Aktif çamur sistemlerinde oksijen gereksiniminin biyokimyasal esasları ve modellenmes

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Aktif çamur sistemlerinde oksijen gereksiniminin biyokimyasal esasları ve modellenmesi

Derin ORHON*, Özlem KARAHAN-GÜL, Nazik ARTAN
İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Bu çalışmada, aktif çamur sistemlerinde oksijen tüketimi, değişik biyokimyasal dönüşümleri yansıtan temel süreçler yardımı ile belirlenip modellenmiştir. Modellemede, sübstrat kullanımı ve biyokütle oluşumu esas alınmıştır. Oksijen tüketimini belirten ifadelerde sübstrat ve biyokütlenin tanımı için kullanılan değişik parametre çiftleri kullanılmıştır. Kullanılan modellerin kinetiği ve stokiyometrisi matris formatında her
parametre çifti için ayrı ayrı tanımlanmıştır. Oksijen tüketimi için geçerli olan değişik ifadeler bu modellere göre türetilmiş ve bu yaklaşımla literatürde verilen benzer tanımların biyokimyasal temelleri ortaya konmuştur. İncelemede, Türkiye’de aktif çamur tesislerin tasarımında oksijen gereksiniminin hesaplanması için yönetmeliklerde kullanılması önerilen ifadeler de ele alınmış ve bu ifadelerdeki katsayıların geçerliliği
değerlendirilmiştir.

Makalenin tamamına ekten ulaşabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Aktif çamur sistemlerinde oksijen gereksiniminin biyokimyasal esasları ve modellenmesi.pdf
    400.5 KB · Görüntüleme: 195
Üst