• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

İçme suyu şebekesinde bakteriyel çoğalma

Tarık Can

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
11 Aralık 2008
Şehir
Manisa
Firma
Cançed Çevre Danışmanlık ve Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
Özet
İçme suyu arııma tesisi çıkışında bakteriyel standartları sağlayan içme suyu, tüketiciye ulaşana kadar
dağıtım sistemi içerisinde bir takım değişikliklere uğramakta ve heterotrofik bakteri sayısında
artış meydana gelebilmektedir. Bursa İli içme suyu dağıtım sisteminde meydana gelen bakteriyel
değişimlerin ve bunları etkileyen mikro-çevresel faktörlerin incelendiği bu çalışmada arıtma tesisi
çıkışı itibari ile yaklaşık 10200 m’lik bir hat üzerinde çalışılmıştır. Bu hat üzerinde seçilen 5 noktadan
alınan örneklerde pH, bulanıklık, bakiye klor, nitrat, orto-fosfat, amonyum azotu, TOK (Toplam
Organik Karbon), HBS (Heterotrofik Bakteri Sayısı), toplam koliform ve AOK (Asimile Edilebilir
Organik Karbon) ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Bursa İli içme suyu dağıtım sisteminde
arıtma tesisinden başlayarak şehrin doğusuna doğru uzanan hat üzerinde uzaklığa bağlı olarak
bakteri sayısının arttığını göstermiştir. TOK, AOK ve amonyum azotu azalırken HBS değeri
artmıştır. Bu parametreler arasındaki korelasyon katsayıları sırası ile -0.57, -0.74 ve -0.80 olarak
belirlenmiştir. Bu değerler seçilen iletim hattı boyunca mikro-çevresel faktörlerin bakteriyel çoğalma
üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. TOK, AOK ve amonyum-azotu ile uzaklık arasındaki korelasyon
katsayıları ise -0.64, -0.89, -0,87 dir. Bazı noktalarda bakteri sayısının içme suyu standardı
limit değerlerinin üzerinde olması, dağıtım sistemindeki bakiye klor konsantrasyonunun (<0.2
mg.l-1) seçilen hat boyunca meydana gelen bakteriyel çoğalmanın kontrol edilmesinde yetersiz kaldığını
ve suyun bakteriyel çoğalma potansiyeline sahip olduğunu işaret etmektedir.

Daha fazlası için ekte makaleye ulaşabilirsiniz...
 

Ekli dosyalar

  • itu-e_2005_15_13_U_Alkan.pdf
    335.7 KB · Görüntüleme: 128
Üst