• Forumda takma ad (nickname) kullanımı 1 Mart 2021 itibariyle yasak olacaktır. Lütfen mühendis meslektaşlarınızın sizlere rahat hitap edebileceği bir isim seçiniz. Kullanıcı adınızı BU BAĞLANTIYA tıklayarak değiştirebilirsiniz. ÖRNEĞİN;Ahmet Kara │ Ahmet K. │A. Kara

6. Türkiye Çevre Durum Raporu - 19 Şubat 2021 Duyurusu

Cem Yılmaz

Kayıtlı Kullanıcı
671DbV.jpg


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (10.07.2018/30474) gereğince "çevre durum raporlarını hazırlamak" görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız adına, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 4 (dört) yılda bir Türkiye Çevre Durum Raporu hazırlanmaktadır.

Karar vericilere yol göstermek; ait olduğu döneme dair genel bir bakış¸ açısı sağlamak, çevrenin mevcut durumunu ortaya koymak ve kendisinden önceki ve sonraki dönemlerin karşılaştırmasını yapmak gibi amaçlara hizmet etmek ic¸in hazırlanan Türkiye Çevre Durum Raporları’nın ilki 1997 yılında “Türkiye’nin Çevre Atlası” adıyla yayınlanmış¸ olup gelinen süreçte 6'ncısı hazırlanmıştır.

Bakanlığımız birimlerinin yanı sıra; başta Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olmak üzere diğer kurumlar da önemli bilgi ve veri sağlayıcıları olmuştur.

2016-2019 yıllarını kapsamakla birlikte raporda bazı sektörler için 2014 ve 2020 yıllarına dair veri ve bilgiler de içeren “6. Türkiye Çevre Durum Raporu’’ kitabının basımı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Raporda, ülkemizde çevre durum raporlama çalışmaları ile genel bakış¸ bölümlerinden sonra sırası ile; Hava, İklim Degˆis¸ikligˆi, Su ve Atık Su Yönetimi, Atık, Kimyasalların Yönetimi, Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik, Arazi Kullanımı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal Yapı ve Gerçekleştirilen Çalışmalar ve son olarak da Çevresel Harcamalar ve Mali Sorumluluk Sigortası başlıkları yer almaktadır.

6. Türkiye Çevre Durum Raporuna ulaşmak için
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Kaynak:
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 

Siniori

Kayıtlı Kullanıcı
Özetten ve gördüğüm bazı yerlerden alıntılar ile gördüğüm büyük olumsuzlukları, alıntılar ile yazayım
-1.076 adet ise ÇED Gereklidir kararı verildiği görülmektedir. Kararların sektörel dağılımında ise, Petrol-Madencilik Sektörü’nün ÇED Olumlu Kararlarının %28’ini, ÇED Gerekli Değildir Kararlarının ise %49’unu oluşturduğu görülmektedir.
-74 Organize Sanayi Bölgesinde atık su arıtma tesisi bulunmamaktadır.

-Ülkemizde yer alan 25 nehir havzasının 8’inde Nehir Havza Yönetim Planları hazırlanmış olup 3 havzada planlama çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılına kadar tüm havzalar için tamamlanması hedeflenen Nehir Havza Yönetim Planları 6 yılda bir güncellenecektir.
-Karadeniz kıyılarımız 2019 yılında genel olarak ekolojik açıdan orta ve zayıf kalite durumundadır. 6 SYB’nin kalitesi “zayıf” (KAR02: Sakarya, KAR10: Yeşilırmak, KAR12: Ordu, KAR13: Giresun, KAR16: Hopa) ve pek çok SYB’nin kalitesi “orta”dır. “Kötü” kalitede olan 2 SYB ise KAR08 (Samsun) ve KAR11 (Fatsa) ‘dir. Diğer kıyılarda yer alan SYB’ler ise “orta” kalitede değerlendirilmiştir.
-Ülkemizde de atık suların arıtılarak yeniden kullanılması konusunda son yıllarda farkındalık oluşmuş durumdadır. Bugün için arıtılan toplam atık su miktarının %1,7’si yeniden kullanılmaktadır.

-Kütahya'da Çevre Planı'nın olmaması.