çevre cezaları

  1. Cem Yılmaz

    Yürürlükte 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)

    Merhaba, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinde yer alan cezaların, 2020 yılındaki hâli aşağıdaki ekten temin edilebilir. Karşılaştırma dosyası eklenecektir. Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-17.htm
Üst