çed yönetmeliği

  1. Cem Yılmaz

    Yürürlükte Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    08.07.2019 Tarihli 30825 sayılı MÜKERRER Resmi Gazete'de yayımlanarak değişikliğe uğrayan bir diğer yönetmelik de ÇED Yönetmeliği oldu. Değişiklikler: -4. maddenin birinci fıkrasının (b) ve (p) bentlerinde değişikliğe gidilirken, 2 de yeni bent eklendi (z) ve (aa) olmak üzere. -8. maddenin...
  2. Cem Yılmaz

    14 Haziran 2018 Tarihli ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Merhaba, 14 Haziran 2018 tarih ve 30451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince 2 maddede değişiklik yapılmıştır. Önem arz eden madde: EK-1 Listesinin 27. Maddesinin (a) bendi Dolayısı ile artık 25 Hektar ve üzeri maden...
Üst