• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Çevre denetimi yönetmeliği

Tarık Can

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
11 Aralık 2008
Şehir
Manisa
Firma
Cançed Çevre Danışmanlık ve Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27061

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslarını; denetim yapacak personelin, çevre yönetim birimi/çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların nitelikleri ile yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Çevre denetimiyle ilgili iş ve işlemleri, çevre denetim görevlisi niteliklerini, faaliyet veya tesis sahiplerinin yükümlülükleri ile denetimle ilgili birimlerin görev ve yetkilerini,
b) Çevre yönetimi hizmeti konusunda çalışacak çevre danışmanlık firmalarının yetkilendirilme, hizmet verme usul ve esaslarını,
c) Çevre yönetim biriminin, çevre görevlisinin ve çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının görev, sorumluluk ve yetkilerini,
ç) Çevre gönüllüsünün nitelik ve görevlerini
kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, askeri işyerleri, askeri bölgelerin ve tatbikatların, 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu uyarınca Atom Enerjisi Kurumunun yetki alanına giren kurum, kuruluş ve işletmelerin denetimi ile 11/1/1974 tarihli ve 14765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamına giren konuların denetiminde uygulanmaz.
(3) Atom Enerjisi Kurumunun yetki alanına giren kurum, kuruluş ve işletmelerin denetiminde ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamına giren konularda Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında bir protokol yapılması durumunda bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili kuruluşla ortak denetim yapılabilir.

Devamına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz...
 

Ekli dosyalar

  • ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ.pdf
    181.8 KB · Görüntüleme: 51


Bugün itibariyle yönetmelik yürürlüğe girmiştir.
 

Ekli dosyalar

  • Çevre denetimi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yön..docx
    13.1 KB · Görüntüleme: 60


Denetime Tabi Tesislerin Veya Faaliyetlerin Yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Denetime tabi tesis veya faaliyetler;

a Geçici 1 inci maddede belirtilen süreler içinde tesis veya faaliyetler, en az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla, (Yürürlükten Kaldırıldı – 16.08.2011 Tarihli Ve 28027 Sayılı R.G.)
b İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuvarlarına yaptırmakla, (Yürürlükten Kaldırıldı – 16.08.2011 Tarihli Ve 28027 Sayılı R.G.)
ve yine çalınmış haklarımız...
 


geçici ek 1 maddesinde tesislerin ek-1 kapsamında olanlar için 24 ay ek-2 kapsamında olanlar içinde 18 ay içinde çevre yönetim birimi kurmak danışmanlık hizmeti almak veya çevre görevlisi çalıştırmak için verilen süreler madde 6 a bendinde belirtildiği üzere süre sınırlaması kaldırılmıştır.Bundan sonra süre sınırlaması olmaksızın bütün kirletici etkisi olan tesisler çevre danışamanlık hizmeti almakla veya çevre görevlisi bulundurmakla yükümlü hale getirilmiştir.

Çevre danışman firmaların yükümlülükleri ve firmların danışman hizmeti alma zorunluluğu devam etmektedir.
 


@ezgikizileroglu


Ezgi Hanım 6. maddenin 'a ve b' bendleri kaldırılmadı. 'a ve e' bendleri yürürlükten kaldırıldı.

burada bence azda olsa düzeltmeler yapılacağına işaret diye tahmin ediyorum ben. çünkü bu denetim ve danışmanlıkla ilgili 3 yönetmelik birbirleriyle çok bağlantılı olduğunundan dolayı bazı karışıklıklara yol açabiliyordu. Sanırım buna engel olma amacıyla birkaç şeyde düzenlemeler yapıldı.
 


Evet ben de sizler gibi düşünüyorum.Ek olarak da Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin ekleriyle ilgili bir karmaşa oluşmasın diye de EK1 ve EK2 de kaldırılıp denizde ve karada kirlilik teşkil eden tüm faaliyetlerin denetime tabii olacağı yazıyor.
 


@ezgikizileroglu

@Not at all

@Tuğba CABİ

Benim değişiklikten bugün haberim oldu.

Uygulamayla beraber resim daha net olarak ortaya çıkacaktır ama benim de görüşüm değişikliğin oldukça olumlu olduğu yönünde.
 


Yıllık iç tetkik raporunun diğer yönetmeliklerle çelişen durumu yoktu.Sadece ÇDY de vardı diye biliyorum.
Eğer kalktıysa demek ki bundan sonra rapor hazırlama durumumuz kalmadı.
 


Çevre görevlsi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesinin a bendinde iç tetkik ibaresi yer almış.


MADDE 10 – (1) Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalışan çevre görevlisi;
a) Tesis veya faaliyet bünyesinde;
3) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
 


iyide zaten biz firmaları cevre Kanununca Alınması geren izin ve lisanslar hakkında yönetmelik eklerine göre sınıflandırmıyormuyuz cevre denetim yönetmeliğinin ek1 ve ek2 si ile işimiz yoktuki bu ne perhiz bu ne lahana turşusu hiç birşey anlamadım biri bana tekrar anlarabilir mi? çok mağdurum
 


çevre denetim yönetmeliği çevre ve şehircilik bakanlığı ve il çevre ve şehircilik müdürlüğü tarafından denetim listesini kapsamaktadır.eski yönetmelikte denetim listesi ek-1 ve ek-2 kapsamındaki tesisleri kapsıyordu(kapsamayan tesislerinde atık durumlarına göre ilgili birimler denetim gerçekleştiriyordu başvurularına göre)yeni yönetmeliğin getirdiği yenilik ise ek-1 ve ek-2 listesine gerek kalmaksızın her türlü kirletici etki yaratan tesisleri denetim kapsamına almıştır.yani kirletici etkisi olan tesisler bakanlık veya il çevre tarafından bütün ilgili birimleriyle bireysel ani ve planlı denetim programına alınmıştır.Bundan sonra her tesise ani ve planlı denetim olma şansı doğmuştur.butun kırletici etkısı olan tesisler artık çevre konusunda bilgi, hizmet (gerek duyarlarsa) ve kendi içinde takip yapmak zorundadır.

İzin ve lisans yönetmeliğindeki ek-1 ve ek-2 ise denetim yönetmeliğinden farklı olarak çevre izin ve lisans alması gereken tesisleri listelemiştir.Ek-1 ve ek-2 ler aynı olabilir fakat işleyiş konuları farklıdır.
 


Kafa karıştıran bir değişiklik oldu bu.
Neden kafa karıştıran ?
Şimdi zaten şu soru sürekli gündeme girip çıkıyordu. " Tesisin izin konusu yoksa, yani deşarjı - emisyonu vb yoksa, Çevre Görevlisi çalıştırmak zorunda mı, değil mi ? "
Çevre İzni almak zorunda değilse bile çalıştırması gerekir denilmişti ÇDY göz önünde bulundurularak. Çevre İl Md. şu an olaya artık bu zorunluluk ortadan kalktı gözüyle bakıyor. Ancak Çevre Görevlisi ve ÇevreDanışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmelik'te Çevre Görevlisi bulundurmak zorunda diye geçiyor. Değişen sadece Çevre Denetimi Yönetmeliği. Bir çok danışmanlık firması bundan sonra kapanır gözüyle de bakılıyor. Durum gerçekten böyleyse çok saçma oldu. Her ne kadar danışmanlık firmalarının cılkının çıktığını düşünsem de, sonuç itibariyle bir çok insan bu konuda yatırım yaptı. Bu şekilde iş bağladı ve geçim sağlıyor. Şimdi böyle bir karar ile bir çoğunun ipini çekmek ne kadar doğru ? Tabi durum gerçekten bu ise.
ÇDY deki madde kalkmış olsa da Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmelikte'ki;
"MADDE 7 – (1) Tesis veya faaliyetlerden;
a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,
b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak,
zorundadır.
"
Bu madde hâlâ bu listedekilerin izinden muaf olma durumuna bakmaksızın Çevre Görevlisi bulundurmak zorunda olduğunu düşündürüyor bana. Tabi bu madde de daha önce değiştirilmediyse.

Resmi idareden aldığınız bir yazı, fikir vb varsa bu konuyla ilgili bilgilerimizi paylaşalım arkadaşlar.
 


ÇDY deki madde kalkmış olsa da Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmelikte'ki;
"MADDE 7 – (1) Tesis veya faaliyetlerden;
a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,
b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak,
zorundadır.


Aslında yönetmelik değişikliğiyle karışıklık sona erdi.Çünkü yukarıdaki madde ile Çevre Denetim Yönetmeliği birbiriyle çelişiyordu.Uygulamada ise çevre görevlisi ve danışmanlık ile ilgili sorumluluklar ÇKAGİLY eklerine göre yerine getiriliyordu.Yönetmelik değişikliğiyle ÇDY ek listekleri kaldırılarak çelişki giderilmiş oldu.
Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmelik yürürlükte olduğuna göre Madde 7 nin gereği yapılmalıdır.Ek1 ve ek-2 de bulunan faaliyetler özel durumlarına göre çevre izninden muaf olabilirler ama bu muafiyetleri çevre görevlisi çalıştırma/çevre yönetim birimi kurma/danışmanlık hizmeti alma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
 


açıkçası piyasada fabrikaya aylık 80 tl ile danışmanlık fiyatı veren firmalar varken çevre denetim yönetmeliğini kaldırsalarda olur. en azından meslek evrakçı muamelesinden kurtulur. sektörü bu hale getiren saygı değer meslektaşlarıma ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum, sürümden kazanırım mantığı ile teknik insan ünvanına sahip oldukları için. eğer sektör bu mantıkla iş yapmaya devam ederse bakanlık siz denetim yapmıyorsunuz deyip danışmanlık firmalarını bitirirse hiç şaşırmam.
 


haklsıısn bu nasıl bir açlıktır....
50 tl ye kadar düşen firmalar var bu nasıl ameleleiktir mühendisler kendinize gelin gidin asgari ücrete bi yerde çalışın böle mantıksızlık olur mu ne sürümü ne kazanması... bir mühendis bu kadarcık hesabı yapamazsa bırakın evrakları taşısın tesisten müdürlüğe yakışırrr
 
Üst