• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü ile ÇDY Üzerine Toplantı Yapıldı

Can Avşar

Antalya İl Temsilcisi
Etkinlik Grubu
Katılım
25 Şubat 2009
Şehir
Antalya
Firma
ARÜV ÇEVRE MÜH. A.Ş.
Çevre Yönetimi Genel Müdürü ile ÇDY Üzerine Toplantı Yapıldı

28 Ekim 2009 tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürü sayın Prof.Dr.Lütfi AKÇA ile Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç KARAKAYA’nın yapmış olduğu görüşmenin ardından 30 Ekim 2009 tarihinde de Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç KARAKAYA ve Odamız 2.Başkanı Yılmaz KİLİM bir araya gelerek Çevre ve Orman Bakanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirdi.

21.11.2008 tarihinde yayımlanan Çevre Denetim Yönetmeliği ile çevre görevlisi ile ilgili yapılan düzenlemelerin 22 Ekim 2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’de yapılan değişiklikle çevre mühendislerinin yok sayılmasının Odamızda ve üyelerimizde yarattığı kaygılar ve tepkiler aktarılmıştır. 21.11.2008 tarihli yönetmelikte belirtildiği üzere 01.01.2009 tarihinden bugüne kadar ÇEVRE MÜHENDİSLERİNE neden ÇEVRE GÖREVLİSİ belgesi verilmediğinin, Bakanlığın kendi yayımladığı yönetmeliği neden aylardır uygulamadığı sorulmuştur. Yeni Yönetmelik değişikliğinin hemen akabinde “Çevre Görevlisi ve Çevre Görevlisi Eğiticisi Eğitim” duyurusunun yapılması ile yaşanan karmaşa ve haksızlık aktarılmış, yaşanan sorunun giderilmesine yönelik Odamızın talepleri iletilmiştir. Yaşanan bu süreç üzerine yönetmeliğin geri çekilmesi ve eğitimin iptal edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Oda olarak yasal süreçleri işleterek üyelerimizin hak kayıplarının giderilmesine yönelik en kısa sürede hukuki yollara başvurulacağı, “Çevre Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Çevre Görevlisi ve Çevre Görevlisi Eğiticisi Eğitim”in iptaline yönelik en kısa sürede dava açılacağı ifade edilmiştir.

Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümlerinde “öğretim görevlisi – bölüm başkanlığı” kadrolarında uzun yıllar görev almış idarecilerin olduğu Çevre ve Orman Bakanlığı’nın üst düzey yöneticilerinin (Bakan, Müsteşar, Genel Müdür), çevre mühendislerinin bu şekilde mağdur edilmesine neden olacak uygulamaların içinde olmalarının ayrıca üzüntü verici ve kabul edilemez olduğu bir kez daha ifade edilmiştir.

Kaygılarımızın ve taleplerimizin olumlu karşılandığı toplantıda, Genel Müdür Lütfi AKÇA; benzer tüm tepkilerin Bakanlığa da iletildiğini ve bu nedenle Genel Müdürlük telefon hatlarının artırıldığını belirterek, gelen görüşlerin ve Odamız görüşlerinin en kısa sürede dikkate alınacağını, bu kapsamda yönetmelik üzerinde çalışmaların yeniden başlatıldığını ve çevre mühendislerine yönelik olumlu düzenlemelerin yapılacağını belirtmiştir.

Bununla birlikte “Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre Danışmanlık Firmalarına Yeterlik Verilmesi Hakkında Tebliğ Taslağı”nın da Başbakanlığa gönderildiğini, yakın bir zamanda yayınlanmasının beklendiğini ifade etmiştir.

Odamız Yönetim Kurulu 2.Başkanı Yılmaz KİLİM, Çevre Denetim Yönetmeliği hakkında daha önce Odamız tarafından hazırlanan raporu ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği hakkında dokümanları sunarak, detaylı bilgiler aktarmıştır. Bu bilgiler kapsamında Bakanlıkça gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini belirtmiş, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Çevre Denetimi Yönetmeliği ile amaçlanan çalışmanın doğrudan mesleğimizle ilgili olduğunu, bir “çevre görevlisi” tanımlaması yapılacaksa bu görevin layıkıyla ancak ve sadece çevre mühendisleri tarafından yapılabileceğini bir kez daha dile getirmiştir.

Ayrıca Sayın AKÇA, Odamızca 12-14 Kasım 2009 tarihlerinde gerçekleştirilecek 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi’ne davet edilmiş, Kongre kapsamında Çevre Denetim Yönetmeliği üzerine yapılacak tartışmalara katılımı talep edilmiştir.

Süreçle ilgili gelişmeler üyelerimizle paylaşılmaya devam edecektir.


TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

söz konusu tebliğe ekten ulaşabilirsiniz..
 

Ekli dosyalar

  • TEBLİĞ.pdf
    615 KB · Görüntüleme: 29
Üst