• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Atıksuların Nötralizasyonu

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
ATIKSULARIN NÖTRALİZASYONU

1. DENEYİN AMACI
Deneyin amacı, atıksuların alıcı ortama deşarjdan önce uygun pH aralığına getirilmesinin nasıl ve ne şekilde olduğunu öğretmektir.

2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ
Bir çok endüstriyel proses asidik veya alkali ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Bu tür faaliyetler sonucunda oluşan atıksu karakterlerinde pH değerleri çok düşük veya çok yüksek olabilmektedir. Bu durum ise atıksuyun deşarj edildiği alıcı ortamdaki mevcut ekolojik dengenin bozulmasına ve var olan canlı türlerinin zarar görmesine yol açmaktadır. Atıksuların alıcı ortama verilmeden önce pH : 6-9 (S.K.K.Y.) aralığına getirilmesi gereklidir. Biyolojik arıtma tesislerinde, optimum biyolojik aktivite pH 6.5–8.5 arasında sağlanır. Eğer pH aralığı uygun değilse asit veya baz ilave edilerek şartlar düzenlenir. Bu işlem arıtma öncesi bir nötralizasyon tankı (karıştırmalı reaktör) ile gerçekleştirilir. Asit veya baz tanklarından nötralizasyon tankına pompalanacak dozlar, daha önce laboratuar çalışması ile birim hacimdeki atıksu başına olarak belirlenir. Biyolojik arıtma proseslerinde (Aerobik- Anaerobik) biyokimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan CO2 ve UYA leri (HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH, C4H9COOH C5H11COOH) gibi asidik karakterli maddeler ortamın pH sını düşürerek mikrobiyal faaliyetlerin inhibe olmasına yol açar. Dolayısıyla böyle durumlarda tamponlayıcı maddelerin yeterli olması istenir. Biyolojik arıtma sistemleri için arıtılacak suyun alkalinite değeri yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı oldukça önemlidir. Tamponlama kapasitesi yüksek olan atıksularda pH salınımı kontrol altında olacağı için arıtma verimi de düşmeyecektir (Not: Alkalinite bilgisi için Çevre Kimyası I notlarına başvur). Endüstrilerde atıksu pH sını etkileyen başlıca işlemler, üretim prosesleri, makine-techizat ve tesis içi temizlik ameliyeleridir. Endüstriyel üretim proseslerinin hemen hemen tamamı pH
parametresine endeksli olarak yürütülür. Dolayısıyla bu tip atıksuların arıtma işlemlerinde mutlak surette nötralizasyon basamağı bulunmak durumundadır. Nötralizasyon işlemleri tam karışımlı bir reaktörde asit veya baz ilavesi ile gerçekleştirilebilineceği gibi kireç yatağı gibi dolgu ortamından geçirilerek de yapılabilir.

Devamı Ektedir
 

Ekli dosyalar

  • ATIKSULARIN NOTRALIZASYONU.pdf
    169.8 KB · Görüntüleme: 576
Üst