• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Dekantör

bir tür santrifüj yoğunlaştırcıdır. dekantör en gelişmiş santrifüj yoğunlaştırıcı tipidir.
katı madde dekantör tipi santrifüjlerin işletilmeleri süreklidir.yatay olarak monte edilmiş, uzun bir silindirik tambur ile bu tamburun içinde dönen bir helezondan oluşur. ünite içine çamur girişi süreklidir, katı maddeler yatay silindirin çervresinde toplanır. çökelen çamur kek helezonla kürünerek sürekli dışarı atılır. çamurun suyuda bir savak yardımıyla uzaklaştırılır. tambur ve helezon ayrı ayrı hatrik edilir. devir sayıları farklıdır. helezon çamur kekini kürümesi sırasında koyulaşmış çamurun içindeki suyun bir kısmı daha uzaklaşarak daha fazla su alınabilmektedir. :D umarım işine yarar
 
bitirme tezimden bir bölüm ekliyorum

Santrifüj yoğunlaştırma

Santrifüjleme işleminde, merkezkaç kuvveti etkisi altında çamur katı maddeleri çamur suyundan ayrılır. Santrifüjlerde merkezkaç kuvveti, sulu çamurun içinde bulunduğu rotor tarafından oluşturulmaktadır. Çamur suyu savaklanarak sistemden uzaklaştırılır. Tamburları konik veya kısmen konik olan santrifüjlere "dekantör" denilmektedir. Santrifüj yoğunlaştırıcılar, çamuru hem yoğunlaştırmak, hem de suyunu almak için kullanılırlar. Atık aktif çamur için kullanımları genellikle sınırlıdır. Santrifüjleme ile yoğunlaştırma işleminde santrifüj kuvvetlerinin etkisi altında çamur partikülleri çökeltilir. Çamur yoğunlaştırma için kullanılan nozzle disk, katı madde dekantor tipi ve sepet tipi üç farklı tip santrifüj Şekil 27'de gösterilmiştir. Nozzle disk santrifüjlerin işletilmeleri süreklidir. Santrifüj, düşey olarak monte edilmiş çok sayıda konik diskten oluşan bir üniteden meydana gelmiştir. Her disk ayrı bir düşük kapasiteli santrifüj gibi davranır. Çamurdan ayrılan çamur suyu, merkez şaftın etrafındaki disklerin arasından yukarıya doğru akar. Katı maddeler tamburun iç yüzeyinde birikirler. En gelişmiş santrifüjler, helezon küreyicili katı madde dekantor tipi santrifüjlerdir. Katı madde dekantor tipi santrifüjlerin işletilmeleri de süreklidir. Normalde yatay olarak monte edilmiş, uzun bir silindirik tambur ile bu tamburun içinde dönen bir helezondan oluşur. Ünite içine çamur girişi Büreklidir, katı maddeler yatay silindirin çevresinde toplanırlar, çökelen çamur keki helezonla kürenerek sürekli olarak dışarı atılır. Çamurun suyu da bir savak yardımıyla yoğunlaştırıcıdan uzaklaştırılır. Böylece tam ve sürekli bir işletme sağlanır. Tambur ve helezon ayrı ayrı tahrik edilir, devir sayıları farklıdır. Helezonun çamur kekini küremesi sırasında koyul aşmış çamurun içindeki suyun bir kısmı daha uzaklaşarak daha fazla su alınabilmektedir. Sepet tipi santrifüjler, kesikli olarak çalıştırılırlar. Sıvı haldeki çamur, düşey olarak monte edilmiş olan silindirik hazne içine gönderilir. Katı maddeler silindirik haznenin iç çeperlerinde birikir, çamur suyu ise dekante edilir. Yer problemi olması durumunda ve yetişmiş personelin bulunduğu, debisi 0.2 m'/s 'yi aşan büyük tesislerde etkin olarak veya klasik yöntemlerle yoğunlaştırılması zor olan çamurların suyunu almak için uygulanırlar. Santrifüjlerin verimini artırmak amacıyla suyu polielektrolitler ilave edilir. Dekantörlerın kapasiteleri 2 ile 50 m3h arasında değişmektedir. Çamur cinsine göre ihtiyaca dekantör seçildikten sonra, kullanılacak polimer cinsi ve dozları işletme sırasında belirlenmelidir (Filibeli, 2002).
 
Üst