gemi atıklarının yönetimi yönetmeliği taslağı

  1. Cem Yılmaz

    Gemi atıklarının yönetimi yönetmeliği taslağı - 09.06.2022

    9 Haziran 2022 tarihinde, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Web Sitesinde "Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği Taslağı" yayımlanmıştır. Ekten temin edilebilir. Kaynak: https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gem--at-klar-n-n-yonet-m--yonetmel-g--taslag--20220609110140.pdf Görüş işleme...
Üst