• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Dezenfeksiyon Yan Ürünleri

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
21.NCİ YÜZYILDA NİÇİN KLORLAMA ?
Teknolojideki ve tıp alanındaki gelişmelere rağmen, halen insan sağlığını ve yaşamını tehdit eden en büyük doğal tehlikelerden birisi hastalık yapıcı mikroorganizmalardır. 1900’lü yıllara kadar büyük çaplı salgınlar yaygın olarak görülmekte ve bunların başında da su kaynaklı salgınlar gelmekteydi. 1900’lü yıllardan itibaren içme sularının klorlanmaya başlanması ile su kaynaklı bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığında önemli derecede azalma meydana gelmiştir.

Dökümanın tamamına ekten ulaşabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • dezenfeksiyon yan ürünleri.pdf
    148.8 KB · Görüntüleme: 424
içme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Kontrolü

içme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Kontrolü

Trihalometanlar (THMs) içme suyu içindeki başlıca dezenfeksiyon yan ürünleridir. THM'ların oluşumu klorlanmış suyun tüketimiyle oluşan kanserle ilişkili olarak aynı zamanda meydana gelmektedir. Çevre koruma örgütü uluslararası organik tetkik 1975'ten beri yürütmektedir. İşlem görmüş tüm içme sularında klorlama tesisi altında kloramin ile ilişkili koliform bulunmuştur. Bromürün klorür yardımıyla ardışıklı oksidasyonla HOBr asidine oksitlendiği bromlandırılmış THM türlerinin oluşumuna neden olduğu bulunmuştur. İlaveten, han su içinde Toplam Organik Karbon (TOC)Tar içme suyu içindeki THM konsantrasyonu ile ilişki göstermiştir. Doğal organik maddeler örneğin humik maddeler tüm su kaynaklarında değişken derecede bulunmaktadır ve suyun TOC'nun temel bileşimini meydana getiren, THM'ların üretiminde klorür ve bromürle tepkimeye giren temel öncü maddeler olarak tanımlanmıştır. Toplam THM için arıtma tesislerinin her birinden yılda 4 kez toplanan örneklerin analizini ortalamasına dayanarak MCL 0.10 mg/l belirlenmiştir.

Dökümanın tamamına ekten ulaşabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • içme sularında dezenfeksiyon yan ürünlerinin kontrolü.pdf
    49.1 KB · Görüntüleme: 361
Üst