• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Indigo boyar maddelerinin anaerobik arıtılabilirliklerinin incelenmesi

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
Delya SPONZA Mustafa IŞIK Hülya ATALAY

Bu çalışma indigo boyar maddelerini kullanan tekstil endüstrisi atıksularının anaerobik arıtımına ışık tutmak amacı ile yapılmıştır. Anaerobik ve granül çamur kültürlerinde indigo boyasının anaerobik olarak biyolojik parçalanabilirliği ve bu boyanın bu kültürlerde toksisitesi araştırılmıştır. Granül ve anaerobik çamur kültürleri için toksisiteyi gösteren IC50 değerleri sırasıyla 1070 mg/L ve 510 mg/L bulunmuştur. Bu değerler granül çamur kültürünün indigo boyasının toksisitesine daha dirençli olduğunu göstermektedir. Aklimasyon çalışmalarında her iki kültürün de 30, 60 ve 100 mg/L boya
derişimlerinde 13 ve 20 günlük inkübasyonları yapılmış % 100 renk giderimi ile maksimum % 45 KOİ giderme verimi gözlenmiştir. Aynı konsantrasyon aralıkları için 50 günlük inkübasyon sonunda % 70 civarında KOİ giderimleri elde edilmiştir. Kinetik çalışmalardan her iki kültür için kinetik katsayılar; maksimum substrat giderim hızı (Rmax), yarı doygunluk substrat derişimi (Ks) ve maksimum substrat
giderim hız sabiti (kmax) değerleri hesaplanmıştır. Her iki kültürde Ks’lerin başlangıç KOİ’sine kıyasla düşük çıkması ortamda substrat/boya akümülasyonunun olmadığını göstermiştir.

Makalenin tamamına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz. toplam 6 sf
 

Ekli dosyalar

  • indigo Boyar Maddelerinin Anaerobik Arıtılabilirliklerinin incelenmesi.pdf
    311.3 KB · Görüntüleme: 52
Üst