Projenin İş Akım Şemaları ve Gürültü Kaynağı yerleri