8. Ulusal çevre mühendisliği kongresi

Özge Gökmen

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
26 Şub 2009
Mesajlar
97
Tepki puanı
53
Puanları
18
PROGRAM

12.11.2009


08:30-09:00 Kayıt

09:00-10:30 Açılış

10.30-11:00 Çağrılı Bildiri: Çevre Politikası ve Hukuku

Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu

11:00-11.30 Poster Bildiri ve Sergi Alanı Açılışı11:30-13:00 1. Oturum: Çevre Hukuku-Politika-Etik

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ruşen Keleş

· Türk Ceza Kanunu ve Çevreye Karşı Suçlar

Süheyla Suzan Alıca

· Çevre Korumacılıkta, “Çevre Etiği” Yaklaşımlarının Önemi

Gamze Yücel Işıldar

· Su Havzalarının Korunmasında Havza Halkının Yeri ve Önemi

Ayşe Beyza Celep, Beyza Üstün, Nilsun İnce, Zafer Yenal

· “Çevre Hakkı” ve Özgürleşme Mücadelesi

Hande Atay13:00-14:00 Öğle Yemeği14:00-15:30 2. Oturum: Çevre Hukuku

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy

· Türk Çevre Hukukunda Adli ve İdari Nitelikteki Yaptırımlar

Barış Ecevit Akgün, Elif Çimenoğlu, Ersin Kalenderoğlu

· Avrupa Konseyi ve Parlamentosu’nun 2008/99/EC No’lu Direktifi: Çevrenin, Ceza Hukuku Aracılığı ile Korunmasında İleri Bir Adım

Ozan Ercan Taşkın

· Türk Hukukunda Doğal Kaynakların Yeri: Koruma Kullanma Dengesi Açısından Hukuki Bir Analiz

Aynur Aydın Coşkun, Yusuf Güneş

· Tehlikeli Faaliyetlerden Doğan Sınıraşan Zararların Önlenmesi ve Uluslararası Sorumluluk

Yasin Poyraz15:30-15:45 Çay-Kahve Arası15:45-17:15 3. Oturum: Çevre Yönetim Araçları ve ÇED

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Talınlı

· Yuvacık Barajı Ham Suyunun Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinden THM Oluşturma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Belirlenmesi

Melike İşgören, Fatih Taşpınar, Vedat Uyak, İsmail Toröz

· Büyük-Ölçekli Sulama Projelerinin Çevresel Etkileri: Develi Ovası (Kayseri) Örneği

Filiz Dadaşer Çelik

· Kıyı Tesislerinde Acil Durum Yönetimi ve Limanlarımızın Mevcut Durumu

Nihan Öztürk, Enver Y. Küçükgül

· Limanlarda Çevre Yönetimi ve İzmir Alsancak Limanının Mevcut Çevresel Durumu

Nihan Öztürk, Enver Y. Küçükgül17:30-19:00 Açılış Kokteyli


13.11.200908:30-10:00 4A Oturumu: Hava Kirliliği (Ametist Salonu)

Oturum Bakanı: Prof. Dr. Gülfem Bakan

· Eskişehir ve İskenderun’da Atmosferik PM 10 Derişimleri ve Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbon İçerikleri

Akif Arı, Eftade O. Gaga, Tuncay Döğeroğlu, Sermin Örnektekin, Kees Meliefste, Justin Argante, Wim Van Doorn

· ODTÜ Kampüsündeki UOB Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Sema Yorulmaz, Mihriban Civan, Gürdal Tuncel

· Üniversite Kampüsünde Ölçülen Uçucu Organik Bileşiklerin Faktör Analiz Tekniği İle Değerlendirilmesi

Mihriban Civan, Sema Yorulmaz, Gürdal Tuncel

· SO2, NO2, O3 ölçümünde Kullanılmak Üzere Geliştirilen Pasif Örnekleyicilerin Meteorolojik Parametrelere Duyarlılığı

Ozan Devrim Yay, Özlem Özden, Tuncay Döğeroğlu

08:30-10:00 4B Oturumu: Endüstriyel Atıksu (Azurit Salonu)

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Enver Y. Küçükgül

· Ses Dalgalarının Petrokimya Endüstrisi Atıksularının Arıtımına Etkisi

Rukiye Öztekin, Delia Teresa Sponza

· C.I. Reactive Red 120 Diazo Boyarmaddesinin TiO2/UV Prosesi ile Giderimi

Özlem Esen Kartal, Gülistan Deniz Turhan

· Süt Endüstrisi Atıksularının Jet-Loop Membran Biyoreaktörde Arıtımı

Burhanettin Farizoğlu, Süleyman Uzuner

· Gıda Endüstrisi Atık Sularında Üretilen Rhizopus oligosporus ile Sulu Çözeltilerinden Cd(II) İyonlarının Gideriminin Araştırılması

H. Duygu Özsoy, Basudeb Saha, Hans (J) Van Leeuwen

10:00-10:15 Çay-Kahve Arası

10:15-11:45 5A Oturumu: Hava Kirliliğinin Etkileri (Ametist Salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Osman Karababa

· Türkiye’de Farklı İstasyonlarda Belirlenen Yağmur Suyu Kompozisyonunun İyon ve Elementler Açısından Karşılaştırılması

Fatma Öztürk, Ali İhsan İlhan, Tülay Balta, Gürdal Tuncel

· Eskişehir'de Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Toprak/Hava Geçişlerinin İncelenmesi

Betül Kurada, Yıldız Mine Evci, Akif Arı, Eftade O. Gaga

· Kocaeli’nde Yerel ve Ticari Sebzelerde Dioksin ve Furan (PCDD/F) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Seda Aslan, M.Kemal Korucu, Aykan Karademir, Ertan Durmuşoğlu

· İskenderun ve Payas’ta Uçucu Organik Bileşiklere Maruz Kalan İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sağlık Riski Değerlendirmesi
Gülçin Demirel, Emine Eftade Gaga, Tuncay Döğeroğlu, Sermin Örnektekin, Wim Van Doorn

10:15-11:45 5B Oturumu: Evsel ve Endüstriyel Atıksu (Azurit Salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşenur Uğurlu

· Doğal Organik Asitlerin Krom (III) Çözünürlüğüne Etkilerinin Araştırılması

Çetin Kantar, Bülent Halisdemir, Zeynep Görkem Gülmez

· Yapay Sulak Alan Teknolojisinin Kırsal Alanda Kullanımı: Adana İli Yeniyayla Köyü Örneği

Binnaz Zeynep Zaimoğlu, Reyhan Erdoğan, Seçil Kekeç, Burak Demirörs

· Eritromisinin Anaerobik/Aerobik Ardışık Sistemde Arıtılabilirliği

Hakan Çelebi, Delia Teresa Sponza

· Anaerobik Çürütücü Çıkış Suyundan Strüvit Çökeltimi İle Nütrient Geri Kazanımı

Ayla Uysal, Y. Dilşad Yılmazel, Göksel N. Demirer

11:45-12:00 Çay-Kahve Arası

12:00-13:00 Atakan Yılmaz Anısına Özel Oturum (Ametist Salonu)

Oturum Başkanı: Dr. Ethem Torunoğlu

· Yeşil Yeteneklerin Ardından: Organik Artıkların Sürdürülebilir Yönetimi Üzerine Düşünceler

Kerem Güngör

· “Çevre Mühendisleri Kimdir ve Nelere Nasıl Yaklaşıyor ?” Profil Araştırması

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası - N.Özlem Ergenler

13:00-14:00 Öğle Yemeği

14:00-15:00 Poster Tartışmaları (Amazonit Salonu)

15:00-17:00 Prof. Dr. Türkel Minibaş Anısına Panel-Forum: “Yerel Yönetimler, Çevre ve Hukuk”

Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Beyza Üstün
14.11.2009


08:30-10:00 6. Oturum: Atık Yönetimi

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bülent Topkaya

· İzmir ASAT’da Oluşan Arıtma Çamurunun Aerobik Stabilizasyonundan Sonra Mısır Üretiminde Kullanılmasının Eniyilenmesi

Bülent Yağmur, Ertuğrul Erdin, Görkem Akıncı, Melayib Bilgin

· Ultrasonik Ön Arıtım ile Evsel Çamur Minimizasyon Potansiyelinin ve İlgili Maliyetlerin İncelenmesi

Onur Güven Apul, F. Dilek Sanin

· Türkiye’deki Katı Atık Üretim Miktarının Sosyo-Ekonomik Değişkenlerle İlişkilendirilmesi

Saniye Keser, H. Şebnem Düzgün, Ayşegül Aksoy

· Arıtma Çamuru Yönetimi: Ülkemizde ve Dünya’da Uygulamalar

Hande Bozkurt, F. Dilek Sanin10:00-10:15 Çay-Kahve Arası10:15-12:00 7. Oturum: Su Kirliliği

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feza Karaer

· Beyşehir Gölünde Bulanıklık, Askıda Katı Madde, Secchi Diski Derinliği ve Klorofil-a Seviyelerinin Landsat-5 TM Uydu Görüntüsü ile Belirlenmesi

Bilgehan Nas, Semih Ekercin, Hakan Karabörk, Ali Berktay

· Ömerli Yüzeysel Su Kaynağındaki Doğal Organik Maddelerin Kimyasal Karakterizasyonu ve THM Oluşumuna Etkileri

Edip Avşar, İsmail Toröz, Vedat Uyak

· Çevre Koşullarının Eymir Gölü Su Kalitesine Etkileri

Firdes Yenilmez, Fatih Keskin, Ayşegül Aksoy

· Sucul Ekosistemlerde Potansiyel Tehlikenin Belirlenmesinde Sediman Toksisitesi

Şeyma Atay, Hülya Böke Özkoç

· Nehirlerde Çevresel Akışın Belirlenmesinde Hidrolojik Kuraklığın Etkileri

Filiz Malkoç, Hilal Tuna, Yüksel Malkoç, Mehmet Yıldız12:00-12:30 Kapanış ve Sonuç Bildirisi12:30-13:30 Öğle Yemeği14:00-17:00 (1) Teknik Gezi

(2) Tarihi - Kültürel Gezi
POSTER BİLDİRİLER· Türkiye’de Su Havzalarının Yönetimi ve Karar Destek Sistemlerinin Etkisi

Eda Özbayrak, Gülfem Bakan

· Metal Kaplama Atıksuyundan Ağır Metal Giderimi

Selva Camcı, Feryal Akbal

· Yerleşim Alanlarında Eğlence Yerlerinin Gürültü Ölçümü

Çiğdem Aslan, Yüksel Orhan

· Savaşların Ekolojik Yıkımları

Semire Kalpakçı Yokuş, Murat Serdar Çavuşoğlu, Esin Hande Bayrak

· Tokat İli 2007-2008 Dönemi Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Ömer Işıldak, Semire Kalpakçı Yokuş, Esin Hande Bayrak

· Kompost Uygulamasının Potansiyel Toprak Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi

Ertuğrul Erdin, Stefan Gaeth, Bülent Yağmur, Melayib Bilgin, Görkem Akıncı

· Bir Şekerleme Endüstrisinde Temiz Üretim Örnek Çalışması

Tarık Kotan, Hüseyin Cüce, Gülfem Bakan

· Mobilya Üreten Bir Tesiste İç Ortam Hava Kalitesini Etkileyen Toz Miktarının Belirlenmesi

Fatma Varinli, Oktay Özkan

· Eymir Gölü’ndeki Farklı Su Kalitesi Parametrelerinin İncelenmesi

Elif Küçük, Zeynep Malkaz, Şule Özkal, Ayşegül Aksoy

· Ağır Metalle Kirlenmiş Sedimanların Katı Yıkama/Ekstraksiyon Yöntemi İle İyileştirilmesi ve/veya Arıtılması

Sema Arıman, Gülfem Bakan

· Palmiye (Washingtonia robusta) meyvelerinden etanol üretiminin araştırılması

Mehmet Ali Mazmancı, Ali Ünyayar, Burak Uzman

· Yapay Sulakalan Sistemleri ile Zeytin Karasuyu Arıtabilirliğinin İncelenmesi

Arda Yalçuk, Nazlı Baldan Pakdil

· Küçük Yerleşimler İçin Yapay Sulak Alan Tipi Arıtma Tesisleri - Salda (Burdur) Örneği

Orhan Tiryakioğlu, Sercan Durmaz

· Potansiyel Toksik Xenobiyotik Maddelerin Kaynakları, Yol İzleri ve Akıbetleri

Ümmihan Günerhan, Lütfiye Dumlu, Vedat Yılmaz, Altınay Perendeci

· Nano-Degussa P-25 Titanyum Dioksitin Kullanıldığı Fotokatalitik Proses ile Doğal Organik Madde Oksidasyonu

Zehra Yiğit, Hatice İnan

· Kayaş-Bayındır Baraj Gölü ve Barajı Besleyen Kaynaklarda Kirlilik Yükünün Tespiti

Barış Ecevit Akgün, Elif Çimenoğlu

· Dünya'da ve Türkiye'de Uygulanan Yapay Sulakalanlar ve Verimliliklerinin Değerlendirilmesi

Meltem Sarıoğlu Cebeci, Esin Hande Bayrak, Semire Kalpakçı Yokuş

· Yamula Baraj Gölünün Kirlenme Potansiyeli

Oktay Özkan, Hamdi Muratçobanoğlu, Özgür Özdemir, Hamdi Mıhçıokur

· Sularda Pestisit Kirliliği ve Yasal Uygulamalar

Hilal Safiye Azak, Seval Kutlu Akal Solmaz

· Fenton Prosesleri ile Pestisit Giderimine Yönelik Bir Envanter Çalışması

Seval Kutlu Akal Solmaz, Hilal Safiye Azak, Gökhan Ekrem Üstün

· Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) Örneklenmesi Amacıyla Geliştirilen Pasif Örnekleyiciler İçin Örnekleme ve Analiz Metodu Oluşturulması

Özlem Özden, Vesile Özlem Erkan, Eftade Gaga, Akif Arı, Tuncay Döğeroğlu

· Baraj Projeleri İşleyiş Süreçlerinde Sosyal Çevre Etkileri-Harşit ve Çoruh Vadileri Örneklemesi

Çağla Çolak

· İstanbul’da Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimi

Funda CihanKATILIM KOŞULLARI

Konaklamasız Konaklamalı

TMMOB Üyesi : 225 TL TMMOB Üyesi : 400 TL

Diğer : 325 TL Diğer : 500 TLBanka Hesap Numarası: Garanti Bankası Yenişehir Şubesi - Ankara: 4116295889Not: Konaklama iki kişilik odada kişi başı fiyatıdır. Katılım ücretine kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, ara ikramlar, kokteyl, çanta, kitap, cd ve teknik/tarihi-kültürel gezi dahildir.
 
Üst