Atık yağların değerlendirilme potansiyellerinin araştırılması