Hastane tehlikeli atıkları

sümeye

Kayıtlı Kullanıcı
Mrb...hastanede tehlikeli atıkları (tıbbi atık değil ) bir firmaya teslim eden var mı...Tehlikeli Atıklar da ayrı lisanslı bir firmaya verilmeliymiş
 

Sedat Mert

Kayıtlı Kullanıcı
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre Atık üreticisinin
yükümlülükleri

a) Atık üretimini en az düzeye indirecek Ģekilde gerekli tedbirleri almakla,
b) Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu yönetmelik
hükümlerine uygun olarak en aza düĢürecek Ģekilde atık yönetimini
sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriĢ
tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla,
c) …atıklarını tesislerinde geçici olarak depolanması durumunda valilikten
izin almakla,
d) Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği lisanslı geri
kazanım yada bertaraf tesisinin istemiĢ olduğu uluslar arası kabul
görmüĢ standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,
f) Atığın niteliğinin belirlenmesi gibi yapılan harcamaları karĢılamakla
g) …atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri
doldurmak ,iki ay içinde valiliğe göndermekle
h) Atık depolanması veya bertarafının tesis dıĢında yapılması Ulusal Atık
TaĢıma Formu (UATF) doldurmakla
m) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha
üzerine yerleĢtirilmiĢ sağlam, sızdırmaz emniyetli ve uluslar arası kabul
görmüĢ standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak
muhafaza etmekle konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer
vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini
konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi
durumunda atıkları, aynı özellikleri taĢıyan baĢka bir konteynıra
aktarmakla , konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını
kimyasal reaksiyona girmeyecek Ģekilde geçici depolamakla,
n) Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarını altı bin
kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını en fazla
180 gün geçici depolayabilir.

6 farkla alanda atık lisansı var.
ambalaj atıkları, tıbbı atık, tehlikeli atık gibi.hangi alanda lisansa sahipse o atığı toplayabilirler.
 

Göksel Kurtuluş

Kayıtlı Kullanıcı
Tüm tehlikeli atıkları ayrı gönderiyorum. Yani tıbbi atıktan ayrı olarak lisanslı firmalara gönderiyorum. @Zeynep Bahar hastaneleri de diğer endüstriyel tesis gibi düşünün birçok tehlikeli atık çıkıyor. Buradan hastaneye ait atık oluşum şemasına ulaşabilirsiniz. Daha net bir harita oluşabilir kafanızda.
 

Hakan Aydın

Kayıtlı Kullanıcı
arkadaşlar bu diyaliz solüsyonu bidonlarını kontamine ambalaj olarak değerlendirip, tehlikeli atık olarak mı gönderiyorsunuz, yoksa doğrudan plastik ambalaj atığı olarak geri dönüşüme mi gönderiyorsunuz.
 

Bilal EFE AYDIN

Kayıtlı Kullanıcı
bildiğim kadarıyla diyaliz bidonları tehlikesiz atık
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.

çünkü eğer tehlikeli atık olarak değerlendirilseydi bütün diyaliz merkezleri arıtma tesisi kurmak zorunda kalabilirdi.

Periton Diyalizi Nedir ?
Böbrek Yetmezliği tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemle karın boşluğuna bir kateter yerleştirilir. Periton diyalizinde periton boşluğu, periton zarı ve diyalizatlar kullanılmaktadır. Periton zarı, vücutta biriken toksik maddeleri karın boşluğunda bulunan diyalizata aktaran yarı geçirgen zar işlevini görür. Peritonun kullanılması ile bu adı almıştır. Kateterden verilen PD solüsyonları ile karın boşluğu doldurulur. PD solüsyonu burada birkaç saat kalır, bu işlem bekleme süresi olarak adlandırılır. Kandan zararlı madde ve fazla sıvılar karın boşluğundaki sıvıya geçer. Bekleme süresinin ardından, kullanılan PD solüsyonu boşaltılır ve yeni PD solüsyonu ile değiştirilir. Bu işleme değişim adı verilir ve günde 4-5 kez tekrarlanır. Bu sıvının boşaltılması ile vücutta biriken fazla sıvı ve zehirli maddeler vücuttan uzaklaştırılır.

Ekli dosyayı görüntüle 11062

Periton Diyalizi Yöntemleri:
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapın veya üye olun.

Ekli dosyayı görüntüle 11063


(SAPD) Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi :

Hastanın vücut yapısına göre çocuklarda 100 - 1000 mL, yetişkin insanlarda 2000 - 2500 mL, kadar özel periton diyaliz solüsyonu karın boşluğuna verilir. Vücuda verilen solüsyon 4-6 saat kadar karın boşluğunda kaldıktan sonra yeni solüsyonla değiştirilir. Bu zaman süresince kanda bulunan üre, kreatinin gibi atık maddeler ve vücutta bulunan fazla sıvı, diyaliz solüsyonuna geçer. Karın boşluğuna diyaliz sıvısının verilmesi ve boşaltılması, yer çekimi ile gerçekleştirilir. Bu işleme "Diyaliz Torba Değiştirme İşlemi" denir. Diyaliz işlemi hasta tarafından günde 4-5 kez yapılır. Bu şekilde uygulanan periton diyalizine SAPD (Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi) denir.

Ekli dosyayı görüntüle 11064

(APD) Aletli Periton Diyalizi

Cihaz kullanılarak genellikle geceleri yapılır. Bu tedavi biçiminde, hasta yatmadan önce set ve solüsyon torbalarını periton diyalizi cihazına yerleştirir ve cihazını önerildiği şekilde programlar. Kişi uyurken gece boyunca (8-10 saat), cihaz karın boşluğuna PD solüsyonunu verir, bekletir ve boşaltır. Kişinin durumuna göre tedavide değişiklik yapılabilir.

Ekli dosyayı görüntüle 11065

Her iki tedavi şeklide normalde evde yapılır. İki tedavi türü arasındaki seçim, hastanın alışkanlıkları, yaşam tarzı ile tercihleri ve tıbbi durumuna göre değişir.
 

Sevcan Bayram Yerlikaya

Kayıtlı Kullanıcı
Solüsyonun tehlikeli olup olmadığına dair bir yazı mı diyorsunuz? Yoksa Belediyeye verme konusunu mu?

Benim baktığım diyaliz merkezinde solüsyon bidonlarını Belediye ambalaj atığı olarak alıyor ve Belediyeden ambalaj atıklarımızı aldığına dair bir yazı da aldık, atıkları teslim ettikçe de bununla ilgili teslim tutanağının bir örneğini saklıyoruz. Olası bir denetimde İl Müdürlüğü bu evrakları görmek istiyor. Bu şekilde bir sorun çıkmıyor. Ancak her ildeki Belediye bu atıkları alıyor mu bu konuda fikrim yok. Almıyor ise de geri dönüşüm firmaları ile görüşüp atıkları vermeniz mümkün.
 
KS
S

sümeye

Kayıtlı Kullanıcı
diyaliz bidonları tehlikesiz olduğuna dair bir garanti demiştim...Belediyeye veririm de yarın öbür gün bunlar tehlikelidir neden belediyeye veriyorsunuz demesinler...
Atık solüsyonlar da nasıl etkisiz hale getirtip çevreye bırakılır (lab cihazları ameliyat cihazları dezenfekte edildikten sonra oluşan solüsyonlar yani )
 

Sevcan Bayram Yerlikaya

Kayıtlı Kullanıcı
Laboratuvar cihazlarından çıkan sıvıların tehlikesiz olduğuna dair analiz yaptırmanız gerekli, eğer analizi yoksa genelde tehlikeli olarak kabul ediliyor çıkan sıvı atıkların biriktirilip lisanslı firmaya vermeniz gerekmektedir.
 
KS
S

sümeye

Kayıtlı Kullanıcı
bu sıvı atığa bir madde eklenip nötralize edildiğini duymuştum (glikolaldehit gibi bi isim ) hatta bazı hastaneler çamaşır suyu katıp döküyorlarmış
 

Sevcan Bayram Yerlikaya

Kayıtlı Kullanıcı
Böyle bir şey yasak bence şu olabilir kimyasal bir madde ile karıştırılıp analiz yaptırıp sonucunda tehlikesiz madde oluşuyorsa kanal bağlantı hattına vermek mümkündür. Aslında bir nevi ön arıtım sonucu kanalizasyona verilebilir.
Solüsyon bidonlarının tehlikesiz olduğunu da solüsyonun malzeme güvenlik formuna bakarak anlayabilirsiniz. Solüsyonların temin edildiği firmadan MSDS formlarını isteyip inceleyin, eğer solüsyonlarda tehlikeli madde olarak değerlendiriliyorsa bidonlar kontamine atık olarak tehlikeli sınıfına girer.
 

Merve Esen

Kayıtlı Kullanıcı
Sağlık Bakanlığından:
Diyaliz merkezleri hakkında yönetmelikte bu şekilde yazıyor.
Atıkların imhası

MADDE 30 – (1) Kullanılan diyaliz sarf malzemesinin, diğer tıbbî atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde, kesici ve delici atıkların da sert plastik kutularda muhafaza edilmeleri ve imhaları için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun yöntemlerle merkezden uzaklaştırılması sağlanır. Diyaliz solüsyon bidonları ve kuru birkarbonat kartuşları tıbbi atık kapsamında değerlendirilmez.
 

TalipGÜNER

Kayıtlı Kullanıcı
180108 onkolojik ilaçlar : 13 kg
200121 Flouresan : 250 kg
080317 Toner kartuş : 110 kg
150110 tehlikeli madde kalıntısı içeren kontamine ambalajlar : 78 kg

Bu 4 kalem tehlikeli atığın bir tesise faturası 4800 TL yorumlarınızı alabilir miyim arkadaşlar...
 

Meltem OSMANOĞLU

Kayıtlı Kullanıcı
15 01 10 ton başına 280 tl idi. diğerlerini bilmiyorum ama nakliye ücreti de ayrıdır bunların onuda bilmek lazım bunları ayrı ayrı firmalara mı verdiniz

şehirlerarası nakliyemi?

bu şartlara da bakarsanız normaldir heralde. sonuçta atıklarınızı vermeden önce piyasa araştırması yapmışınızdır.
 

Gizem Sunar

Kayıtlı Kullanıcı
Merhaba, hastanelerdeki yataklardan çıkan pistonlar tehlikeli atık olarak mı değerlendirilmeli? Evetse, hangi kodla verebilirim?
Teşekkürler,
 

Ç. Ece

Kayıtlı Kullanıcı
@Sevcan Bayram
@Sevcan Bayram

Sevcan Merhaba :) Ben de diyaliz merkezlerinin danışmanlığını yapıyorum. Bursa Çevre İl Müdürlüğü'ndeki memur da MSDS ' leri inceleyerek tehlikeli olduğunu söylüyor ve tıbbi atık alanı dışında bir tehlikeli atık alanı yapılmasını da istiyor.
 
Üst