aat teknik usuller

  1. Cem Yılmaz

    AAT Teknik Usuller Tebliği Taslağı - 6 Eylül 2021

    Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü web sitesinde 6 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan taslaktır. Ekten temin edilebilir. Görüş bildirme formu: https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gorus-isleme-formu-20210906131608.docx
Üst