Polielektrolit türü ne olmalı

tekalef60

Kayıtlı Kullanıcı
Çökeltme tankına giren çamuru çöktürmek için polielektrolit anyonik mi yoksa katyonik mi olmalıdır bunların çamurun çökmesindeki farkı nedir??
 
KS
T

tekalef60

Kayıtlı Kullanıcı
Kimyasal arıtma var sadece kirli su Havuzundan çökeltme tankına pac aktif Karbon sönmüş kireç ve en son polielektrolit ten geçerek çökeltme tankına giriş yapıyor çökeltme tankının dibine çöken çamur filtre prese temiz su da üstten taşma yaparak kum filtresine giriyor
 

Gökhan Ş.

Kayıtlı Kullanıcı
anladığım kadarıyla kullanmanız gereken anyonik poli. proses raporu tarzı bir doküman yok mu? kontrol etseniz?
 

Wtcp

Kayıtlı Kullanıcı
@Gökhan Ş.
sudaki kolloidler negatif yüklüdür. katılan koagülantlar ve polimer artı yüklü olmalı ki yük dengesi yaparak yerçerkimi etkisiyle çökebilsin. Çökelen parçacıkları da daha sıkı hale getiren(yani filtre pres öncesi) katyonik polielektrolitlerdir. Ancak bazı istisnai durumlarda topaklayıcı olarak anyonik yerine katyonik kullanılabilmektedir.
 
KS
T

tekalef60

Kayıtlı Kullanıcı
Cevaplar için çok teşekkürler yani katyonik mi kullanmalıyım? Çünkü bir zaman sonra çamur çökeltme tankının üstüne çıkıyor
 

Wtcp

Kayıtlı Kullanıcı
@tekalef60

Anyonik kullanın. Daha önce de bahsettiğim üzere büyük ihtimal poli dozunuz fazla. Kaç ppm dozluyorsunuz?
 

Wtcp

Kayıtlı Kullanıcı
@tekalef60
%0,1'lik çözeltidir muhtemel, dolayısıyla dozunuz çok anormal değil ortalama saha verilerine göre. Ama yine de çamur kalkmasını önlemek adına önce poli dozunuzu %10 gibi aralıklarla azltın. Sorun devam ederse katyonik poli deneyin bir şarjda.
 
KS
T

tekalef60

Kayıtlı Kullanıcı
Bu verdiğim oran çözeltinin hazırlanması birde üste çökeltme tankına karışan bölüm var asıl önemli olan yer orası değil mi?
 

Wtcp

Kayıtlı Kullanıcı
@tekalef60

Afedersiniz siz çözelti hazırlama oranını söylemişsiniz. Ben 3,8 ton suya 2,6 kg çözelti dozladığınızı algılamıştım. Haklısınız ihtiyacımız olan veri bu hazırlanan çözeltiyi kaç ton atıksuya dozladığı.
 
KS
T

tekalef60

Kayıtlı Kullanıcı
Peki çözelti hazırlama dozları doğru mu birde bu hazırlanan çözeltisi saatte 30 m3 gelen suya ne kadar dozlamam gerekiyor benim normalde?
 

Wtcp

Kayıtlı Kullanıcı
@tekalef60

Konsantrasyonunuz uygun hatta 1 kg daha ilave edip1/1000'lik bile hazırlayabilirsiniz. Ama tabiki önemi olan bu hazırlanan çözeltiden suya yaptığınız doz. Burada bir miktar belirtmek bizi yanıltır. Zira özellikle atıksuda polimer dozajını etkileyen unsurlar çok fazladır. Siz de çamur kalkma problemi olduğu için mevcut polimer dozunuzu kademeli olarak %20'şer dilimlerle azaltın. Flok çaplarınız koagülasyon çıkışından daha büyük olana kadar( yani polimerin flokları topladığına kanaat getirene kadar) azaltmaya devam edin. Kaba tahminle 30m3 suya mevcut polimer çözeltinizden 60-100 L/saat dozlayabilrisiniz.

@tekalef60 dozlarda değişiklik yapabildiniz mi?
 
KS
T

tekalef60

Kayıtlı Kullanıcı
3.8 ton suya 3800 gr toz polielektrolit çözeltisi hazırlayacağım bu çözelti saatte 30m3 geçen kirli suya 1 saatte kaç lt basmalıdır 30 lt mi?
 

Fatih D.

Kayıtlı Kullanıcı
Detaylı bir şekilde, uygun polimer seçimi ve uygulanmasını anlatabilir misiniz? 1/1000 çözelti hazırlama diyoruz, dozajlama diyoruz, katyonik / anyonik polimer dozaj oranları diyoruz. Spesifik bir hesap modülü ve tecrübelerinizi aktarabilir misiniz?
 

Wtcp

Kayıtlı Kullanıcı
@Fatih D.

Nacizane aktarmaya çalışayım..

Polielektrolit Seçimi
Öncelikle koagülasyon mantığı sudaki anyonik yük(-) parçacıkları katyonik(+) bir koagülant kimyasal (Al2(So4)3, FeCl3, PAC) ile yük dengesi yaparak destabize etmektir. Ardından yükü dengeleniş parçacıklar van der walls kuvvetleri ile birbirine tutunur. Böylece gözle görünür floklar oluşmaya başlar. Böylece büyüyen ve nötralize edilmiş parçacıklar yerçekimi etkisiyle çökebilir hale gelirler. Bu aşamayı hızlandırmak adına su da organik polielektrolitler kullanılırlar. Polielektrolitler anyonik katyonik ve nonyonik olmak üzere 3 tipte üretilirler. Koagülasyon akabinde flokülasyon için genellikle (%97) anyonik polielektrolitler tercih edilir. Polielektrolitler üzerinde + ya da - uçlar bulunan yüksek molekül ağırlıklı ve uzun zincirli yapılardır. koagülant ilavesiyle gelen pozitif (+) yükler flok parçacığının etrafını sararak flok çaplarının büyümesini sağlar. Burada da + - yük dengesi sağlanması açısından anyonik polielektrolitler kullanılır.

Polielektrolitin Uygulaması
Polielektrolitler suyla karıştığında uzun dallar oluşturan makro moleküllerdir. Bu yüzden viskozite değeri çok yüksektir. Dozlama kolaylığı olması açısından 1/1000'lik çözelti halinde hazırlanır. (1 ton suya 1 kg polielektrolit) daha yüksek konsantrasyonlarda çözünme ve pompalama sıkıntıları yaşanır.

Polielektrolit Dozu
Polielektrolit dozu tamamen deneme yanılma yöntemi ile belirlenir. Polielektrolit çeşitliliği, farklı moleküler ağırlıkta olmaları, farklı yük miktarına sahip olmaları, polielektrolitlerin safsızlığı ve de elbette arıtılan suyun karakteristiği gibi sebeplerden ötürü deneyerek doz ayarlaması yapılır. Ortalama olarak içmesuları için 1/1000'lik çözelti halinde 150 ppm atıksular için 500-3000 ppm arasında dozlanabilir.

Polielektrolit Dozajlaması
Öncelikle koagülant ilavesiyle hızlı karştırma ünitesinde stabil floklar oluşturulup akabinde yavaş karıştırma ünitesinde polielektrolit dozlanarak floklar büyütülür. Polielektrolitler koagülantlar kadar sağlam bağlar yapamadıkalrından karıştırma esnasında parçalanma riski sözkonusudur. Bunun için yavaş karıştırma (20-60 rpm) yapılır.
 

Fatih D.

Kayıtlı Kullanıcı
@Wtcp bu güzel açıklama için teşekkür ederim. Örneğin; 30 m3/gün çamur çekimi yapmayı planlıyorum. 1/1000'lik polimer+su karışımından, dekantöre ne kadar girişim yapmam gerekecek?
 

Wtcp

Kayıtlı Kullanıcı
@Fatih D.
çözeltiden 0,5 m3 / gün olacak şekilde saatlik debiyi ayarlayın. Çıkan çamurun kuruluğuna göre kademeli olarak debiyi artırın. Hatta öncelikle imhoffta ya da jar testinde kabaca dozajı belirleyebilirseniz daha iyi olur. 1 litre çamura sırasıyla 2-4-6-8-10 mL 1/1000'lik katyonik polielektrolit çözeltisi dozlayın faz ayrışmasını gözlemleyin. Çıkacak sonuca göre dekantör debisini ayarlayın.
 
Üst