Elazığ evsel atıksu arıtma tesisindeki fosfor formlarının belirlenmesi ve giderilmesi

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Engin GÜRTEKİN ve Nusret ŞEKERDAĞ
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Elazığ.
egurtekin@firat.edu.tr

Bu çalışmada; Elazığ Evsel Atıksu Arıtma Tesisindeki fosfor formları tayin edilerek, fosfor giderimi yönünde yapılabilecek iyileştirmeler tespit edilmiştir. Bu amaçla, tesisin girişinden, ön çökeltme havuzu çıkışından ve tesis çıkından numuneler alınmıştır. Yapılan deney sonuçlarından, partiküler fosforun % 80’ninin ön çökeltme havuzlarında giderildiği bulunmuştur. Ancak, çoğunluğu fosfattan ibaret olan çözünmüş fosforun % 43’nün mikroorganizmalar tarafından asimile edildiği ve çıkıştaki fosfor konsantrasyonunun (6 mg/l), deşarj standartlarını (1 mg/l) sağlamadığı tespit edilmiştir. Elazığ Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin mevcut durumu göz önünde bulundurularak, fosfor giderimi için kimyasal çökelmeye dayalı bir ön veya son arıtma prosesi tavsiye edilmiştir.

Makalenin tamamına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz. Toplam 4 sf
 

Ekli dosyalar

  • Elazığ Evsel Atıksu Arıtma Tesisindeki Fosfor Formlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi.pdf
    238.1 KB · Görüntüleme: 86
Üst