eğiticinin eğitimi

  1. Cem Yılmaz

    DIES Projesi Kapsamında Eğiticilerin Eğitimi Programı

    Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, ve Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi Projesi” (DIES) kapsamında düzenlenen Eğiticilerin Eğitimine yönelik 4...
Üst