• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

arıtma tesislerinde iş güvenliği

@engin1502

merhabalar ;
foruma yeni katıldım.arıtma tesislerinde iş güvenliği yönünden dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?bilgisi olan arkadaşalrdan yardım rica ediyorum
iyi çalışmalar
 
Merhabalar;
bir arıtma tesisi ve çevresi için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılması gerekenlerden aklıma gelenleri yazdım. umarım yardımcı olur. bu bilgiler anaerobik tesis için hazırlanmıştır. sen kendi arıtma tesisine göre yeniden düzenleyebilirsin.

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
1. Binanın çatısı, ısı, rüzgar, yağmur ve kar gibi dış etkilerden, çalışanları koruyabilecek nitelikte olmalı.
2. Teknik nedenlerde döşemelerde çukur, delik, menholler, kanallar ve merdiven başları bulunduğu durumlarda gerekli tedbirler alınmalı.
3. İçinde zararlı sıvıların bulunduğu, zemin seviyesinde, kaplar, kutular, havuzlar bulunuyorsa, uygun korkuluk yapılmalı.
4. Yüksek geçit platform ve çalışma sahanlıkları korkuluklarla çevrilmeli.
5. Taşıma bantları, makineler zerindeki geçitler gibi bütün üst geçitlere korkuluk yapılmalı.
6. Yeterli aydınlatma sağlanacaktır. Mümkün mertebe tabii aydınlatma yapılmasına gayret edilmeli.
7. İşyerinin taban alanının 1/10 nü kadar dışa açılan, kapı pencere ve menfezi olmalı.
8. Korkuluklar uygun ve sağlam olmalı:
9. Korkuluklar en az 90 cm. yüksekliğinde olmalıdır. Herhangi bir yönden gelebilecek en az 100 kilogramlık bir yüke dayanıklı olacak şekilde yapılmalı.
10. Uygun havalandırma yapılmalı
11. Gürültüye karşı gerekli tedbirler alınmalı.
12. İşyeri temiz, bakımlı ve düzenli olmalı:
13. İşyeri atıkları, etrafa ve çalışanlara zarar vermeyecek şekilde yok edilmeli, gerekirse arıtma tesisleri kurulmalı.
14. Uygun evsafta ve yeterli sayıda wc bulunmalı
15. İşyerinde sıcak sulu duş tesisatı olmalı
16. İşin özelliği itibariyle, işin sonunda el ve yüz yıkamanın yetmediği durumlarda, kirli, tozlu ve yorucu işlerde, işin sonunda veya gerektiğinde, işçilerin yıkanabilmeleri için sıcak sulu duş tesisatı yapılmalı. İşçilere yıkanma ve kurulanma malzemesi verilmeli.
17. İşyerinde soyunma yeri ve elbise dolapları bulunmalı:
18. Bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir alınmalı
19. Meslek hastalıklarına karşı tedbir alınmalı
20. İş kazaları ve meslek hastalıklarında karşı alınması gerekli tıbbi tedbirler ve ilk yardım malzemeleri bulunmalı
21. Yıldırıma karşı korunması gereken binalarda paratoner tesisatı yapılmalı
22. Kuvvetli akım tesisleri her türlü işletme durumunda cana ve mala herhangi bir zarar vermeyecek ve tehlike oluşturmayacak şekilde yapılacaktır. Herhangi bir kimsenin dikkatsizlikle de olsa yanaşabileceği uzaklıktaki kuvvetli akım tesislerinin gerilim altındaki bölümlerine (Aktif bölümler) doğrudan doğruya yada günlük yaşamda kullanılan aygıtlarla dokunması imkansız olmalı.
23. Atıksu arıtma ve katı atık tesislerinde en büyük tehlike olan metan gazının tehlike sınırlarının algılanabilmesi için bu tesislere metan gazı dedektörleri yerleştirilmeli.
24. Bu tesislerde metan gazından elektrik enerjisi üretimini sağlayan teknolojiye geçilmeli.
25. Çalışanların ve yöre halkının sağlığı göz önüne alınarak koku kontrol ve giderme sistemi kurulmalı.
26. Tesis çalışanları, iş sağlığı ve güvenliğine uygun donanıma sahip olmalı.
27. Tesiste en az bir çevre mühendisi bulundurulmalı.
28. Arıtma tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği mühendisinin çalıştırılması zorunlu olmalı.
29. Tesislerde işyeri doktoru ve acil yardım ekibi bulundurulması zorunlu hale getirilmeli.
30. Özelleştirme politikaları ile, belediyelerce yaygın şekilde uygulanan, tesis işletmesinde taşeronlaşma sisteminden vazgeçilmeli.
31. Elektrik işlerinin sadece ruhsatlı elektrikçiler tarafından yapılması gerekmektedir. Yetkisiz personelin elektrik işlerine karışması önlenmeli.
32. Arıtma tesisinde kullanılacak kimyasal maddeleri hazırlarken eldiven, gözlük, maske kullanılmalı ve vücuda veya giysilere temas etmesi durumunda derhal bol su ile yıkanmalı ve en kısa zamanda doktora başvurulmalı.
33. Havuz üzerinde yürürken kaygan zemine dikkat edilmeli.
34. Anaerobik havuzlardan çıkacak metan gazı direk temas da zehirli etki yapabilir, bu nedenle anaerobik reaktörlerden gaz çıkışına dikkat edilmeli ve temastan kaçınılmalı.
 
benim bitirme çalışmamda tam olarak bu konu yardımcı olabilecek varmı? en azından iş güvenliğini tam olarak uygulayan ve risk analizi yapan bir tesis ismi verebilecek olan?
 
Üst