli.

Ayrıca K Belgesi bildiğim kadarı ile araca alınan bir belge olup, araç sahibini ilgilendiren bir mevzu. Taşıma lisansı alacak firma K Belgesi için herhangi birşey yapamaz.

Bir diğer konu olan araç kira sözleşmesinde ise; ilgili tebliğde "d) Firmaya ait olmayan araçlar için araç sahibi ile yapılan kiralama sözleşmesinin noter onaylı örneği." ibaresi yer almaktadır. Sizin sözleşmenizin durumunu bilmediğimden yorum yapamıyorum. Oldu ki noter onaylı sözleşmem var derseniz, o noter onaylı sözleşme ile yukarıda yazan tebliğin çıktısını alıp İl Müdürlüğündeki ilgili memura gidip, "Kardeşim tebliğ ve tebliğde yazan noter onaylı sözleşme budur, bu neyin eksiliği" diyebilirsiniz.

Şimdi mevzuatı bir kenara bırakıp tecrübemi paylaşayım, A kişisine ait aracı B firmasına noter onaylı kira sözleşmesi ile ve B firmasına sigorta poliçesi kestirerek B firmasına atık taşıma lisansı almışlığım var. Hatta bu B firmasına ait atık taşıma lisansında araç iptali, lisansı birleştirme, şöför değişikliği gibi birden fazla işlemi de yapmış bulunmaktayım ve hiç noter onaylı sözleşmeden yana problem yaşamadım. Haliyle tebliğde de noter onaylı sözleşme kabul edildiği yazdığından dolayı bu sözleşme konusunu direk ilgili memurla çözmeniz gerekmektedir. Diğer sorularınızın cevabını yazdım umarım işinize yarar.
 

okyanus35

Kayıtlı Kullanıcı
Konu anlaşıldı, konunun cevabına gelecek olursak
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.
'inde sigorta konusu açıklanmış ben yinede aşağıya yazıyorum.


Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri

MADDE 9 –
(1) Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlığın çevrimiçi uygulamalarının yer aldığı sisteme kayıt olmak.
b) İl müdürlüklerinden atık taşıma firma ve araç lisansı almak.
c) Bakanlıktan yeterlik almış bir ATSS ile çalışmak, taşıma faaliyetleri için MoTAT sistemini kullanmak.
ç) UATF’nin ilgili bölümünü bu Tebliğ ek-5/B’de yer alan esaslar doğrultusunda doldurmak, onaylamak, uyuşmazlık durumunda atık üreticisi ile bulundukları ilin il müdürlüğüne durumu bildirmek.
d) Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak.
e) Başvuru sırasında sunulan evraklarda değişiklik/yenileme olması ve/veya evrakların geçerlilik süresinin dolması durumunda 15 gün içerisinde lisansın alındığı il müdürlüğüne bilgi/belge sunmak.

İlgili madde direk taşıyan firma yükümlülüğü olduğundan atığı taşıyacak firma sigortayı kesin yaptırması gerekli.

Ayrıca K Belgesi bildiğim kadarı ile araca alınan bir belge olup, araç sahibini ilgilendiren bir mevzu. Taşıma lisansı alacak firma K Belgesi için herhangi birşey yapamaz.

Bir diğer konu olan araç kira sözleşmesinde ise; ilgili tebliğde "d) Firmaya ait olmayan araçlar için araç sahibi ile yapılan kiralama sözleşmesinin noter onaylı örneği." ibaresi yer almaktadır. Sizin sözleşmenizin durumunu bilmediğimden yorum yapamıyorum. Oldu ki noter onaylı sözleşmem var derseniz, o noter onaylı sözleşme ile yukarıda yazan tebliğin çıktısını alıp İl Müdürlüğündeki ilgili memura gidip, "Kardeşim tebliğ ve tebliğde yazan noter onaylı sözleşme budur, bu neyin eksiliği" diyebilirsiniz.

Şimdi mevzuatı bir kenara bırakıp tecrübemi paylaşayım, A kişisine ait aracı B firmasına noter onaylı kira sözleşmesi ile ve B firmasına sigorta poliçesi kestirerek B firmasına atık taşıma lisansı almışlığım var. Hatta bu B firmasına ait atık taşıma lisansında araç iptali, lisansı birleştirme, şöför değişikliği gibi birden fazla işlemi de yapmış bulunmaktayım ve hiç noter onaylı sözleşmeden yana problem yaşamadım. Haliyle tebliğde de noter onaylı sözleşme kabul edildiği yazdığından dolayı bu sözleşme konusunu direk ilgili memurla çözmeniz gerekmektedir. Diğer sorularınızın cevabını yazdım umarım işinize yarar.
Oğuzhan KeskinTeşekkür ederim açıklamalar için, Ankara Çevre il müdürlüğü ile görüştüm konuyu aynı zamanda başka bir ilde ki çevre il müdürlüğüne de sordum , kira sözleşmenizin olması sadece nakliye için geçerli aracı kiraladığınız kişinin k belgesi kiralanamaz devredilemez onun k belgesini başvuruda kullanamazsınız dediler, k belgesini de kendi firmanızın k belgesi üzerine işletmeniz gerekmektedir denildi, yani aracın devrini alın üzerinize sonucu çıktı... Kira sözleşmesinin bir esprisi kalmıyor 🤷 bu şekilde başvyru yapacak arkadaşlar da olursa genel tavırları bu şekildedir bilginize
 
Üst