• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Fosfor ve glikojen depolayan organizmaların metabolik ve matematik modelleri

Tarık Can

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
11 Aralık 2008
Şehir
Manisa
Firma
Cançed Çevre Danışmanlık ve Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
itüdergisi/e
su kirlenmesi kontrolü
Cilt:15, Sayı:1-3, 83-92
2005

Fosfor ve glikojen depolayan organizmaların metabolik ve
matematik modelleri
Nevin YAĞCI*, Nazik ARTAN
İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 34469, Ayazağa, İstanbul

Özet
Fosfor depolayan organizmalar (PAO) ve glikojen depolayan organizmalar (GAO) hücre içi enerji
kaynakları dışında benzer metabolizmaya sahiptirler. Her iki organizmada anaerobik şartlarda
asetatı hücre içinde PHA olarak depolarlar. PAO’lar hem glikoliz hem de Poly-P kırılması ile içsel
enerjilerini elde ederken GAO’lar sadece glikoliz ile enerji sağlarlar.Bu çalışmada, fosfor ve glikojen
depolayan organizma karışık kültürünün anaerobik koşullarda asetat alımı için bir metabolik
model önerilmektedir. Anaerobik şartlar için önerilen biyokimyasal modele ait temel reaksiyon ifadeleri
tanımlanmıştır. Önerilen model stokiyometrisi, esas alınan metabolik yolların organik karbon,
enerji ve indirgeme kuvvetlerinin dengelenmesi suretiyle elde edilmiştir. Bu model, fosfor depolayan
organizmaların PHA sentezini gerçekleştirmek üzere gerekli indirgeme kuvvetlerini
glioksilat metabolik yolunu kullanarak elde edebilecekleri esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, model
değişken bir stokiyometriye sahiptir. Ayrıca bu çalışmada, biyolojik aşırı fosfor gideriminin
mevcut matematik model, asetat için rekabet eden glikojen ve fosfor depolayan organizmaların
mekanistik ifadesi ve daha sonra glikojen metabolizmasının modele ilave edilmesi ile geliştirilmiştir.
Heterotroflar, ototroflar ve fosfor depolayan organizmaların tanımlandığı. ASM2d modeli esas
alınmış, glikojen depolayan organizmaların prosesleri ve fosfor depolayan organizmaların glikojen
mekanizmaları modele dâhil edilmiştir. Önceden geliştirilen metabolik kavram ve modellere dayanılarak
karışık kültürler için yeni bir proses stokiyometrisi tanımlanmıştır. Geliştirilen matematik
modelde yukarıda önerilen metabolik model ile uyumlu olmak üzere PAO’lar ve GAO’lar arasında
asetatın paylaştırılması da tanımlanmıştır.

Devamına ekten ulaşabilirsiniz...
 

Ekli dosyalar

  • itu-e_2005_15_13_N_Yagci.pdf
    320.1 KB · Görüntüleme: 37
Üst