• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

PROTEİN-MEMBRAN ETKİLEŞİMLERİ ve PROTEİNLERİN MEMBRAN SİSTEMLERLE AYIRILMASI

Tarık Can

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
11 Aralık 2008
Şehir
Manisa
Firma
Cançed Çevre Danışmanlık ve Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
ÖZET

Doktora Tezi

PROTEİN-MEMBRAN ETKİLEŞİMLERİ ve PROTEİNLERİN MEMBRAN SİSTEMLERLE AYIRILMASI

Sema SALGIN

Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Danışman : Prof.Dr.Serpil TAKAÇ

Eş Danışman: Prof.Dr.Tunçer H. ÖZDAMAR

Model protein bovin serum albümin (BSA) ve model enzim serin alkali proteaz (SAP) ile farklı kimyasal yapı (polietersülfon, PES; selüloz triasetat, CTA) ve farklı molekül ağırlığı tutma değerinde (MWCO=10 ve 100kDa) membranlar kullanılarak çeşitli iyonik çevrelerde protein-membran etkileşimleri sistematik ve kapsamlı bir şekilde moleküler seviyede incelenmiş; membran kirliliğinin kantitatif bir ölçütü olarak membranlarda BSA ve SAP için etkin difüzyon katsayıları belirlenmiştir. Proteinlerin izoelektrik noktasında (pI), izoelektrik noktasının altında ve üzerindeki pH (BSA için 3.78, 4.78(pI), 6.80; SAP için 7.14, 9.08 (pI), 11.06) değerlerinde, farklı iyonik gerilim değerlerinde (BSA için KCl ile, SAP için fermentasyon ortamında bulunan (NH4)2HPO4, KH2PO4, Na2HPO4-NaH2PO4,CaCl2 gibi farklı tuzlar ile sağlanan iyonik gerilimlerde) ve farklı kimyasal yapı ve MWCO değerinde membranlar (BSA için 10kDa ve, 100kDa PES, 10kDa CTA; SAP için 100kDa PES) ile statik adsorpsiyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Proteinler, hidrofob yapıdaki PES membranlara hidrofob etkileşimler nedeniyle, hidrofil yapıdaki CTA membranlara kıyasla daha çok adsorplanmışlardır. BSA’nın membranlara adsorpsiyonunun Freundlich izotermine, SAP’ın ise lineer adsorpsiyon izotermine uyduğu, BSA ve SAP’ın pI’da adsorpsiyonun diğer pH değerlerine göre daha az olduğu, en fazla adsorpsiyonun pI’nın altında meydana geldiği belirlenmiş; iyonik gerilimin artması ile membran kirliliğinin azaldığı gözlenmiştir. SAP’ın PES membranlara adsorpsiyonunda iyonların davranışları Hofmeister serilerine uygunluk göstermiş; proteinlerin çözünürlüğünü azaltan anyonların membranlara adsorpsiyonu arttırdığı belirlenmiştir. Akım potansiyeli ölçüm yöntemine göre deneysel olarak membranların, teorik olarak da proteinlerin -adsorpsiyonunun incelendiği her iyonik çevrede- yüzey yükünün bir ölçüsü olan zeta potansiyelleri belirlenmiştir. Çalışılan tüm koşullarda membran zeta potansiyellerinin negatif olduğu, pH’ın artması ile zeta potansiyellerinin mutlak değerlerinin arttığı, iyonik gerilimin artması ile de azaldığı belirlenmiştir. Proteinlerin zeta potansiyellerinin ise pI’nın altında pozitif, pI’nın üstünde negatif yüklü ve pI’da en düşük değerde olduğu belirlenmiştir. Bulunan zeta potansiyelleri yardımıyla elektrostatik etkileşim enerjileri ile van der Waals enerjileri hesaplanmış ve adsorpsiyonda etkin olan itme ve çekme enerjileri DLVO teorisi ile belirlenmiştir. Adsorpsiyonun en az olduğu pI’da çekme kuvvetleri baskın ve küçük bir değer iken, adsorpsiyonun fazla olduğu pI’nın altındaki değerde çekme kuvvetleri baskın ve yüksektir. pI’nın üzerinde ise itme kuvvetleri etkindir. Protein-membran etkileşimleri sonucu membran yüzeyinde meydana gelen değişimler FTIR-ATR analizleri ile belirlenmiş ve membran yüzeyinde protein adsorpsiyonunun bir göstergesi olan amid I bandı şiddetinin adsorpsiyonun fazla olduğu pH değerinde fazla, en az olduğu pH’da ise az olduğu gözlenmiştir. Membran yüzeyindeki değişimler SEM ve AFM analizleriyle de incelenerek sonuçların adsorpsiyon verileriyle uyumlu olduğu gözlenmiştir. Proteinlerin membrandaki etkin difüzyon katsayısı (De) deneysel olarak tasarlanan sistemde alınan verilerin model sonuçları ile uyumu ile belirlenerek, iyonik çevre ile değişimi incelenmiş ve kirliliğin fazla olduğu pI’nın altındaki pH değerinde De’nin düşük, adsorpsiyonun az olduğu pI’da ise yüksek olduğu ve iyonik gerilimin artması ile arttığı belirlenmiştir.
2004, 178 sayfa

ANAHTAR KELİMELER : Protein-membran etkileşimleri, membran kirliliği, protein adsorpsiyonu, ara yüzey etkileşimleri, iyonik çevre, DLVO teorisi, etkin difüzyon katsayısı

Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
 
Üst