• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

NetPRO - Profesyonel Yol/Kanal/Baraj Tasarım Uygulaması

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
NETPRO 6.0, Profesyonel Yol/Kanal/Baraj Tasarım Uygulaması
Tanım
Arazi çalışmaları, karayolları, otoyollar, orman yolları, kent geçişleri, demiryolları, havaalanları, limanlar, barajlar, kaplama ve yol yenilenmesi, tüneller ve alt geçitler, açık madencilik, yerleşim alanları planlaması ve hafriyat gibi tüm hacim projelerinin hazırlanmasını kolaylaştıran modüldür. TCK yönetmeliklerine uygun, AASHTO standartları ile uyumludur. Netpro 6.0 ile var olan özellikler geliştirilmiş ve pek çok özellik eklenmiştir.


http://www.netcad.com.tr/Images/FotoGaleri/030608040401NET3D4.jpg


Teknik Özellikler

 • Çok dilli
 • AASHTO standartaları ile uyumlu ve TCK Yönetmeliklerine Uygun
 • Farklı birim sistemlerine destek (ISO, Imperial vb)
 • Programlanabilir ve Geliştirilebilir Yapıda
 • Kullanıcı Tanımlı Raporlama Sistemi
 • Gelişmiş Proje Yönetimi ile Yapılan işin yedeklenmesi, karşılaştırma, süre ölçümü.
 • Projelerin performans değerlendirilmesi için Metrik desteği. Projeden toplanan metriklere göre en uygun , en ucuz , en yüksek hızlı , en ekonomik vb. Kriterlere göre proje seçimi yapılabilir.
 • Akıllı Yol Nesneleri sayesinde değişikliklere göre kendi kendini yenileme özelliği.
 • Arazi modeli ve Güzergahın değişmesi durumunda kendiliğinden yenilenen enkesitler ve platform tanımları.
 • Sınırsız kullanıcı tanımlı katman, Sınırsız Sayıda Enkesit
 • Güzergah, Düşey, Enkesit, Platform gibi editörler açık iken başka işler yapabilme ve kilometreye bağlı olarak plan ve profil ilişkisini izleyebilme.
 • Tamamen yenilenmiş platform ve şev tanımlama mekanizması. Farklı kilometre aralıklarında Tip kesit tanımlayarak aynı anda onlarca yol katmanını otomatik olarak üretebilme imkanı. Üstyapı tanımlarının yol platformuna göre otomatik olarak hazırlanması.
Güzergah Tanımları

 • Etkileşimli yatay ve düşey güzergah tasarım araçları.
 • Tasarım sırasında kilometreye bağlı Yatay/Düşey ilişkileri izlenebilir.
 • Harita üzerinden okunmuş bilgiler (Doğru, Yay, Nokta, Spiral) eksen bilgisi haline getirilebilir.
 • AASHTO ya göre minimum kurp yarıçapı, kurp uzunluğu, hız , dever, Spiral uygulama gerekleri, dere/tepe düşey kurp gerekleri otomatik olarak bulunur ve uygulanır.
 • AASHTO’ya göre uyumsuz durumlar raporlanır ve Uygun düzeltme yöntemleri önerilir.
 • Standart dışı durumlar için otomatik çözümlemeler sunulur. Kısa alinmanlar, kombine kurplar, kısa kurplar gibi durumlar yönetmeliklere uygun şekilde otomatik olarak çözümlenir.
 • Otomatik ve Manuel olarak dever tanımlamak mükündür. Otomatik dever AASHTO’ya veya kullanıcı tarafından verilen parametrelere göre sunulur. Kavşak kollar vb. Gibi kot taşıma durumları için de manuel dever değişimleri tanımlanabilir.
 • Parabolik ve Dairesel Düşey kurplar desteklenir.
 • Yatay ve Düşey Kurp çakışmaları raporlanır.
 • Tam otomatik Kırmızı Kot geçirilebilir. Geliştirdiğimiz özgün algoritma ile Min/Max eğim veya en uygun eğim gibi kriterlere dayalı , kazı ve dolguyu minimize edecek kırmızı kot geçirilebilir.
 • Tüm işlemler sonrasında manuel müdahale mümkündür.
Platform ve Şev Tanımları

 • Yeni tip kesit editörü ile onlarca yol katmanının aynı anda ve ilişkileri ile birlikte tanımlayabilme mümkündür.
 • Yeni tip kesit editörü ile kilometre aralığında tanımlanan tip kesitler sayesinde farklı platform tiplerini aynı tanım içinde yapabilme imkanı.
 • Yatay ve Düşey Rakortman çizgileri tanımlayabilme imkanı ile değişken yol geometrilerini kolayca tanımlayabilme.
 • Rakortman ve Dever Tanımları Grafikten tanımlanabilir.
 • Tünel, Boru, Kanal, vb. Tipkesitleri tanımlayabilme imkanı.
 • Her türlü baraj gövdesini tüm katmanları ile birlikte tanımlayabilme imkanı.
 • Palyeli Şev, hendek ve duvar tanımları akıllı editörler yardımıyla kolayca tanımlanabilir.
 • Tünel, boru gibi tanımlar etkileşimli olarak oluşturulur.
 • Bitmiş bir yola veya yüzeye bağımlı tanım yapılabilir.
 • Yenilenmiş Kot taşıma işlemi ile kavşak ve park alanları projelerinde, kot taşıma ve otomatik rakortman tanım işlemleri ile 3 boyutlu tasarım yapılır.
 • TCK şartnamelerine göre dolgu şev yüksekliklerine otomatik şev uygulama yeteneği. Araştırma raporu şevlerine göre otomatik analiz.
 • AASHTO’ya göre otomatik genişleme hesabı ve uygulaması.
 • Otomatik Kafa ve Topuk Hendeği, standard drenaj, hendek kaplama, iksa ve istinat duvarı duvarları
 • Oluşmuş yol yüzeyinden koordinat, kilometre, Dever okuyabilme özelliği.
 • Yapı temelleri, Çöp alanları, Maden alanları gibi işlerde, kazı planı oluşturma özelliği.
Arazi Modeli ve Enkesitler

 • Netsurf modülü ile her türlü arazi modeli oluşturulabilir. Jeodezik hesaplar yapılabilir. Koordinat Geometri işlemleri , Halihazır haritalar oluşturulabilir.
 • Arazi Modeli ve Diğer Pek çok seçenek ile enkesit oluşturabilme araçları. Bu araçlar ile TIN, Nokta , Kırık Hat, Başka bir yol vb. Bilgilerden yeni katmanlar üretebilme yeteneği.
 • Klasik kesit bilgileri girişi ve Total Station desteği
 • Zengin Enkesit işlemleri. Sıyırma ve diş kazısı, temel, alt temel, şev yatırma, kar küreme katmanlarının otomatik veya yarı otomatik oluşturulması için araçlar.
 • Bitmiş yol tasarımının TIN Modeli oluşturulabilir. Bu Model istenirse mevcut araziye eklenerek yolun bitmiş durumunun TIN modeli elde edilebilir. Bu model 3 Boyutlu Görüntüleme ve Kavşak tasarımları için kullanılabilir.
 • Sanat Yapıları için enkesit çizim ve tabloları oluşturulabilir.
Metraj işleri ve Hacim Hesaplamaları

 • Çok kademeli zeminlerde alan ve hacim hesaplamaları yapılır.
 • Hendek , Kafa/Topuk hendeği vb. Metrajlar hesaplanabilir.
 • Kullanıcı Tanımlı Kübaj cetveli tasarlanabilir. Kübaj cetvelleri Excel’e aktarılabilir.
 • İstenilen kot ve katmanda hakedişe esas kübajlar hesaplanır.
 • Kontrol mühendislerine uygulamanın her aşamasında kazı ve dolgu kübajlarını kontrol imkanı vardır.
 • Otomatik Brükner dengelemesi ve çizimi yapılabilir.Hafriyat ve paralı taşıma metraj cetveli, Brükner özeti çıktı alınabilir.
 • Hendekler, duvarlar, reglaj, sanat yapıları, tahkimatlar, kenar ve kamulaştırma taşları vb. yapıların ve trafik işaretlerinin metraj ve listelerinin alınabilmesi.
 • Sanat yapıları liste ve metrajları enkesit çizimlerinden alınarak otomatik olarak hesaplanır.
Çizim işleri ve Raporlar

 • Tamamen yenilenmiş Plan Profil paftalama işlemi. Plan ve profil paftaları artık dinamik ve orijinal çizimlerde yapılan tüm değişimler otomatik olarak yansıtılıyor.
 • Raster altlık ile plan-profil ve rulo çizim açabilme özelliği.
 • Enkesit çizimleri otomatik hazırlanır ve enkesit’e ait detay bilgileri ( yarma,dolgu alanları…vb) çizime eklenebilir.
 • TCK Yönetmeliklerine uygun profil çizimi. Profil üzerinde Kot değerleri, kilometre değerleri, brükner değerleri, şerit genişlikleri, şev eğimleri, RS noktaları, Palye çizimleri, İstinat duvarı, Hendek kaplama , Sanat Yapıları çizimleri vb. Pek çok bilgi yer alabilir. Bu bilgiler otomatik veya manuel olarak eklenebilir.
 • TCK Yönetmeliklerine uygun şevli kotlu plan çizimi alınabilir.
 • Kot Kütüphanesi ile çizimde renk, tabaka vb. Özellikler otomatik olarak oluşturulur. Tüm çizimlerin kendi standardlarınıza uygunluğu otomatik olarak sağlanabilir.
 • Yatay, Düşey, Dever vb. Krokiler otomatik hazırlanır. İstenilen yere veya profil üzerine yerleştirilebilir.
 • Yatay ve Düşey güzergah için Aplikasyon tablosu ve diğer pek çok rapor alınabilir.
http://www.netcad.com.tr/Images/FotoGaleri/15070802290506.bmp

Kullanıcı Kitlesi

 • Belediyeler
 • İl Özel İdareleri
 • Kamu Kurumları
 • Üniversiteler
 • Mühendislik
 • Harita
 • İnşaat
 • Orman
 • Hidroloji
 • Maden
http://www.netcad.com.tr/Images/FotoGaleri/24110812051404.jpg


 
Üst