Izmit end. ve evsel atıksu arıtma tesisi atıklarının konvansiyonel karakterizasyonu

Tarık Can

Yönetim Grubu
Ekoloji
14, 54, 7-12, 2005

Ayla ARSLAN, Savaş AYBERK
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

İzmit Endüstriyel Ve Evsel Atıksu Arıtma
Tesisi Atıklarının Konvansiyonel
Karakterizasyonu Ve Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, "İzmit Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtma Tesisi" atıksularının karakterizasyonu ve tesisin mevcut verimi incelenmiştir. Konvansiyonel karakterizasyon çalışmasında, bir yıl boyunca aylık periyotlar olarak alınan anlık numuneler kullanılmıştır. Atıksu karakterinin çok geniş bir aralıkta değiştiği gözlenmiştir. KOİ parametresiyle ifade edilen organik madde konsantrasyonu, 580-1822 mg.L-1 aralığında değişmektedir. Ortalama değerler bazında, atıksuyun KOİ/N/P oranı 272/27/1 olmakta ve bu oran biyolojik arıtılabilirlik açısından fosfor eksikliğini göstermektedir. Konvansiyonel karakterizasyonda, giriş akımında BOİ5/KOİ oranı ortalama olarak 0,20 bulunmuştur.

Makalenin tamamına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz. Toplam 6 sf.
 

Ekli dosyalar

  • izmitendüstriyel ve evsel atıksu arıtma tesisi atıklarınının değerlendirilmesi.pdf
    179.4 KB · Görüntüleme: 97
Üst