Baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı eğitimi ön başvurusu

Duygu Dilek

Kayıtlı Kullanıcı
Eğitime katılım sağlamak isteyen kişiler aşağıda verilen bağlantıdan ön kayıt başvurularını 4 Eylül 2015 tarihine kadar yapabilirler.

Yapılacak eğitime ilişkin ilave açıklamalar aşağıda verilmiştir.

1. Ön başvuru formu, Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliğinin 51 ve 52 nci maddeleri kapsamında yapılacak olan eğitime ilişkin hazırlanmıştır.

2. Baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı belgesi almak üzere Bakanlıkça yapılacak sınava girecek kişilerin;

a. İlgili eğitime katılmış olması,

b. Tebliğin 52 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan;

i. Çevre görevlisi belgesine sahip olmak ve en az iki yıl fiilen çevre görevlisi olarak çalışmış olmak,
ii. Bakanlıkta çevre yönetimi, çevre denetimi, çevre izinleri, çevresel etki değerlendirilmesi, çevre yeterlik ile ilgili teknik birimlerde en az dört yıl çalışmış olmak,
iii. TÜRKAK tarafından veya Uluslararası Akreditasyon Forumu ve Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanınma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kuruluşlarında veya bunlar tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarında uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürüten birimlerde teknik personel olarak en az bir yıl çalışmış olmak,
iv. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri yürüten tesislerin projelendirilmesi ve/veya işletilmesinde veya ilgili üretim veya hizmet gerçekleştirilmesi, ürün deneyleri/hizmet kontrolü, üretim veya hizmet ile ilgili danışmanlık, tasarım veya kalite kontrolü, ürün veya hizmet incelemesi konularında en az üç yıl çalışmış olmak,
v. 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği kapsamında Bakanlığa kayıtlı en az 3 adet projenin hazırlanmasında görev yapmış olmak veya kayıtlı en az 3 adet projenin Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği kapsamında onaylanması veya doğrulanması süreçlerinden birini akredite kuruluşlar adına tetkik görevlisi olarak yürütmüş olmak,
vi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında hazırlanan en az 3 adet ulusal sera gazı envanter raporunun enerji ve sanayi prosesleri envanterleri kısımlarında görev almış olmak,
vii. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri yürüten asgari olarak 3 adet tesisin TS EN ISO 14064-1 standardına uygun şekilde sera gazı envanter raporunun hazırlanmasında görev yapmış veya bu raporların en az 3 tanesinin TS EN ISO 14064-3 standardına uygun şekilde doğrulanması sürecinde tetkik görevlisi olarak görev almış olmak,
viii. Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi kapsamında faaliyet gösteren akredite bir kuruluş adına doğrulayıcı veya baş doğrulayıcı olarak en az 3 adet doğrulama işleminde yer almış olmak,
ix. Doğrulayıcı kuruluşlarda bir yıl çalışmış olmak

şartlarından en az bir tanesini sağlıyor olması gereklidir.

3. Tebliğ kapsamında baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı olarak görev yapmak isteyen kişilerin temel eğitim ve sınava girmeleri zorunludur. Zorunlu sınavdan başarılı olan ve asgari 2 yıl iş tecrübesi olan kişiler “Doğrulayıcı Belgesi” almaya hak kazanır.

4. Baş doğrulayıcı belgesi almak isteyen kişilerin yapılacak baş doğrulayıcı eğitim ve sınavına girmeleri gerekmektedir. Zorunlu sınavdan ve baş doğrulayıcı sınavından başarılı olan ve asgari 5 yıl iş tecrübesi olan kişiler “Baş Doğrulayıcı Belgesi” almaya hak kazanır.

5. Tebliğ’in Ek-2’sinde listelenen yetki kapsamlarından 2 - 9 arasında yer alanlar için doğrulama hizmeti vermek isteyenlerin ilgili alanlara ilişkin yapılacak eğitime katılması ve sınavından başarılı olması gerekmektedir.

6. Bu formun gönderilmesi sırasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Eğitim, sınav ve belge ücretleri Bakanlık tarafından ayrıca ilan edilecektir.

7. Eğitim ve sınav içeriği Bakanlıkça belirlenecektir.
Önemli Not: Bakanlık bu ilan ve formda yer alan her türlü bilgi, şart ve ilkelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle ilgililerin eğitim ve sınav başvurusu sırasında verilecek en güncel bilgi, şart ve ilkeleri dikkate alması esastır.


Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.
 
Üst