• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Çevre bakanlığı, "çevre görevlisi sinavi" için yürütmeyi durdurma kararı alındı

Yasin Aslan

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
21 Aralık 2008
7 Mart 2010 tarihinde yapılan Çevre Görevlisi Sınavında sorulan sorulardan 8 iptal 4 şık değişimi haricinde 10 soru iptali için mahkemeye verilmiştir.Şu an için gelinen aşamada mahkeme itiraz edilen soruların incelenmesi için yürütmeyi durdurarak bakanlığa 30 gün süre vermiştir.Süre mayıs ayı sonu itibariyle sona ermektedir.Süre sonuna kadar bakanlık soru kitaplarını ve cevap anahtarlarını mahkemeye vermek zorundadır.Mahkeme süre sonunda bilirkişi tayin ederek bilirkişi raporlarına göre kesin kararını verecektir.

İtiraz edilen sorular : (B kitabı) 11 , 12 , 37 , 69 , 86, 99 , 106 ,107 ,108 , 117
 
arkadaşlar Çevre Görevlisi sınavına ,eğitimini almadan çevre mühendisleri girebiliyormu bu konuda bilgisi olan var mı_?yoksa eğitim herşeyde oldugu gıbı bu konudada şart mı_?:)
 
Geçtiğimiz aylarda yeni bir taslak yayınlanmıştı. Ona göre değerlendirirsek B sınıfı çevre görevlisi olmak için eğitim almanız veya sınava girmeniz gerekmiyor. Fakat A sınıfı çevre görevlis olacaksanız sınava girip 70 puan ve üzeri almanız grekiyor.
 
Fatih bey,

Bendeki taslakta, B sınıfı almak için çevre mühendislerinin sınava girme zorunluluğu yoktur demiyor. Dediği şey; A sınıfını sadece Çevre Mühendisleri alabilir ki bu da sınavdan 70 üzeri alabildiği takdirde. B sınıfını ise tüm mühendislik dallarından, fizik, kimya vs bölümlerden mezun olanların gireceği sınavdan 70 üzeri alanların alabileceği yazılıyor. Sizin dediğiniz durum alenen belirtilmemiş. Acaba o taslağı bana gönderebilir misiniz?
 
Nurhayat hanım;

Fatih beyin bahsettiği taslağı ekte atıyorum. Alıntı yapacak olursak,
"MADDE 6 – (1) Çevre görevlisi belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir.
a) (A) sınıfı çevre görevlisi belgesi;
1) Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan çevre mühendislerine veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi almış kişilere,
2) Çevre mühendisliği alanında doktora ve üzeri akademik unvana sahip kişilere,
Bakanlık tarafından verilir.
b) (B) sınıfı çevre görevlisi belgesi,
1) Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan mühendislik, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden ya da veteriner fakültesinden mezun kişilere,
2) Çevre mühendislerine,
Bakanlık tarafından verilir.
(2) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili teknik birimlerinde;
a) Çevre ve orman uzman yardımcısı veya uzmanı, şube müdürü veya 4 yıllık üniversite mezunu olup teknik personel olarak en az beş yıl görev yapmış olanlara (A) sınıfı çevre görevlisi belgesi, en az üç yıl görev yapanlara (B) sınıfı çevre görevlisi belgesi,
b) İl müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl görev yapmış personele istekleri halinde (A) sınıfı çevre görevlisi belgesi,
istekleri halinde Bakanlık tarafından verilir.
(3) Bu maddenin 2. fıkrasında yer alan süreler bentlerde belirtilen görevlerde bulunmak kaydıyla, farklı görevlerde geçen çalışma süreleri toplanarak değerlendirilir. İl müdür yardımcısı ve üstü olarak sayılan görevlerde en az 1 yıl görev yapmış olması halinde aranacak toplam süre 3 yıldır.
(4) Çevre görevlisi belgesi için başvurular elektronik ortamda Bakanlığa yapılır."

Alıntıya göre BİZE (ÇEVRE MÜHENDİSLERİ)'NE B Sınıfına göre direkt vericekler. Ancak şöyle bir durum daha var: ki o da bu.. taslak sayfasından bu taslakta kaldırılmış olup yeni taslak konmamıstır. Bakanlığımızın ne yapmaya çalıştığını bir türlü anlamadık....


@Nurhayat Karadağ
 

Ekli dosyalar

  • 2010.04.27-çevre-görevlisi.doc
    199.5 KB · Görüntüleme: 7
Arkadaşlar sitelerinden taslağın kaldırılma sebebi yakında çıkacak olmasından kaynaklanıyor şuan son rötüşler yapılıyor. Yakında ne olduğu belli olur..
 
Üst