• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Çevre ve orman bakanlığına çevre uyum belgesi için yapılacak müracaatta istenen belge

Hazel Candan

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
27 Nisan 2009
Firma
İDEAL MAKİNA ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ATIK PiL VE AKÜMÜLATÖRLERiN YÖNETiMi hakkındadır.
1-DİLEKÇE
-Tarih, sayı, firma kaşesi ve yetkili imza yer alacaktır.

2- PİLLER İÇİN KOTA UYGULAMASI MÜRACAAT FORMU

- Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince pil ithalatçıları bir önceki yıla ait ithalat ve satış miktarlarını göz önünde bulundurarak dolduracaklardır.

3- AKÜMÜLATÖRLER İÇİN DEPOZİTO UYGULAMASI MÜRACAAT FORMU

- Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince akümülatör ithalatçıları bir önceki yıla ait ithalat ve satış miktarlarını göz önünde bulundurarak dolduracaklardır


4- İMZA SİRKÜLERİ (Noter Tasdikli)

5- TİCARİ SİCİL GAZETESİ (Noter Tasdikli)

6- ATIK YÖNETİM PLANI (Piller ve aküler için ayrı ayrı olacaktır)

- Atık Yönetim Planı Taslağı ekte verilmektedir. (AYP Taslağı Bakanlıktan temin edilecektir.)

7- ATIK YÖNETİM PLANI BAŞINA (24.500.- YTL) ÜCRET VE BU ÜCRETE İLİŞKİN BANKA DEKONTU ve FATURA BİLGİ FORMU

- Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Akay/ ANKARA Şubesi nezdindeki 6002368-5001 Nolu hesaba yatırılacaktır.

EK-2

KOTA UYGULAMASI MÜRACAAT FORMU

1- FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Firma Adı :

Firma Kodu :

Adres :

Telefon :

Faks :

E-mail :

Firmada Çevre Sorumlusunun Adı-Soyadı:


2- ÜRETİM, İTHALAT İLE İLGİLİ BİLGİLER

İŞLETMEDE ÜRETİLEN, VEYA İTHAL EDİLEN PİLLERİN TÜRÜ VE MİKTARLARI
(Bir önceki yıla ait net satış rakamları dikkate alınacaktır.)

(Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,9)

SIRA NO
1.
2.
3.
.
. PİL TÜRÜ TON/YIL

3- ATIK PİLLERİN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

A- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık pillerin toplanması, geri kazanılması ve bertarafı veya ihracatı amacıyla yaptığınız/yapacağınız plan, proje ve organizasyonlar nelerdir.
B- Atık pillerin toplanması, geri kazanılması ve bertarafı veya ihracatı amacıyla anlaşma yaptığınız işletmeler mevcut ise, isim ve adreslerini belirtiniz.
C- Piyasaya sürdüğünüz ürünler ithal ediliyor ise (ithalatçı firma), ihraç eden ülke ve ihracatçı firma isim ve adresi ile bu firmalardan bir önceki yılda ithal edilen pil türlerine göre ağırlık olarak miktarlarını bu forma ekleyiniz.

D- (Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,9) Bir önceki yılın 31 Aralık itibariyle elinizde bulunan stok pil miktarlarını ve bir önceki yılın 01 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiğiniz ihracat miktarlarını bu forma ekleyiniz

Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduğunu belirtir; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca yapmış olduğumuz kota uygulaması izin başvurumuzun kabul edilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Firmayı Temsilen Yetkililerin
Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzasıEK-3

DEPOZİTO UYGULAMASI MÜRACAAT FORMU

1- FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Firma Adı :

Firma Kodu :

Adres :

Telefon :

Faks :

E-mail :

Firmada Çevre Sorumlusunun Adı-Soyadı:


2- ÜRETİM, İTHALAT İLE İLGİLİ BİLGİLER

İŞLETMEDE ÜRETİLEN, VEYA İTHAL EDİLEN AKÜMÜLATÖRLERİN TÜRÜ VE MİKTARLARI
(Bir önceki yıla ait net satış rakamları dikkate alınacaktır.)
(Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,10)
SIRA NO
1.
2.
3.
.
. AKÜMÜLATÖR TÜRÜ ADET/YIL ASİTSİZ(TON/YIL) ASİTLİ(TON/YIL) AMPERSAAT/YIL


3- ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

A- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık akümülatörlerin toplanması, geri kazanılması ve bertarafı veya ihracatı amacıyla yaptığınız/yapacağınız plan, proje ve organizasyonlar nelerdir.
B- Atık akümülatörlerin toplanması, geri kazanılması ve bertarafı veya ihracatı amacıyla anlaşma yaptığınız işletmeler mevcut ise, isim ve adreslerini belirtiniz.
C- Piyasaya sürdüğünüz ürünler ithal ediliyor ise (ithalatçı firma), ihraç eden ülke ve ihracatçı firma isim ve adresi ile bu firmalardan bir önceki yılda ithal edilen pil türlerine göre ağırlık olarak miktarlarını bu forma ekleyiniz. Elinizde bulunan stok akümülatör miktarlarını bu forma ekleyiniz.

Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduğunu belirtir; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca yapmış olduğumuz depozito uygulaması izin başvurumuzun kabul edilmesi hususunda gereğini arz ederim.
Firmayı Temsilen Yetkililerin
Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası
 

Ekli dosyalar

  • muracaattaistenenbelgeler.doc
    47.5 KB · Görüntüleme: 45
Üst