• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Iletkenlik Tayini

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
1. DENEYİN AMACI
Suların iletkenliğinin ölçümünün öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ
İletkenlik, bir su numunesinin elektrik taşıyabilme özelliğinin sayısal ifadesidir. Bu özellik, sudaki iyonik türlerin konsantrasyonlarına, değerliklerine, taşınırlıklarına, nisbi konsantrasyonlarına ve ölçüm sıcaklıklarına bağlı olarak değişir. İnorganik bileşikler iyi iletkenlik gösterirken, organik bileşikler çok zayıf bir akım geçiricilik kabiliyetine sahiptirler. İletkenlik ölçümü genelde tersi olan direnç ile ohm veya megaohm olarak ölçülür. Bir iletkenin direnci, iletken kesit alanı ile ters orantılı ve uzunluğu ile de doğru orantılıdır. Su numunesinin ölçülen direnç büyüklüğü de buna benzer şekilde iletkenlik kabı özelliklerine
bağlıdır ve bu kaba ait özelliklerin hesaba katılması olmaksızın hiç bir sonuca varılamaz. Böyle bir ölçümü yapacak kap ve elektrot sisteminin fabrikasyonu şu anda pek pratik görülmediğinden bugün için kapların sabitleri bulunup bundan yola çıkılmaktadır."İletkenlik" terimi çoğunlukla μmho/cm olarak birimlendirilirler. Bazen de milisiemens olarak mS/m şeklinde birimlendirilirler. Burada, 1 mS/m=10 μmho/cm bağıntısı söz konusudur. Yeni distile edilmiş su, 0,5 ila 2 μmho/cm özgül iletkenliğe sahiptir. Birkaç hafta bekletmeden sonra bu değer 2 ila 4 μmho/cm olur. Bu artış ortam CO2'nin distile suda absorblanması ile meydana gelir. İçme suları genelde 50 ila 1500 μmho/cm aralığında özgül iletkenlik değerleri alırlar. Evsel atıksularda nispeten bu aralığa veya biraz yukarısına çıkarlar. Fakat endüstriyel
atıksularda bu değer 10000 μmho/cm değerinin üzerinde gerçekleşir. İletkenlik ölçümlerinin, içme suyu temini yapılan borularda, kanallarda, akan akıntılarda ve göllerde yerleştirilen elektrotlarla ölçülmesi ölçümde süreklilik de sağlamaktadır.

Özgül iletkenlik uygulamaları;
• Kimyasal denge, bitki ve hayvanlar üzerindeki fizyolojik etkiler, korozyon hızları vs. gibi toplam iyon konsantrasyonu etkisini tespit etmek için mineralizasyon derecesini belirlemede,
• Distile ve deiyonize sudaki mineralizasyon derecesini tayinde
• İçme suyu ve atıksulardaki çözünmüş mineral konsantrasyonu değişimlerini değerlendirmede,
• Genel kimyasal analizlerinde alınacak numune miktarı tayininde ve kimyasal analiz sonuçlarının kontrolünde,
• Yumaklaştırma ve nötralizasyon işlemlerinde gerekli kimyasal madde miktarının tayininde,
• Sudaki çözünmüş katı madde (ÇKM) miktarının dolaylı olarak tespitinde (Genelde iletkenlikle çarpılması gereken faktör sulara bağlı olarak 0,55 ila 0.90 arasında değişmektedir)

Elektrolitik iletkenlik her °C derecede %1,9 mertebesinde değişmektedir. Bu nedenle, sıcaklığın çok hassas tayin edilmesi gerekmektedir. Her iyonun sıcaklıkla değiştireceği iletkenlik farklıdır. KCl ve NaCl iletkenliklerinin, içme sularını bu yönden temsil edebileceği belirlenmiştir.

Devamı Ektedir
 

Ekli dosyalar

  • ILETKENLIK TAYINI.pdf
    194.6 KB · Görüntüleme: 1,162
arkadaşlar sizlere bir sorum olacak, firmamda ön arıtmadan çıkan suyun sulamada kullanılması için bazı analizler yaptırdık. Bunlar AAT Teknik Usuller Tebliği" Ek-7.1 ve Ek-7.7. 'dir. Bu analizlerde herhangi bir sorun çıkmadı, değerleri sağladık. Fakat İl Müdürlüğü bizden Ek-7.2. ye göre de bir analiz istedi ve yaptırdık. Bu analiz sonucunda tuzluluk ve iletkenlik sınır değerin üzerinde çıktı, sınır değerleri sağlamak adına nasıl bir çalışma yapmam gerekir?
 
Üst