• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Atatürk'ün gençliğe hitabesi

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetln imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dagıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler.
Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!


K. ATATÜRK 20 Ekim 1927.
 
ATATÜRK's ADDRESS TO THE TURKISH YOUTH

O Turkish youth! Your primary duty is to forever protect and defend the Turkish Independence and Turkish Republic.
This is the sole principle of your existence and your future. This principle is your most valuable treasure. Even in the future, there will be internal and external enemies who will want to deprive you of this treasure. If one day, you find yourself compelled to defend your independence and the Republic, you shall not take in consideration the possiblities and conditions of the situation in which you will find yourself, in order to attack your mission. These possibilities and conditions may appear in a very unfavorable nature. The adversaries who will scheme against your independence and the Republic may be the representitives of a victory unprecedented in the entire world. It is possible that by force or ruse, all the fortresses of the beloved country might be captured, all the shipyards entered, all the armies dispersed, and every corner of the country actually occupied. Even more grievous and grave than all these conditions, those who hold power within the country may have fallen in gross carelessness, blunder, even treason. Moreover, these holders of power may have united their personal interests, with the political ambitions of the invaders. The nation may have fallen into utter poverty and may have become exhausted and ruined.
O sons and daughters of future Turkish generations! Even under such circumstances and conditions, it is your duty to save the Turkish Independence and Republic. The strength that you will need is present in the noble blood that flows in your veins

20 October 1927
Mustafa Kemal Atatürk
 
Üst