• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
3. MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU
11.06.2009 - 12.06.2009 (ANKARA)


Tüm canlılar yaşamlarını doğal kaynak kullanımıyla idame ettirmektedir. Ancak, diğerlerinden farklı olarak insanoğlu, sanayi devrimi sonrasında gelişen kapitalizmin zorlamasının da etkisiyle, ihtiyaçlarının ötesinde tüketmektedir. Nüfus artışıyla birlikte gelen aşırı kullanım,doğa üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Bu çerçevede gelişen çevresel duyarlılık ise, başta madencilik olmak üzere birçok sektördeki üretim kalıplarını değişime zorlamaktadır.

Madencilik toplumsal yaşamın olmazsa olmaz faaliyetlerinden biridir. Fakat, madenler üretilirken, ülke yararı ve çevreyle uyum bir arada yürütülmek durumundadır. Bu anlayış çerçevesinde, madencilikten kaynaklanan çevresel etkiler ve yönetimi konusunda ilgili tarafların karşı karşıya kaldıkları sorunların tespiti ve çözümlerine yönelik katkı amacıyla, gelenekselleşmesi hususunda önemli adımlar atılan Madencilik ve Çevre Sempozyumlarının üçüncüsü düzenlenmektedir.

Sempozyumda amaç; madencilik sektöründe karşılaşılan çevresel sorunların irdelenmesi, tartışmaya açılması, bilimsel ve teknik gelişmelerin ilgililere aktarılmasıdır. Ayrıca, araştırmacıları, işletmecileri, kamu ve firma temsilcilerini bir araya getirerek iletişimlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, madencilikte yaşanan çevre sorunlarının en aza indirilmesi, bu sorunlar hakkında toplumun, sektörün, faaliyet yürütenlerin ve üyelerimizin duyarlılığının arttırılması doğrultusunda mesafe alınacağı düşünülmektedir.

SEMPOZYUM KONULARI

* Madencilikte Ulusal - Uluslararası Çevre Standardları, Mevzuatı ve Denetim
* Üniversitelerin Maden Bölümlerinde Çevre Eğitimi
* İklim Değişikliği
* Madencilikte Sürdürülebilirlik Kavramı
* Madencilik Faaliyetlerinin Sosyal Boyutu
* Madencilikte Çevreye Duyarlı Teknolojiler
* Çevresel Modelleme Çalışmaları
* Çevresel Risk Değerlendirme Çalışmaları
* Yeraltı Suları Kirliliği ve Önlemler
* Çevresel Açıdan Taşocağı İşletmeciliği
* Çevresel Etkilerin İzlenmesi ve Kontrolu
* Madenlerde Atık Yönetimi
* Atık/artık Malzemeler için Potansiyel Kullanım Alanları
* Madencilik Faaliyetleri Sonrasında Sahaların Doğaya Yeniden Kazandırılması
* Madencilikte Çevresel Bakımdan Örnek Uygulamalar


BİLDİRİ ÇAĞRISI VE SUNUM

Sempozyumda bildiri sunmak isteyen kişi ve kuruluşların 200-300 kelimeden oluşan "bildiri özetlerini", en geç 30 Aralık 2008 tarihine kadar Sempozyum Yürütme Kuruluna ulaştırmaları gerekmektedir. Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği 23 Ocak 2009 tarihine kadar yazarlara bildirilecektir.

Yazarlar tarafından yazım kurallarına uygun hazırlanmış tam metinler, elektronik ortamda ve iki nüsha çıktısı ile birlikte 27 Mart 2009 tarihine kadar yazışma adresinegönderilecektir.

Ayrıntılı bilgi için
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
 
Üst