çevresel gürültü

  1. Cem Yılmaz

    Çevresel gürültü kontrol yönetmeliği taslağı - 13 nisan 2022

    13 Nisan 2022 tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Web Sitesinde, "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Taslağı" yayımlanmıştır. Ekten temin edebilirsiniz. Kaynak: https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/cevresel-gurultu-kontrol-yonetmel-g--taslagi-20220413165228.doc
Üst