• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Çevre Mühendisi Kimdir?

Uğur Balbay

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Aralık 2008
ÇEVRE MÜHENDİSİ

TANIM

Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.

GÖREVLER

- Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler,
- Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır,
- İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar,
- Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır,
- Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir,
- Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar,
- Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Gerektiğinde laboratuar ortamında çalıştığından kimya ve biyoloji laboratuar aletlerini kullanabilmektedir.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çevre mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
- Araştırmaya meraklı,
- Dikkatli ve titiz bir gözlemci,
- Gözlem verilerini bütünleştirebilen,
- İşbirliğine açık, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çevre mühendisleri, çalışmalarını genellikle büroda ve laboratuarda yürütürler. Ancak, zaman zaman şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak yürütülen bir meslektir. Bu nedenle çevre mühendisleri başka meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çevre mühendisleri; içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi, sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri, çevre yönetimi ve planlaması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi alanlarda çalışabilirler. Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler, SEKA gibi kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi, özel kuruluşlarda da çalışabilirler. Serbest çalışma olanağı da vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinin “Çevre Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY 2)" puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Çevre Mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı okullarda 1 yıl yabancı dil hazırlık programı" uygulanır. Çevre Mühendisliği bölümünde okutulan belli başlı dersler şunlardır: Matematik, Fizik, Kimya, Lineer Cebir, Teknik Resim, Analitik Geometri, Jeoloji, Çevre Kontrolü Esasları, Çevre Ekonomisi, Yapı Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Çevre Koruma Hukuku, Katı Atıkların Arıtılması, Su Kalite Kontrolü, Hava Kalite Kontrolü, Çevre Modelleme, Şehircilik ve Yerleşme, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Çevre Etki Değerlendirmesi, Arıtma Tesislerinin İşletimi, Suların Arıtılması.

MESLEKTE İLERLEME

- Lisans eğitiminden sonra proje mühendisliği, su ve atık suların arıtımında özel teknolojiler, hava kirliliği, katı atık kontrolü, zararlı atıkların giderilmesi gibi alanlarda uzmanlaşmak söz konusudur.
- Kamu sektöründe görev alanların bürokrasinin çeşitli kademelerine yükselmeleri söz konusudur.

BENZER MESLEKLER:peyzaj mimarlığı, kimya mühendisliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Üniversite düzeyinde yapılan eğitim sırasında kredi ve burs olanağı dışında öğrencilerin, çevre mühendisliği faaliyeti gösteren özel şirketlerde yarı zamanlı çalışarak (özellikle son sınıf öğrencilerinin) kazanç elde etmeleri mümkündür.
- Eğitimi tamamlayarak kamu kesiminde görev alan çevre mühendisleri teknik hizmetler sınıfından ücret almaktadırlar. Serbest çalışma veya özel sektörde görev alma durumlarında ise kesin bir rakam ortaya koymak mümkün olmamaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili Eğitim Kurumları,
· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
· Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
 
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Çevre mühendisliği:

• Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması,

• Bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve giderilmesi,

• Çevre kirliliğini engelleyerek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİREN MÜHENDİSLİK DALIDIR.

Mühendislik, bilimsel temeller çerçevesinde, topluma yarar sağlayacak bir yapının, eşyanın ya da sistemin; PLANLANMASI, TASARIMI, İNŞAATI ya da İŞLETMESİNİN uygulaması olarak tanımlanabilir.

Çevre Mühendislerince gerçekleştirilen işler incelenirse, bu mühendislerin uğraştığı yapı, malzeme ve sistemlerin, çevre kalitesini (toprak, su, hava, şehir hayatı) ve halkın sağlık ve refahını korumak ve geliştirmek üzere tasarlandığı bulunacaktır.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NE DEĞİLDİR ?

Park – bahçe düzenlemek, Ağaç dikmek, Çiçek sulamak ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DEĞİLDİR!

Çevreye estetik düzen vermek,

Şehir bölge plancılığı HİÇ DEĞİLDİR.

ÇEVRECİ-ÇEVRE MÜHENDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR ?

ÇEVRECİ: Çevresel sorunların çözülmesini isteyen ve bu yolda gönüllü çaba harcayan herkes çevrecidir...

Çevre Kanununa göre Her Türk vatandaşı birer çevrecidir.

Madde 3 - Çevre korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler şunlardır:
a) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerçek ve tüzelkişilerle VATANDAŞLARIN görevi olup, bunlar bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler.

ÇEVRE MÜHENDİSİ: Çevresel sorunların ÖNLENMESİ ve ÇÖZÜMÜ için bilim, teknik ve teknolojinin olanaklarını kullanır; çözüm önerilerinde bulunur, ekonomik ve anlamlı şekilde bunları uygular...
 
Halk arasında;

En çok Peyzaj mimarları ile karıştırılır…Bu yüzden park, bahçe ve çevre düzenlemesi yaptığı sanılır… Kimileri kaldırım mühendisi der… Kimileri diplomalı çöpçü diye takılır…

oysa Çevre Mühendisi yani bizler;

Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi,kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenmesi, insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında çalışan ve her türlü çevre sorununa teknik düzeyde

ÇÖZÜM ÜRETEN KİŞİDİR...
 
Bence isimden öte branşlaşmanın olması gerektiği bi mühendislik... Örneğin; arıtma Mühendisi, katı atık mühendisi, geri dönüşüm mühendisi gibi... Bizim tek bir görevimiz olduğunu sanıyolar onu da ot bağ bahçe bakımı sanıp yanılıyolar... :mad:
 
sorulan soruların başında; sen ne mühendisisin:) çevre mühendisi die cevaplandırıldınğa gelen cevap ; ağaç falan mı dikeceksiniz etrafa deniliyor:) tabi bu komik bi durum:) bir de sorulan sorulardan biri; biraz alaycı bi gülümsemeyle " çevre mühendisliği iki yıllık mı" sorusu:) insanlar meslek hakkında gerektiği kadar bilgili olmadığından bu tür sorular sorma gereği duyuyor die düşünüyorum:) teşekkürler.. ünye-ordu
 
askere gidecak arkadaşlar askerde sakın çevre mühendisi olduğunuzu söylemeyin hem çöp döktürüler hemde çöpün başına dikerler.diğer askerler dalga geçer.mesleğini de anlatamazsın anlatsan da anlamazlar.öyle kötü bi durum çevre mühendisi olmak :sinir:
 
@çevremüh_ünye_ordu


Bu konuda sana sonuna kadar katılıyorum. Kaç senedir çevre mühendisliği var ama çevrenizdeki insanlar bir türlü anlamyor ya da anlamak istemiyorlar. Benimle dalga geçen arkadaşlara önce ne olduğunu anlatırım yaptığım mesleğin, sonra aynı şekilde onların mesleği ile dalga geçer aynı şeyi hissetmelerini sağlarım.( Evet bundan psikopatçasına zevk alıyorum:)))


@serkan1987

Askerde senin başına böyle bir şey geldiyse cidden üzüldüm arkadaşım. Ama benim askerlik yaptığım yerde ne benden önceki çevre mühendisleri, ne ben, ne de benden sonrakiler böyle bir muamele ile karşılaşmadı. Bazı yerlerde de çevre mühendisleri alayın içinde bulunan arıtma tesisinde de çalıştırılıyor diye duymuştum.
 
Askerde bölük komutanım sen çevre mühendisiydin di mi bak bahar da geldi şu nizamiye girişini düzenle çiçek fln ek demişti :)
Bu arada arkadaşlar çevre mühendislerinin/öğrencilerinin bilmesi gereken çok önemli birşey var, yönetmelik takip etmek, yorumlamak ve uygulamak okulda çok öğretilmeyen bir konuydu (en azından birkaç sene öncesine kadar) iş hayatında öğreniyoruz hepimiz fakat bu süreç biraz sancılı olabiliyor malesef. Çevre ile ilgili konularda o kadar çok yönetmelik çıkıyor/revize ediliyor ki bunları takip etmek çok önemli.
 
malesef böyle bir durumla karşı karşıya geldim ama ezdirmedim kendimi anlattım çevre mühendisliğini sevgili rütbelilere ve onların zavallı askerlerine.ben jandarmayım alayda çevre koruma timi var ve tek çevre mühendisi benim malesef almıyorlar cahil adamlar kafasına göre görev yazıyor yapacak birşey yok bizde nöbet eri olduk çıktık... :)
 
@Melih Coşar

malesef böyle bir durumla karşı karşıya geldim ama ezdirmedim kendimi anlattım çevre mühendisliğini sevgili rütbelilere ve onların zavallı askerlerine.ben jandarmayım alayda çevre koruma timi var ve tek çevre mühendisi benim malesef almıyorlar cahil adamlar kafasına göre görev yazıyor yapacak birşey yok bizde nöbet eri olduk çıktık...
 
Ben de jandarmaydım ama benim üst devrem internet cafe'ye bakıyordu. Ben de muhafız yer değiştirici olarak başlayıp, silahlık çavuşu olarak bitirmiştim. :)
 
@Melih Coşar

çavuşluk sorumluluk istiyor tercih etmedim ben günde 4 saat nöbet tutup geri kalan 20 saat yatıyorum :)(mıntıka vb. işer hariç tabi)
 
aynı çiçek ekme muhabbetini askerde banada tabur komutanım söylemişti sen çevre mühendisiydin değilmi etrafa çiçek ektir düzenle demişti:)
 
@Nurhayat Karadağ

Nurhayat Hn. katılıyorum size;hatta o bakış açısından başka bu kadar geniş alanı olan bir meslek dalı olduğu halde bir çevre mühendisi olarak bütün konularla ilgili uzmanlığımız olduğunu düşünüyorlar.
 
ÇEVRE MÜHENDİSİ: Çevresel sorunların ÖNLENMESİ ve ÇÖZÜMÜ için bilim, teknik ve teknolojinin olanaklarını kullanır; çözüm önerilerinde bulunur, ekonomik ve anlamlı şekilde bunları uygular...[/QUOTE]

Bu tanımlamaya istinaden nükleer santrallerin radyoaktif atıklarının depolanması hakkında da Çevre Mühendisleri çözüm üreteceklerdir.Depolama çözümü yetersiz gözüküyor.Nükleer santrallere sıcak bakmamamız bundan kaynaklı olsa gerek..Bu konuda biz çevre mühendislerine iş düşüyor.Atığının bertarafına çözüm bulamıyorsan çevre mühendisi olarak nükleer santrali onaylamak ne kadar doğrudur...?
 
@Murat Erdem

Bu tanımlamaya istinaden nükleer santrallerin radyoaktif atıklarının depolanması hakkında da Çevre Mühendisleri çözüm üreteceklerdir.Depolama çözümü yetersiz gözüküyor.Nükleer santrallere sıcak bakmamamız bundan kaynaklı olsa gerek..Bu konuda biz çevre mühendislerine iş düşüyor.Atığının bertarafına çözüm bulamıyorsan çevre mühendisi olarak nükleer santrali onaylamak ne kadar doğrudur...?
 
Ülkemizde bu mesleği icra edenlerin yüzde kaçı vakti zamanında bu mesleği ciddi bir hedef görerek seçim yapmıştır; yüzde kaçı şehre veya üniversiteye bağımlı kalarak başka mühendisliğe puan yetmezse diye bu mesleği de tercihler arasına koymuştur merak ediyorum.
Ben öyleyim en azından, tercih sonuçları açıklandıktan sonra mesleğin ne olduğunu gördüm birinci sınıf bitene kadar ne olduğunu anlamadım bile. Bölümdeki birçok arkadaşım da aynı şekildeydi "biz ne yapacağız" diye soruyordu. Dolayısıyla insanlarda yanlış algı oluşmasını, mezun birini rahatsız eden sorular sormasını yadırgamıyorum.
 
Üst