• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

OZON ve BİYOFİLTRASYONLA DOĞAL ORGANİK MADDE GİDERİMİ ve DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ O

Hazel Candan

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
27 Nisan 2009
Firma
İDEAL MAKİNA ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kayıt no: 552461
Yer no: ty TD 2008 .A43
Ana giriş: Akçay, Mutlu Uğur
Eser adı: Ozon ve biyofiltrasyonla doğal organik madde giderimi ve dezenfeksiyon yan ürünleri oluşum potansiyellerinin belirlenmesi / Mutlu Uğur Akçay.
Yayım yeri: Eskişehir : Anadolu Üniversitesi, 2008.
Fiziksel yapı: XII, 117 y. : resim + 1 CD-ROM.
Notlar: Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2008.
Kaynakça: y. 105-117.
"Bu tez çalışması Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenmiştir. Proje no: 2005K120110."
Özeti: Ozonlama prosesinde farklı ozon dozları kullanılarak hümik asit (HA) çözeltisinden ve Porsuk Baraj suyundan doğal organik madde (DOM) giderimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Laboratuar ölçekli ozonlama reaktöründe 10, 25, 50 mg/L hümik asit çözeltisinde farklı dozlarda deneyler yapılmıştır. Ozonlama reaktöründe aynı işlemler Porsuk Baraj suyunda yedi farklı ozon dozunda gerçekleştirilmiştir. Üç farklı dolgu malzemesinden (Kum, granüler aktif karbon ve zeolit) oluşturulan biyofiltreler ham porsuk baraj suyu ve ozonlanmış porsuk suyu ile beslenerek iki farklı temas süresinde (15, 30 dakika) doğal organik madde (DOM) giderimleri ve dezenfeksiyon yan ürünü (DYÜ) oluşum potansiyeline etkisi incelenmiştir. UV254, spesifik ultraviyole absorbansı (SUVA), toplam organik karbon (TOK), çözünmüş organik karbon (ÇOK), VIS400, Trihalometan Oluşum Potansiyeli (THMOP) ve Haloasetik Asit Oluşum Potansiyeli (HAAOP) gibi parametreler ölçülerek karşılaştırma yapılmıştır. Biyofiltre sisteminde DOM ve DYÜ giderimin de ozonlanmış porsuk suyu ozonlanmamış porsuk suyuna göre daha iyi sonuç vermiştir. Ancak, aradaki farkın çok küçük olmasından dolayı, DOM ve DYÜ giderimin de sadece biyofiltrasyon işlemi yeterli olmaktadır.
Konu ek girişleri: Su--Arıtma--Ozonlama
Humik asit
Ad ek girişleri: İnan, Hatice Tez Dnş.
Anadolu Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü
Diğer ek girişler: Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Mevcutlar:
Demirbaş no Materyalle ilgili açıklamalar
T0459501 Yeri: Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi
Bu materyal süresiz olarak rezerve bölümündedir.
T0459502 Yeri: Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi
Cilt/kopya: CD-ROM
Bu materyal ödünç verilmemektedir.
Koleksiyon: CD-ROM (Görsel Bölüm)
 

Ekli dosyalar

  • 552461.rar
    280.8 KB · Görüntüleme: 93
Üst