Arıtma Tesislerinde İşletme Yönetimi

Tarık Can

Genel Yönetici
Genel Yönetici
Kayıt
11 Aralık 2008
Mesajlar
1.186
Beğeniler
812
Şehir
İzmir
#1
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
ÇMO SUNUMU

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE İŞLETME YÖNETİMİ

M. FARUK İŞGENÇ
TMMOB ÇMO
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

GİRİŞ
Ülkemizde son yıllarda evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi sayısı giderek artmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu 2004 yılı verilerine göre, 3215 belediyemizde 172 kentsel atıksu
arıtma tesisi bulunmakta ve bu tesislerde 1. 901 037 milyar m3 atıksu arıtılmaktadır.
Atıksu arıtma tesislerinin illere göre dağılımı incelendiğinde, antalya ve İstanbul’un 17 tesisle
ilk sırada olduğu, bu illeri 10 tesisle Muğla ve 8’er tesisle İzmir, Aydın ve Bursa’nın izlediği
görülmektedir.
Yine bu verilere göre, 172 tesisin 35’i fiziksel arıtma, 137’si biyolojik arıtma prosesleri
içermektedir. Yaklaşık olarak ülke nüfusunun %35’lik bir bölümünün (26 milyon kişi)
atıksularının arıtıldığı bu tesislerin ilk yatırım maliyetlerinin 3.5 milyar euro, yıllık işletme
giderlerinin ise 100 milyon euro civarında olduğu tahmin edilmektedir. 2025 yılında yıllık
atıksu miktarının 10 milyar m3’ e ulaşmasıyla arıtma tesisleri ilk yatırımının 18 milyar euro
düzeyine yükselmesi beklenmektedir.Ülkemizde arıtma işlemleri sonucu oluşan ve toplam
miktarı 1.5 milyon tona ulaşan kentsel arıtma çamurlarının nihai bertarafı konusunda gerekli
ilk yatırım ve işletme yatırımlarının yapılması sonucu mevcut harcamaların en az %30
artacağı beklenmektedir.
Gerek ilk yatırım gerek işletme maliyetleri açısından büyük miktarlarda kamu kaynağının
kullanıldığı bu tesislerin verimli bir şekilde işletilmesi yalnızca finansal ve yasal değil,
ülkemizin en büyük değeri olan doğal varlıkların korunması açısından da büyük önem
taşımaktadır.

Devamına ekten ulaşabilirsiniz.
 

Dosyalar

Tuğba Cabi

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Şubat 2010
Mesajlar
427
Beğeniler
117
Şehir
Denizli
#2
Arıtma tesislerinin mekanik ve elektirkli ekipman bakım-onarımlarının dışında arıtma ünitelerinin betonlarının bakımı ne zamanda bir yapılmalı?Bu bize nasıl bir fayda sağlar?
 

Yukarı Alt