• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Deri Sanayi Çevre İlşkileri ve Yeni Teknolojiler

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
Deri Sanayi Çevre İlşkileri ve Yeni Teknolojiler


29 Nisan - 1 Mayıs 2009

ÇAĞRI

Çevre; tüm Dünyada en önemli sorunların başında yer almaktadır. Çevrenin korunması toplumların gelişmişlik düzeyleriyle doğrudan ilgili olgudur. Deri sanayi; çevreyi kirleten bir sektör olarak bilinmesine rağmen, deri üretimi ve arıtma sistemleri için yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasıyla, mevcut teknik ve teknolojilerin iyileştirilmesiyle, ayrıca atıkların minimize edilmesi ve iyi bir atık yönetimi ile ve atıkların değerlendirilmesiyle daha çevreci ve daha çevre dostu bir endüstriye dönüştürülebilir.
Bu sempozyumda; deri sanayinin gerek deri üretim proseslerindeki yeni gelişmeler, gerek çevre ile olan ilişkileri, gerekse deri sektörüne yönelik arıtma sistemlerindeki yenilikler kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Aynı zamanda sempozyum ile bilimsel ve teknik konular sektörel bazda tartışılacak ve sektörün geleceğe yönelik imajı, çevre ve insan sağlığı ile olan ilişkileri ortaya konarak bu alandaki gelişmelerin uygulama alanları hakkında bilgi aktarılmış olacaktır.
Yine bu sempozyumda; Üniversitelerde, araştırma kurum ve kuruluşlarında yapılan araştırma sonuçları, sanayide yapılan araştırma ve uygulamalardan elde edilen bilgi ve deneyimler ile dünyadaki gelişmeler
aktarılarak bilgi paylaşımının sağlanması hedeflenmektedir. Sempozyum sırasındaki sunumlardan ve tartışmalardan bir sinerji yaratılarak deri sektörünün çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve sanayindeki uygulamaların iyileştirilmesi günümüz bilim/bilgisi ve teknolojisi ile donatılması amaçlanmaktadır. Sözlü ve
poster bildiri sunumlarının, çağrılı konuşmacıların verecekleri konferansların, sergi ve firma tanıtımlarının yer alacağı bu sempozyuma, sempozyum konuları ile ilgilenen herkesi davet ediyoruz.

SEMPOZYUM KONULARI

1.DERİ ÜRETİMİNDE TEMİZ TEKNOLOJİLER VE YENİLİKLER
2. ARITMA TEKNİK VE TEKNOLOJİLERİ
3.DERİ SANAYİ, SAĞLIK VE EKOSİSTEM
4.ATIK YÖNETİMİ
5.ÇEVRE POLİTİKALARI
6.KALİTE KONTROL VE DENETİM
7.DERİ MAKİNALARINDAKİ YENİLİKLER


SEMPOZYUM TAKVİMİ

Başvuru formu ve bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 15 Aralık 2008

Bildiri kabulünün duyurulması için son tarih: 15 Şubat 2009

Bildiri metinlerinin sempozyum sekreteryasına teslimi için son tarih: 15 Mart 2009

DİLİ
Türkçe-ingilizce


BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1.Bildiriler genel olarak, Başlık, Türkçe ve yabancı dilde Özet, Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları ve Sonuç, Kaynaklar ana başlıkları altında hazırlanmalıdır. Tüm başlıklar koyu (bold) olarak yazılmalıdır.

2.Bildiri Özeti 10 punto, tek satır aralığı ile Times New Roman yazı biçiminde yazılmalı ve anahtar kelimeler verilmelidir.

3.Bildiriler; Microsoft Word yazılımıyla A4 formatında, 12 puntoluk Times New Roman yazı biçimi ile 1.5 satır aralığı kullanılarak, Kağıdın altından ve üstünden 3cm, sağından ve solundan 2.5 cm boşluk bırakılmalı, cilt payı 1.5 cm bırakılarak hazırlanmalıdır.

4.Bildiri Başlığı 14 punto kalın büyük harflerle ortalanmış olarak; yazar ad ve soyadları 10 punto büyük harflerle ve sunumu yapacak yazarın adının altı çizilerek ortalanmış olarak yazılmalıdır. Başlık, yazar adları, adresleri ve metin arasında ikişer satır aralık bırakılmalıdır.

5.Hazırlanan Bildiriler 3 nüsha ve CD halinde posta ile ayrıca, Microsoft Word formatında ek dosya olarak e-posta ile Sempozyum sekreterliğine gönderilmelidir.

6.Kaynakçada yer alan literatür, alfabetik sırada yazar-tarih sistemine göre verilmeli ve yazar adından önce numaralandırılmalıdır. Makale içinde atıflar, özel durumlar dışında numara belirtilerek yapılmalıdır.

7.Makalelerin bilimsel sorumlulukları yazarlara aittir.

8.Poster metni, 100x70 cm boyutlarında hazırlanmış olmalıdır. Ayrıca posterlerin, sempozyum CD’sinde yer alabilmesi için, sempozyum yazım kurallarına uygun olarak A4 formatında hazırlanan tam metni ve CD’si sempozyum danışma kuruluna, posta veya e-posta ile son teslim tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.


BAŞVURU VE ÜCRETLER

Kayıt Ücretleri

KATILIMCI ÜCRETİ
Bildirili Katılım Bildirisiz Katılım
(1 Mart 2008’e kadar)
50 EURO 60 EURO
Bildirisiz Katılım
(1 Mart 2008’den sonra)
70 EURO

Ödemeler
Türkiye’den yapılacak ödemeler için:
Türkiye Garanti Bankası, Ege Üniversitesi Şubesi Bornova-İzmir/TÜRKİYE,

Hesap Adı: I.Uluslararası Deri Mühendisleri Sempozyumu
Hesap No: 524/9095981

Yabancı Katılımcılar için;
Türkiye Garanti Bankası, Ege Üniversitesi Şubesi Bornova-İzmir-TÜRKİYE

Hesap Adı: I.Uluslararası Deri Mühendisleri Sempozyumu

Swift Kodu: TGBATISXXX
Hesap No: 9095981

IBAN: TR40 0006 2000 5240 0009 0959 81

Ödeme dekontları e-posta, posta veya faks yoluyla Sempozyum Sekreterliğine gönderilmelidir.

Sempozyum başvuruları sempozyum web adresinden yapılacaktır.

Sempozyum Katılım ücretine; Sempozyum CD’si, sempozyum çantası, yaka kartı, katılım sertifikası ve öğle yemekleri dahildir.

Ayrıntılı bilgi için
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
 
Üst