• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Otogaz ve Dolum Tesislerinde Sorumlu Müdürlük (LPG)" (01-02-03 Ekim 2009)

Sadiye Yüce

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
24 Şubat 2009
Firma
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Sayın Grup Üyeleri,

01-02-03 Ekim 2009 (PERŞEMBE-CUMA- CUMARTESİ) tarihlerinde gerçekleştireceğimiz ,

“Otogaz ve Dolum Tesislerinde Sorumlu Müdürlük (LPG)” EĞİTİMİ ile ilgili ayrıntılar aşağıdaki gibidir.

Saygılarımızla.


Eğitimin Adı“Otogaz ve Dolum Tesislerinde Sorumlu Müdürlük (LPG)
Eğitimin Tarihi01-02-03 Ekim 2009 (PERŞEMBE-CUMA- CUMARTESİ)
Eğitimin Saatleri09:30-17:00

Eğitime Başvuru için egitimist@cmo.org.tr eposta adresine ad – soyad – iletisim ve oda sicil numaranızı yazarak kayıt olabilirsiniz.
(başvuru epostalarına onaylama mesajları gönderilecektir.)
Katılımcı Sayısı30 KİŞİ

Gerekli Ön KoşulEĞİTİME KATILIMCI OLABİLMEK İCİN BAĞLI BULUNDUGUNUZ ODAYA ÜYE OLMANİZ VE AİDAT BORCUNUZU KAPATMANİZ GEREKMEKTEDİR. (2008 yılı dahil)
Eğitimin Kapsamı YÖNETMELİK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG)
PİYASASI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ


Eğitime İlişkin Hususlar
Eğitimli personel çalıştırma zorunluluğu
MADDE 7 – (1) LPG Piyasasında görev yapacak; sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alacak diğer personelin TMMOB'a bağlı ilgili meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak sorumlu müdürlerin "Sorumlu Müdür Belgesi", diğer personelin de "LPG Yetkili Personel" belgesi almaları zorunludur.
(2) Belgesi olmayan personel çalıştırılamaz.
Belge yenileme ve vize
MADDE 8 – (1) "Sorumlu Müdür Belgesi"nin geçerlilik süresi beş yıldır. Sorumlu Müdür Belgesi sahipleri, süre sonunda belgelerini yenileyebilmek için ilgili meslek odasının düzenleyeceği eğitime tekrar katılmak zorundadır.
(2) Ayrıca, söz konusu belge TMMOB'a bağlı ilgili meslek odasına her yıl vize ettirilir.
Sorumlu müdür eğitim konuları
MADDE 9 – (1) Sorumlu müdürler için eğitim programı asgari olarak;
a) LPG Piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,
b) LPG Piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,
c) İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını,
ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,
d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,
e) Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını,
f) Personel yönetimini,
g) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,
kapsar.
LPG yetkili personel eğitim konuları
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve muhtemel sorunların çözümüne yönelik olarak belirlenir. Bu kapsamda, eğitim programı 14 üncü maddede sayılan personel için asgari olarak;
a) İşçi sağlığı ve iş güvenliğini,
b) Emniyet tedbirlerini,
c) Yangınla mücadeleyi,
ç) İlk yardımı,
d) Meslek alanlarına ilişkin pratik eğitimi,
e) Teknik düzenlemelere yönelik eğitimleri,
f) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,
kapsar.
Uygulama
MADDE 11 – (1) Eğitim, yılda iki defadan az olmamak üzere, uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilir ve eğitim konularının güncelliği ilgili meslek odası tarafından sağlanır.
(2) TMMOB, sorumlu müdür ve LPG yetkili personel eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve programını, "Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Personel Eğitimi" ile "Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Personel Belgesi" ücretlerini her yıl Ocak ayında belirler ve ilgili odalarının yayınları ile duyurulmasını sağlar.
(3) Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananlara ait bilgiler eğitimi veren ilgili meslek odasınca saklanır

Eğitimin Yeri: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İSTANBUL SUBESI EĞİTİM SALONU

İSTİKLAL CD. KOÇTUĞ İŞHANI NO:386 K:2 D:2 TÜNEL BEYOĞLU

Tel: 0212 245 89 15-16
Fax: 0212 245 89 17
egitimist@cmo.org.tr

Eğitim Ücretine Dahil OlanlarKATILIM BELGESİ
EĞİTİM NOTLARI
ÖĞLE YEMEĞİ
İKRAMLAR

Eğitim Ücreti
180 YTL
 
Üst