• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Kurultayı Yapıldı

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
Ekli dosyayı görüntüle 11846
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 3.Öğrenci Kurultayı 25–26 Nisan 2009 tarihinde ÇMO Kocaeli İl Temsilciliği sekretaryasında Kocaeli Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Morfoloji Salonunda yaklaşık olarak 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.


“Çevre Mühendisliği ve Eğitim” ve “ Mühendislik ve Çevre Sorunları “ kurultayın genel temasıydı. Kurultaya Uludağ Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nden öğrenciler katıldı.


Açılış konuşmalarıyla başlayan kurultay, öğrenci komisyonu tanıtımı ile devam etti.11.15'de başlayan öğrenci sunumları 1. oturum dört ana başlıkta yapıldı.
* Çevre Mühendisliği ve Eğitim Sorunları
* Çevre Mühendisliği Nedir ve Çalışma Alanları Nelerdir?
* Türkiye Çevre Politikalarının Uygulanabilirliği
* Geri Dönüşüm Nedir? Ve Gemi Geri Dönüşümü


Atölye çalışmaları -1 in ana başlıkları:
* Yetkin Mühendislik
* Küresel Kriz ve Çevre Politikaları
* Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Müfredat
* Bir Çevre Mühendisi Olarak Dünyaya ve Çevreye Nasıl Bakmalıyız?


TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 3. Öğrenci Kurultayı’ nın ilk günü tiyatro sporunun ardından Cemre filminin gösterimi ile son buldu.


İlk gün boyunca +İvme Dergisi satışı yapıldı. Öğrencilerin dergimize yaklaşımları oldukça olumluydu.


9.30 da başlayan ikinci gün öğrenci sunumları–2 ile başladı. İkinci oturum başlıkları:
* Nükleer Enerji
* Nükleer Enerji Politikaları ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
* Termik Santraller
* Doğu Karadeniz Bölgesinde HES
* Dünya Su Forumu

Daha sonrasında başlayan atölye çalışmaları 2 nin ana başlıkları:
* Enerji Sorunu ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
* Dünya Su Forumunun Sonrası Küresel Su Politikaları
* Kentleşme ve Çevre Sorunları
* Endüstriyel Kirlilik ve Çevre Yönetimi (Dilovası Örneği)


Yaklaşık olarak bir saat süren serbest kürsüde öğrenciler genel olarak haberdar oldukları veya üzerinde durulması gereken fakat yeteri kadar üzerinde durulmayan ya da hiç değinilmeyen konuları dile getirdiler. Bunun yanı sıra serbest kürsüde konuşma yapan Dokuz Eylül Üniversitesi‘nden Zehra Doğan ÇMO 3. Öğrenci Kurultayı için hazırladığı fakat net gerekçeler bildirilmeden reddedilen “Yetkin Mühendislik “ bildirisini okudu. Hemen arkasından +İvme Dergisi adına Dilek Yüksel “Yetkin Mühendisliği Engelleme Süreci” nin anlatıldığı bir metin okudu.


___________________________________________________________________

Atölye çalışmalarının sunumu ve sonuç bildirgesi ile kapanış yapıldı. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 3. Öğrenci Kurultayı blues konseri ile son buldu. Dilek Yüksel'in okuduğu metni aşağıda yayınlıyoruz:"Yetkin-Yetkili Mühendislik yani mühendislerin lisans eğitimi sonrası belgelendirilmesi, öğrencileri çok yakından ilgilendiren ve mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında karşılaşacakları can alıcı bir konu. Ancak TMMOB içindeki etkin anlayış uzun bir süredir öğrencilerin bu konu hakkında söz söylemelerini, yetkin mühendisliğe karşı çıkmalarını istememektedir. Oysa AB ve GATS yasaları ile mühendislik hizmetlerinin ipotek altına alındığı bir ortamda, mühendislerin ve mühendislik öğrencilerinin yanında olması gereken kendini emekten ve halktan yana mesleki demokratik kitle örgütü olarak tanımlayan TMMOB'nin bu yasaları kendi eliyle hazırlamasına öğrenciler sessiz kalmamaktadır.
12 Kasım 2005 tarihinde yapılan EMO-Genç Kurultayı'nda öğrencilerin çoğunun tamamen karşı olmasına rağmen sonuç bildirgesinde “EMO-Genç Yetkin Mühendisliğe bu haliyle karşıdır” denmiş, ancak sonrasında TMMOB Öğrenci kurultayına EMO-Genç'ten öğrencilerin resmi olarak katılması engellenmiştir. Kurultaya resmi olmadan giden İstanbul EMO-Genç'li öğrencilerden bildirgenin yetkin mühendislikle ilgili bu maddesi olmadan okunması istenmiştir.Aynı tarihlerde düzenlenen MMO İstanbul Öğrenci Üye Kurultayı'nda MMO İstanbul Şubesi öğrencilerince yetkin mühendislik yasası karşıtı bir yazı hazırlanmış, MMO Merkezi Öğrenci Kurultayı'nda ise yetkin mühendislikle ilgili bu yasanın tartışılmaya açılması gerektiği kararı alınmıştır. Buna rağmen sonrası TMMOB Öğrenci Kurultayı yürütme kurulu için MMO Öğrenci Komisyonu'ndan temsilci seçimle değil atama ile belirlenerek öğrenci üyelerin iradelerine müdahale edilmiştir. MMO İstanbul Şube yönetim kurulu seçimleri sonrasında yeni yönetim öğrenci komisyonunu 6 aydan fazla bir süre kurmayarak ve alınan kararları yürürlüğe koymayarak komisyonu fiilen dağıtmıştır. Bunun üzerine kendilerine demokrat diyen anlayış “sizi yetkin mühendisliğe karşı olduğunuz ve fazla politik olduğunuz için dağıttık” ve “Gerekirse öğrencisiz öğrenci komisyonu kurarız. Okullara teknik görevli gönderir, çalışma yaparız ” diyerek yetkin mühendislik konusundaki görüşlerini net bir şekilde ortaya koymuştur.Benzer süreçler diğer odaların öğrenci komisyonlarında da yaşanmıştır. Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nde öğrenci komisyonu, yetkin mühendislik karşıtı yazılar sonrası fesh edilmiş, soranlara “onlar odaya uğramıyor” denmiştir. Benzer şekilde Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi öğrenci komisyonunun bülteninde yer alan yetkin mühendislikle ilgili bir yazı ile ilgili EMO Öğrenci Kurultayı'nda hakaretlere varan sözler sarf edilmiştir.TMMOB'nin ilk defa düzenlediği 2005 yılındaki TMMOB Öğrenci Kurultayı'nda yetkin mühendislik karşıtı birçok sunum yapılmış, forumlarda tartışılmış; ancak kurultayın kitabında bu sunumlara yer verilmemiştir. 2006 yılındaki TMMOB Genel Kurulu'nda söz almak isteyen öğrencilere söz hakkı verilmemiş; bu anti-demokratik tutum öğrenciler tarafından protesto edilmiştir. Yine de geleceklerine ve örgütlerine sahip çıkan öğrenciler 14 Ekim TMMOB mitingine TMMOB-Genç olarak “Yetkin Mühendisliğe Hayır” pankartları açarak katılmıştır.


Yakın zamanda Ankara’ da yapılan Genç-İMO kurultayında yetkin mühendisliğe karşı Genç-İMO’lulara yönelik, bazı yönetim kurulu üyeleri ve şube çalışanları tarafından küfürlü ve fiili saldırıda bile bulunulmuştur.Öğrencilerin yetkin mühendisliğe karşı vermiş oldukları bu mücadelede TMMOB birimlerinde yukarıda anlattıklarımızın yanında birçok farklı odada birçok farklı engellemeler de yapılmıştır. Bu engellemelerden birini de bugün maalesef ki Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kurultayı’nda yaşamaktayız.ÇMO Öğrenci Kurultayı'na yönelik hazırlanan yetkin mühendislik konulu bir bildiri “özgün olmaması ve bildiri dilinin etik açıdan uygun bulunmaması nedeniyle” kabul edilmemiştir. Sözlü olarak belirtilen gerekçe ise “bilimsel olmayışı ve yeterli kaynak gösterilmemiş olması”dır.Yetkin mühendislik konusunun öğrenciler tarafından mutlaka tartışılması gerektiği bu kurultay düzenlenirken bile dikkate alınmış ve yetkin mühendislik kurultay kapsamında atölyelerden birinin ana konusu yapılmıştır. Ancak yetkin mühendislik konusunda söyledikleri net, karşı çıkma gerekçeleri belli olan, mücadelesiyle bu konuyu mühendis, mimar ve şehir plancıların, öğrencilerin gündemine taşıyan, açmış olduğu dava ile İMO’nun yetkin mühendislik yönetmeliğini iptal ettiren Artı İvme Dergisi'nin bu bildiride kaynak olarak gösterilmesi bildirinin reddedilmesinin gerçek gerekçesidir.


Yetkin mühendisliğe karşı olan ve TMMOB içindeki yetkin mühendislik taraftarı düşünceleri reddeden düşünceler her türlü bahane ve gerekçeyle yok sayılabilmektedir. Oysa güncelliğini ve yakıcılığını yitirmeyen yetkin mühendislik konusundaki bildirinin kabul edilmemesinin, TMMOB içinde düşünceleri sansürlemenin hiçbir gerekçesi olamaz.
Bildirinin reddediş gerekçelerden biri bildirinin dilinin etik açıdan uygun olmamasıdır. Reddedenlere soruyoruz: Öğrencilerin geleceklerini karartacak, ülkemiz mühendislik hizmetlerinin elini kolunu uluslararası sermaye lehine bağlayacak yetkin mühendisliğe açıkça karşı çıkan bildirinin kabul edilmemesi ne kadar etiktir?Diğer gerekçe özgün olmamasıdır. Soruyoruz: Yıllardır yapılan yok saymalar, öğrencilerin seslerine kulak tıkamalar yanında; bildiriyi kabul etmemek ne kadar özgün bir çalışmadır?Bir başka gerekçe bilimsel olmamasıdır: Soruyoruz: Bugüne kadar yetkin mühendisliği savunanlar bildirideki temel savları çürütememişlerdir. Siz çürütebilecek misiniz?
Soruyoruz: Çevre Mühendisleri Odası bilindiği kadarıyla yetkin mühendisliğe karşı bir odamızdır. Bu görüşlerinde bir değişiklik mi vardır? Hala yetkin mühendisliğe karşı çıkılıyorsa, bu mücadeleyi yükselten, kamuoyuna mal edenlere dönük bu engelleme tavrının anlamı nedir?Sonuç olarak bu bildiriyi kabul etmemek, TMMOB içinde yetkin mühendisliği savunan kesimlerin ısrarla sürdürmeye devam ettiği yok sayma, engelleme, sansürleme zincirine bir halka daha eklemiştir.Yetkin mühendisliğe hala karşı çıkılıyorsa diğer karşı çıkanlarla yan yana duramamak, hatta onları karşı tarafa itmek bu mücadeleyi büyütmez tersine güçsüzleştirir. Yani yetkin mühendisliği savunanların ekmeğine yağ sürer.Tüm bu baskılara rağmen yurtsever, demokrat, devrimci mühendis ve öğrencilerin örgütümüz TMMOB'nin emekten halktan yana çizgisi için mücadelesi artarak devam edecektir. Yetkin mühendisliğe karşı olanların birlikteliği de bu mücadelenin yükseltilmesinde büyük öneme sahiptir."

Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .

 
Üst