• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Doğal zeolitlerle atıksulardan kurşun giderimi

Yasin Aslan

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
21 Aralık 2008
Bu çalışmada Manisa kentinden getirilen iyon değiştirici klinoptilolit zeolitinin,
endüstriyel atıksulardan kurşun uzaklaştırma kapasitesi belirlenmeye çalışılmıştır. Deneysel
çalışmada 1.0-2.0 mm boyutundaki zeolit, aktive edilerek ve aktive edilmeden kullanılmış ve
kurşun giderme verimleri saptanmıştır. Zeolit örnekleri 1 M NaCl çözeltisi ile 2 mL/dk akış
hızında aktive edilmiştir. İyon değiştirme çalışması; kesikli deney düzeneğinde, farklı
karıştırma zamanları, karıştırma hızları ve Pb+2 konsantrasyonları için sentetik su ve kurşunçinko
madeni işleme tesisi ham atıksu numunelerinde sürekli akışlı kolonda yapılmıştır.
Deneysel çalışma sonucunda aktive edilmiş zeolitle daha yüksek arıtma verimi elde
edilmiştir. Aktive edilmiş zeolit için 5 ve10 dakika karıştırma sürelerinde kurşun giderme
verimi aktive edilmemişe göre %11-%15 daha fazla olmuştur. Aktive edilen zeolitin 30 dak.
karıştırma süresi sonunda maksimum giderme verimi %98 olarak belirlenmiştir.
110 mg/L kurşun içeren kurşun-çinko madeni ham atıksuyu, 5 g aktive edilmiş klinoptilolit
kolonundan geçirilmiş ve yüksek giderme verimi elde edilmiştir. Bu kompozisyondaki atıksu
için tek kademedeki iyon değiştirme prosesi, alıcı ortam standartlarını sağlamaktadır.

Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
 
Üst