çed

  1. H

    Bayburt ptd ekleri

    Merhabalar, Bayburt ilinde daha önce Proje Tanıtım dosyası hazırlamış ve Ekler kısmında neler istediklerini paylaşabilecek var mıdır?
  2. S

    Yeraltından Su Çıkarma Çed Yönetmeliği Hk.

    Merhabalar, Bir parselde yeraltından su çıkarma faaliyetinde bulunacağız fakat suyun çıkma kesinliği olmadığından; EK-2 LİSTESİ SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 47- (Değişik:RG-26/5/2017-30077) 300.000m3/yıl ve üzerinde, yeraltından su çıkarma veya suyu yeraltında depolama...
Üst