Avrupanın En Büyük ve En Modern Deponigazı Enerji Santrali (Berlin-Schwanebeck)

Üst