• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

PCB Özel İhtisas Komisyonu Sektöre Yönelik Eğitim

Hazel Candan

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
27 Nisan 2009
Firma
İDEAL MAKİNA ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
PCB Özel İhtisas Komisyonu Sektöre Yönelik
Eğitim

25-26 Haziran 2009


Bakanlık 22.Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu

1.GÜN
1.OTURUM


9.30: Açılış Konuşmaları
Çevre ve Orman Bakanlığı


10.00: Prof. Dr. İSMET ÇOK
Gazi Üniversitesi-Eczacılık Fakültesi
a) PCBlerin Genel Özellikleri, Kullanım Alanları ve Önlemleri
b) Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm POP’s Sözlemesi
c) 850/2004/EC Sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü

10. 45: Çay ve kahve arası

11:00 Uzm.Yrd. Nihal SEVİNGEL
Çevre ve Orman Bakanlığı
a) Avrupa Birliğinin 96/59/EC Sayılı PCB/PCT Direktifi

11:30 Uzm.Yrd. Nihal SEVİNGEL
Çevre ve Orman Bakanlığı
PCB’lerin Yönetimi Açısından;

a) Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına
ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Yönetmeliği
b) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
c) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
d) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
e) Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

12:15 Öğle yemeği


2. OTURUM

14:00 Dr. Rukiye DOĞANYİĞİT
Çevre ve Orman Bakanlığı
PCB/PCT’lerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik


14.45 Prof. Dr. İSMET ÇOK
Gazi Üniversitesi-Eczacılık Fakültesi
PCBlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

15. 30 Çay ve kahve arası

15.45 Doç. Dr. İPEK İMAMOĞLU
ODTÜ-Çevre Mühendisliği
PCBlerin Çevre Üzerine Etkileri
a) PCBler kaynaklı toprak ve sediman kirliliği
b) PCBler kaynaklı hava kirliliği
c) PCBler kaynaklı su kirliliği
d) PCBler kaynaklı kirliliğin dağılımı ve dünyada taşınımı
e) Türkiye’de PCB kaynaklı çevre kirliliğinin durumu

16.30 Tartışma
2.GÜN
3.OTURUM


10.00 Doç. Dr. İPEK İMAMOĞLU
ODTÜ-Çevre Mühendisliği
PCB içeren Atıklar ve Bertaraf Teknikleri,
a) PCBlerin kaynakları: kapalı, yarı kapalı ve açık kullanım alanları
b) PCB içeren ekipmanlar ve atıklar
c) PCBlerin bertaraf tekniklerine genel bakış
d) PCBlerin bertarafı için dünyada kullanılan yaygın teknolojiler

11:00 Çay ve kahve arası

11.15 Doç. Dr. İPEK İMAMOĞLU
ODTÜ-Çevre Mühendisliği
PCB’lerin analizi
a) PCB’lerin öncül testler ile varlığının kontrolü: kapalı ve yarı kapalı uygulamalarda kullanılan yağlar
b) Numune alma ve saklama koşulları
c) Detaylı PCB analiz teknikleri: yağ, su, toprak ve sediman
• PCB’lerin karışım olarak analizi
• PCBl’erin tekil bileşikler olarak analizi
d) PCB test kitleri: yağ, su, toprak ve sediman


12.30 Öğle yemeği

4. OTURUM

14.00 Uygulama

Doç. Dr. İPEK İMAMOĞLU
ODTÜ-Çevre Mühendisliği

e) Yağda ve Toprakta PCB Test kit Uygulamaları


14. 45 Çay ve kahve arası

15.00 Uzm.Yrd. Nihal SEVİNGEL ve Kimyager Volkan YANMAZ
Çevre ve Orman Bakanlığı

Çevresel Bilgi Sisteminde Envanter Formunun Doldurulması


15.45 Tartışma
 
Üst