Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

8. Ulusal çevre mühendisliği kongresi

Konu, 'ARŞİV' kısmında Özge Gökmen tarafından paylaşıldı.

 1. Özge Gökmen

  Özge Gökmen CMNet Üyesi

  PROGRAM

  12.11.2009


  08:30-09:00 Kayıt

  09:00-10:30 Açılış

  10.30-11:00 Çağrılı Bildiri: Çevre Politikası ve Hukuku

  Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu

  11:00-11.30 Poster Bildiri ve Sergi Alanı Açılışı  11:30-13:00 1. Oturum: Çevre Hukuku-Politika-Etik

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ruşen Keleş

  · Türk Ceza Kanunu ve Çevreye Karşı Suçlar

  Süheyla Suzan Alıca

  · Çevre Korumacılıkta, “Çevre Etiği” Yaklaşımlarının Önemi

  Gamze Yücel Işıldar

  · Su Havzalarının Korunmasında Havza Halkının Yeri ve Önemi

  Ayşe Beyza Celep, Beyza Üstün, Nilsun İnce, Zafer Yenal

  · “Çevre Hakkı” ve Özgürleşme Mücadelesi

  Hande Atay  13:00-14:00 Öğle Yemeği  14:00-15:30 2. Oturum: Çevre Hukuku

  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy

  · Türk Çevre Hukukunda Adli ve İdari Nitelikteki Yaptırımlar

  Barış Ecevit Akgün, Elif Çimenoğlu, Ersin Kalenderoğlu

  · Avrupa Konseyi ve Parlamentosu’nun 2008/99/EC No’lu Direktifi: Çevrenin, Ceza Hukuku Aracılığı ile Korunmasında İleri Bir Adım

  Ozan Ercan Taşkın

  · Türk Hukukunda Doğal Kaynakların Yeri: Koruma Kullanma Dengesi Açısından Hukuki Bir Analiz

  Aynur Aydın Coşkun, Yusuf Güneş

  · Tehlikeli Faaliyetlerden Doğan Sınıraşan Zararların Önlenmesi ve Uluslararası Sorumluluk

  Yasin Poyraz  15:30-15:45 Çay-Kahve Arası  15:45-17:15 3. Oturum: Çevre Yönetim Araçları ve ÇED

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Talınlı

  · Yuvacık Barajı Ham Suyunun Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinden THM Oluşturma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Belirlenmesi

  Melike İşgören, Fatih Taşpınar, Vedat Uyak, İsmail Toröz

  · Büyük-Ölçekli Sulama Projelerinin Çevresel Etkileri: Develi Ovası (Kayseri) Örneği

  Filiz Dadaşer Çelik

  · Kıyı Tesislerinde Acil Durum Yönetimi ve Limanlarımızın Mevcut Durumu

  Nihan Öztürk, Enver Y. Küçükgül

  · Limanlarda Çevre Yönetimi ve İzmir Alsancak Limanının Mevcut Çevresel Durumu

  Nihan Öztürk, Enver Y. Küçükgül  17:30-19:00 Açılış Kokteyli


  13.11.2009  08:30-10:00 4A Oturumu: Hava Kirliliği (Ametist Salonu)

  Oturum Bakanı: Prof. Dr. Gülfem Bakan

  · Eskişehir ve İskenderun’da Atmosferik PM 10 Derişimleri ve Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbon İçerikleri

  Akif Arı, Eftade O. Gaga, Tuncay Döğeroğlu, Sermin Örnektekin, Kees Meliefste, Justin Argante, Wim Van Doorn

  · ODTÜ Kampüsündeki UOB Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

  Sema Yorulmaz, Mihriban Civan, Gürdal Tuncel

  · Üniversite Kampüsünde Ölçülen Uçucu Organik Bileşiklerin Faktör Analiz Tekniği İle Değerlendirilmesi

  Mihriban Civan, Sema Yorulmaz, Gürdal Tuncel

  · SO2, NO2, O3 ölçümünde Kullanılmak Üzere Geliştirilen Pasif Örnekleyicilerin Meteorolojik Parametrelere Duyarlılığı

  Ozan Devrim Yay, Özlem Özden, Tuncay Döğeroğlu

  08:30-10:00 4B Oturumu: Endüstriyel Atıksu (Azurit Salonu)

  Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Enver Y. Küçükgül

  · Ses Dalgalarının Petrokimya Endüstrisi Atıksularının Arıtımına Etkisi

  Rukiye Öztekin, Delia Teresa Sponza

  · C.I. Reactive Red 120 Diazo Boyarmaddesinin TiO2/UV Prosesi ile Giderimi

  Özlem Esen Kartal, Gülistan Deniz Turhan

  · Süt Endüstrisi Atıksularının Jet-Loop Membran Biyoreaktörde Arıtımı

  Burhanettin Farizoğlu, Süleyman Uzuner

  · Gıda Endüstrisi Atık Sularında Üretilen Rhizopus oligosporus ile Sulu Çözeltilerinden Cd(II) İyonlarının Gideriminin Araştırılması

  H. Duygu Özsoy, Basudeb Saha, Hans (J) Van Leeuwen

  10:00-10:15 Çay-Kahve Arası

  10:15-11:45 5A Oturumu: Hava Kirliliğinin Etkileri (Ametist Salonu)

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Osman Karababa

  · Türkiye’de Farklı İstasyonlarda Belirlenen Yağmur Suyu Kompozisyonunun İyon ve Elementler Açısından Karşılaştırılması

  Fatma Öztürk, Ali İhsan İlhan, Tülay Balta, Gürdal Tuncel

  · Eskişehir'de Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Toprak/Hava Geçişlerinin İncelenmesi

  Betül Kurada, Yıldız Mine Evci, Akif Arı, Eftade O. Gaga

  · Kocaeli’nde Yerel ve Ticari Sebzelerde Dioksin ve Furan (PCDD/F) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

  Seda Aslan, M.Kemal Korucu, Aykan Karademir, Ertan Durmuşoğlu

  · İskenderun ve Payas’ta Uçucu Organik Bileşiklere Maruz Kalan İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sağlık Riski Değerlendirmesi
  Gülçin Demirel, Emine Eftade Gaga, Tuncay Döğeroğlu, Sermin Örnektekin, Wim Van Doorn

  10:15-11:45 5B Oturumu: Evsel ve Endüstriyel Atıksu (Azurit Salonu)

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşenur Uğurlu

  · Doğal Organik Asitlerin Krom (III) Çözünürlüğüne Etkilerinin Araştırılması

  Çetin Kantar, Bülent Halisdemir, Zeynep Görkem Gülmez

  · Yapay Sulak Alan Teknolojisinin Kırsal Alanda Kullanımı: Adana İli Yeniyayla Köyü Örneği

  Binnaz Zeynep Zaimoğlu, Reyhan Erdoğan, Seçil Kekeç, Burak Demirörs

  · Eritromisinin Anaerobik/Aerobik Ardışık Sistemde Arıtılabilirliği

  Hakan Çelebi, Delia Teresa Sponza

  · Anaerobik Çürütücü Çıkış Suyundan Strüvit Çökeltimi İle Nütrient Geri Kazanımı

  Ayla Uysal, Y. Dilşad Yılmazel, Göksel N. Demirer

  11:45-12:00 Çay-Kahve Arası

  12:00-13:00 Atakan Yılmaz Anısına Özel Oturum (Ametist Salonu)

  Oturum Başkanı: Dr. Ethem Torunoğlu

  · Yeşil Yeteneklerin Ardından: Organik Artıkların Sürdürülebilir Yönetimi Üzerine Düşünceler

  Kerem Güngör

  · “Çevre Mühendisleri Kimdir ve Nelere Nasıl Yaklaşıyor ?” Profil Araştırması

  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası - N.Özlem Ergenler

  13:00-14:00 Öğle Yemeği

  14:00-15:00 Poster Tartışmaları (Amazonit Salonu)

  15:00-17:00 Prof. Dr. Türkel Minibaş Anısına Panel-Forum: “Yerel Yönetimler, Çevre ve Hukuk”

  Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Beyza Üstün
  14.11.2009


  08:30-10:00 6. Oturum: Atık Yönetimi

  Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bülent Topkaya

  · İzmir ASAT’da Oluşan Arıtma Çamurunun Aerobik Stabilizasyonundan Sonra Mısır Üretiminde Kullanılmasının Eniyilenmesi

  Bülent Yağmur, Ertuğrul Erdin, Görkem Akıncı, Melayib Bilgin

  · Ultrasonik Ön Arıtım ile Evsel Çamur Minimizasyon Potansiyelinin ve İlgili Maliyetlerin İncelenmesi

  Onur Güven Apul, F. Dilek Sanin

  · Türkiye’deki Katı Atık Üretim Miktarının Sosyo-Ekonomik Değişkenlerle İlişkilendirilmesi

  Saniye Keser, H. Şebnem Düzgün, Ayşegül Aksoy

  · Arıtma Çamuru Yönetimi: Ülkemizde ve Dünya’da Uygulamalar

  Hande Bozkurt, F. Dilek Sanin  10:00-10:15 Çay-Kahve Arası  10:15-12:00 7. Oturum: Su Kirliliği

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feza Karaer

  · Beyşehir Gölünde Bulanıklık, Askıda Katı Madde, Secchi Diski Derinliği ve Klorofil-a Seviyelerinin Landsat-5 TM Uydu Görüntüsü ile Belirlenmesi

  Bilgehan Nas, Semih Ekercin, Hakan Karabörk, Ali Berktay

  · Ömerli Yüzeysel Su Kaynağındaki Doğal Organik Maddelerin Kimyasal Karakterizasyonu ve THM Oluşumuna Etkileri

  Edip Avşar, İsmail Toröz, Vedat Uyak

  · Çevre Koşullarının Eymir Gölü Su Kalitesine Etkileri

  Firdes Yenilmez, Fatih Keskin, Ayşegül Aksoy

  · Sucul Ekosistemlerde Potansiyel Tehlikenin Belirlenmesinde Sediman Toksisitesi

  Şeyma Atay, Hülya Böke Özkoç

  · Nehirlerde Çevresel Akışın Belirlenmesinde Hidrolojik Kuraklığın Etkileri

  Filiz Malkoç, Hilal Tuna, Yüksel Malkoç, Mehmet Yıldız  12:00-12:30 Kapanış ve Sonuç Bildirisi  12:30-13:30 Öğle Yemeği  14:00-17:00 (1) Teknik Gezi

  (2) Tarihi - Kültürel Gezi
  POSTER BİLDİRİLER  · Türkiye’de Su Havzalarının Yönetimi ve Karar Destek Sistemlerinin Etkisi

  Eda Özbayrak, Gülfem Bakan

  · Metal Kaplama Atıksuyundan Ağır Metal Giderimi

  Selva Camcı, Feryal Akbal

  · Yerleşim Alanlarında Eğlence Yerlerinin Gürültü Ölçümü

  Çiğdem Aslan, Yüksel Orhan

  · Savaşların Ekolojik Yıkımları

  Semire Kalpakçı Yokuş, Murat Serdar Çavuşoğlu, Esin Hande Bayrak

  · Tokat İli 2007-2008 Dönemi Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi

  Ömer Işıldak, Semire Kalpakçı Yokuş, Esin Hande Bayrak

  · Kompost Uygulamasının Potansiyel Toprak Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi

  Ertuğrul Erdin, Stefan Gaeth, Bülent Yağmur, Melayib Bilgin, Görkem Akıncı

  · Bir Şekerleme Endüstrisinde Temiz Üretim Örnek Çalışması

  Tarık Kotan, Hüseyin Cüce, Gülfem Bakan

  · Mobilya Üreten Bir Tesiste İç Ortam Hava Kalitesini Etkileyen Toz Miktarının Belirlenmesi

  Fatma Varinli, Oktay Özkan

  · Eymir Gölü’ndeki Farklı Su Kalitesi Parametrelerinin İncelenmesi

  Elif Küçük, Zeynep Malkaz, Şule Özkal, Ayşegül Aksoy

  · Ağır Metalle Kirlenmiş Sedimanların Katı Yıkama/Ekstraksiyon Yöntemi İle İyileştirilmesi ve/veya Arıtılması

  Sema Arıman, Gülfem Bakan

  · Palmiye (Washingtonia robusta) meyvelerinden etanol üretiminin araştırılması

  Mehmet Ali Mazmancı, Ali Ünyayar, Burak Uzman

  · Yapay Sulakalan Sistemleri ile Zeytin Karasuyu Arıtabilirliğinin İncelenmesi

  Arda Yalçuk, Nazlı Baldan Pakdil

  · Küçük Yerleşimler İçin Yapay Sulak Alan Tipi Arıtma Tesisleri - Salda (Burdur) Örneği

  Orhan Tiryakioğlu, Sercan Durmaz

  · Potansiyel Toksik Xenobiyotik Maddelerin Kaynakları, Yol İzleri ve Akıbetleri

  Ümmihan Günerhan, Lütfiye Dumlu, Vedat Yılmaz, Altınay Perendeci

  · Nano-Degussa P-25 Titanyum Dioksitin Kullanıldığı Fotokatalitik Proses ile Doğal Organik Madde Oksidasyonu

  Zehra Yiğit, Hatice İnan

  · Kayaş-Bayındır Baraj Gölü ve Barajı Besleyen Kaynaklarda Kirlilik Yükünün Tespiti

  Barış Ecevit Akgün, Elif Çimenoğlu

  · Dünya'da ve Türkiye'de Uygulanan Yapay Sulakalanlar ve Verimliliklerinin Değerlendirilmesi

  Meltem Sarıoğlu Cebeci, Esin Hande Bayrak, Semire Kalpakçı Yokuş

  · Yamula Baraj Gölünün Kirlenme Potansiyeli

  Oktay Özkan, Hamdi Muratçobanoğlu, Özgür Özdemir, Hamdi Mıhçıokur

  · Sularda Pestisit Kirliliği ve Yasal Uygulamalar

  Hilal Safiye Azak, Seval Kutlu Akal Solmaz

  · Fenton Prosesleri ile Pestisit Giderimine Yönelik Bir Envanter Çalışması

  Seval Kutlu Akal Solmaz, Hilal Safiye Azak, Gökhan Ekrem Üstün

  · Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) Örneklenmesi Amacıyla Geliştirilen Pasif Örnekleyiciler İçin Örnekleme ve Analiz Metodu Oluşturulması

  Özlem Özden, Vesile Özlem Erkan, Eftade Gaga, Akif Arı, Tuncay Döğeroğlu

  · Baraj Projeleri İşleyiş Süreçlerinde Sosyal Çevre Etkileri-Harşit ve Çoruh Vadileri Örneklemesi

  Çağla Çolak

  · İstanbul’da Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimi

  Funda Cihan  KATILIM KOŞULLARI

  Konaklamasız Konaklamalı

  TMMOB Üyesi : 225 TL TMMOB Üyesi : 400 TL

  Diğer : 325 TL Diğer : 500 TL  Banka Hesap Numarası: Garanti Bankası Yenişehir Şubesi - Ankara: 4116295889  Not: Konaklama iki kişilik odada kişi başı fiyatıdır. Katılım ücretine kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, ara ikramlar, kokteyl, çanta, kitap, cd ve teknik/tarihi-kültürel gezi dahildir.
   

İlginizi Çekebilir

indir.jpg
Merhaba, Çalıştığım yerde zımpara işinde kullandığımız flap disklerin atık kodları ve bertaraf/geri dönüşümü ile ilgili yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinirim. [ATTACH][ATTACH] Ayrıca...
20170309_115421.jpg
Arkadaşlar merhaba, tesise gelen karışık ambalaj atigini sisteme nasıl beyan etmemiz gerektiğini açıklıyor. İyi çalışmalar.
IMG-20170316-WA0000.jpeg
Arkadaşlar merhaba resimde proses sonucu oluşan atık orneklemeleri bulunmaktadir. Daha detayli bilgi verilecektir.